Synonimy do wyrażenia NAUKA O NIETOPERZACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: NAUKA O NIETOPERZACH.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia NAUKA O NIETOPERZACH

NAUKA O NIETOPERZACH
to inaczej:

chiropterologia, mammologia (nadrz.), mastologia (nadrz.), nauka o ssakach (nadrz.), teriologia (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do NAUKA O NIETOPERZACH.

NAUKA
to inaczej:

dyscyplina badawcza, dyscyplina naukowa, nauka dedukcyjna (podrz.), nauka formalna (podrz.), nauka empiryczna (podrz.), nauka realna (podrz.), filozofia (podrz.), miłość mądrości (poet.) (podrz.), inżynieria (podrz.), nauka inżynieryjna (podrz.)NAUKA
to inaczej:

instruktaż, szkolenie, treningNAUKA
to inaczej:

lekcja, morał, nauczkaNAUKA
to inaczej:

oświata, szkolnictwoNAUKA
to inaczej:

wychowanie, wykształcenieNAUKA
to inaczej:

edukacja, kształcenie, lekcja, nauczanie, oświata, szkolenie, szkolnictwo, trening, uczenie, wychowanie, wykształcenieNAUKA
to inaczej:

badanie, dyscyplina badawcza, dyscyplina naukowa, dziedzina nauki, wiedzaNAUKA
to inaczej:

morał, nauczka, pouczenie, doświadczenie, (książk.) mementoNAUKA DEDUKCYJNA
to inaczej:

nauka formalna, logika (podrz.), logistyka (przestarz.) (podrz.), królowa nauk (poet.) (podrz.), matematyka (podrz.), matma (pot.) (podrz.)NAUKA EMPIRYCZNA
to inaczej:

nauka realna, humanistyka (podrz.), nauki humanistyczne (podrz.), jurysprudencja (podrz.), nauki prawne (podrz.), prawoznawstwo (podrz.), nauka przyrodnicza (podrz.), przyrodoznawstwo (podrz.), psychologia (podrz.)NAUKA FORMALNA
to inaczej:

nauka dedukcyjna, logika (podrz.), logistyka (przestarz.) (podrz.), królowa nauk (poet.) (podrz.), matematyka (podrz.), matma (pot.) (podrz.)NAUKA INŻYNIERYJNA
to inaczej:

inżynieriaNAUKA O CHRZĄSZCZACH
to inaczej:

koleopterologia, entomologia (nadrz.), nauka o owadach (nadrz.), owadoznawstwo (nadrz.)NAUKA O GADACH I PŁAZACH
to inaczej:

herpetologia, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O GLONACH
to inaczej:

algologia, fykologia, botanika (nadrz.), nauka o roślinach (nadrz.)NAUKA O GRZYBACH
to inaczej:

mikologia, mykologia, botanika (nadrz.), nauka o roślinach (nadrz.)NAUKA O MOTYLACH
to inaczej:

lepidopterologia, entomologia (nadrz.), nauka o owadach (nadrz.), owadoznawstwo (nadrz.)NAUKA O MRÓWKACH
to inaczej:

myrmekologia, entomologia (nadrz.), nauka o owadach (nadrz.), owadoznawstwo (nadrz.)NAUKA O MUSZLACH MIĘCZAKÓW
to inaczej:

konchiologia, konchologia, konchyliologia, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O NICIENIACH
to inaczej:

nematologia, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O OWADACH
to inaczej:

entomologia, owadoznawstwo, lepidopterologia (podrz.), nauka o motylach (podrz.), apiologia (podrz.), nauka o pszczołach (podrz.), koleopterologia (podrz.), nauka o chrząszczach (podrz.), myrmekologia (podrz.), nauka o mrówkach (podrz.), nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O PAJĘCZAKACH
to inaczej:

arachnologia, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O PIERWOTNIAKACH
to inaczej:

protozoologia, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O POROSTACH
to inaczej:

lichenologia, botanika (nadrz.), nauka o roślinach (nadrz.)NAUKA O PSZCZOŁACH
to inaczej:

apiologia, entomologia (nadrz.), nauka o owadach (nadrz.), owadoznawstwo (nadrz.)NAUKA O PTAKACH
to inaczej:

ornitologia, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O ROŚLINACH
to inaczej:

botanika, mikologia (podrz.), mykologia (podrz.), nauka o grzybach (podrz.), lichenologia (podrz.), nauka o porostach (podrz.), algologia (podrz.), fykologia (podrz.), nauka o glonach (podrz.), biologia (nadrz.), nauki o życiu (nadrz.)NAUKA O RYBACH
to inaczej:

ichtiologia, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O SŁOWNIKACH
to inaczej:

leksykografia, filologia (nadrz.), językoznawstwo (nadrz.), lingwistyka (nadrz.)NAUKA O SSAKACH
to inaczej:

mammologia, mastologia, teriologia, chiropterologia (podrz.), nauka o nietoperzach (podrz.), nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O WALENIACH
to inaczej:

cetologia, nauka o wielorybach, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O WIELORYBACH
to inaczej:

cetologia, nauka o waleniach, nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)NAUKA O ZWIERZĘTACH
to inaczej:

zoologia, entomologia (podrz.), nauka o owadach (podrz.), owadoznawstwo (podrz.), nauka o ptakach (podrz.), ornitologia (podrz.), ichtiologia (podrz.), nauka o rybach (podrz.), herpetologia (podrz.), nauka o gadach i płazach (podrz.), nauka o pierwotniakach (podrz.), protozoologia (podrz.), mammologia (podrz.), mastologia (podrz.), nauka o ssakach (podrz.), teriologia (podrz.), konchiologia (podrz.), konchologia (podrz.), konchyliologia (podrz.), nauka o muszlach mięczaków (podrz.), arachnologia (podrz.), nauka o pajęczakach (podrz.), cetologia (podrz.), nauka o waleniach (podrz.), nauka o wielorybach (podrz.), nauka o nicieniach (podrz.), nematologia (podrz.), biologia (nadrz.), nauki o życiu (nadrz.)NAUKA PRZYGOTOWAWCZA
to inaczej:

isagoga, isagogika, nauka wstępnaNAUKA PRZYRODNICZA
to inaczej:

przyrodoznawstwo, fizyka (podrz.), chemia (podrz.), biologia (podrz.), nauki o życiu (podrz.)NAUKA REALNA
to inaczej:

nauka empiryczna, humanistyka (podrz.), nauki humanistyczne (podrz.), jurysprudencja (podrz.), nauki prawne (podrz.), prawoznawstwo (podrz.), nauka przyrodnicza (podrz.), przyrodoznawstwo (podrz.), psychologia (podrz.)NAUKA UMORALNIAJĄCA
to inaczej:

konkluzja, morał, wniosekNAUKA WSTĘPNA
to inaczej:

isagoga, isagogika, nauka przygotowawczaNAUKA ZAWODU
to inaczej:

terminSAMODZIELNA NAUKA
to inaczej:

samokształcenieSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do NAUKA O NIETOPERZACH.

EDUKACJA, BIOLOGIA, TERMIN, MORAŁ, CHEMIA, KONCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, ISAGOGIKA, OŚWIATA, NAUKA O POROSTACH, NAUKA O OWADACH, NAUKA O ROŚLINACH, DOŚWIADCZENIE, WSTĘP, TRENING, MYRMEKOLOGIA, KONCHYLIOLOGIA, NEMATOLOGIA, ORNITOLOGIA, NAUKA O GADACH I PŁAZACH, BOTANIKA, NAUKA O GLONACH, NAUKA PRZYGOTOWAWCZA, INSTRUKCJA, ICHTIOLOGIA, ALGOLOGIA, LICHENOLOGIA, NAUKA UMORALNIAJĄCA, MASTOLOGIA, NAUKA EMPIRYCZNA, MAMMOLOGIA, INŻYNIERIA, NAUKA O ZWIERZĘTACH, PRZYRODOZNAWSTWO, DYSCYPLINA BADAWCZA, LEKSYKOGRAFIA, NAUKA O WIELORYBACH, PROPEDEUTYKA, FIZYKA, NAUKA INŻYNIERYJNA, PROTOZOOLOGIA, LINGWISTYKA, NAUKA O PTAKACH, NAUKA ZAWODU, NAUKA O GRZYBACH, NAUKA O WALENIACH, NAUKA FORMALNA, FYKOLOGIA, LEKCJA, NOEZA, NAUKA O RYBACH, HERPETOLOGIA, WYCHOWANIE, NAUKA O PSZCZOŁACH, NAUKA O SSAKACH, ISAGOGA, NAUKA O SŁOWNIKACH, NAUKA WSTĘPNA, NAUKA PRZYRODNICZA, NAUKA REALNA, SZKOLENIE, NAUKA O MOTYLACH, KOLEOPTEROLOGIA, CHIROPTEROLOGIA, HEREZJA, KONKLUZJA, PODSUMOWANIE, CETOLOGIA, WIEDZA, ZOOLOGIA, SAMOKSZTAŁCENIE, FILOLOGIA, APIOLOGIA, OWADOZNAWSTWO, NAUKA O MRÓWKACH, LEPIDOPTEROLOGIA, NAUKA DEDUKCYJNA, DYSCYPLINA NAUKOWA, NAUKI O ŻYCIU, NAUKA O MUSZLACH MIĘCZAKÓW, TERIOLOGIA, MERYTORYKA, NAUCZKA, ENTOMOLOGIA, NAUKA O NICIENIACH, WPROWADZENIE, PRZESTROGA, INSTRUKTAŻ, WNIOSEK, POZNANIE, NAUKA O CHRZĄSZCZACH, NAUKA O PAJĘCZAKACH, ARACHNOLOGIA, JĘZYKOZNAWSTWO, SAMODZIELNA NAUKA, NAUKA, MIKOLOGIA, WYKSZTAŁCENIE, SZKOLNICTWO, NAUKA O PIERWOTNIAKACH, POUCZENIE, KONCHIOLOGIA, MYKOLOGIA.

Szukaj synonimów do słowa

NAUKA O NIETOPERZACH inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia nauka o nietoperzach?", jest:

1. Nauka o nietoperzach to inaczej chiropterologia, mammologia (nadrz.), mastologia (nadrz.), nauka o ssakach (nadrz.), teriologia (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia NAUKA O NIETOPERZACH

NAUKA O NIETOPERZACH
chiropterologia, mammologia (nadrz.), mastologia (nadrz.), nauka o ssakach (nadrz.), teriologia (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok NAUKA O NIETOPERZACH

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: NAUKA O NIETOPERZACH

Quantcast