Synonimy do słowa MAMMOLOGIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MAMMOLOGIA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MAMMOLOGIA

MAMMOLOGIA
to inaczej:

mastologia, nauka o ssakach, teriologia, chiropterologia (podrz.), nauka o nietoperzach (podrz.), nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do MAMMOLOGIA.

Szukaj synonimów do słowa

MAMMOLOGIA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa mammologia?", jest:

1. Mammologia to inaczej mastologia, nauka o ssakach, teriologia, chiropterologia (podrz.), nauka o nietoperzach (podrz.), nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa MAMMOLOGIA

MAMMOLOGIA
mastologia, nauka o ssakach, teriologia, chiropterologia (podrz.), nauka o nietoperzach (podrz.), nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MAMMOLOGIA

MAMMOLOGIA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MAMMOLOGIA

x