Synonimy do wyrażenia DYSCYPLINA NAUKOWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: DYSCYPLINA NAUKOWA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia DYSCYPLINA NAUKOWA

DYSCYPLINA NAUKOWA
to inaczej:

dyscyplina badawcza, nauka, nauka dedukcyjna (podrz.), nauka formalna (podrz.), nauka empiryczna (podrz.), nauka realna (podrz.), filozofia (podrz.), miłość mądrości (poet.) (podrz.), inżynieria (podrz.), nauka inżynieryjna (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do DYSCYPLINA NAUKOWA.

DYSCYPLINA
to inaczej:

aspekt, dziedzina, obręb, odcinek (oficj.), pole, sfera, zakres, zasięg, branża (podrz.), specjalizacja (podrz.), specjalność (podrz.)DYSCYPLINA
to inaczej:

batog, bizun, dyscyplina (przestarz.), kańczug, korbacz (przestarz.), bacik (nadrz.), bat (nadrz.), batog (nadrz.), bicz (nadrz.), harap (nadrz.), szpicruta (nadrz.)DYSCYPLINA
to inaczej:

karność, mores, podporządkowanie, rygor, subordynacjaDYSCYPLINA
to inaczej:

dziedzina, gałąź, dział, przedmiotDYSCYPLINA
to inaczej:

karność, (książk.) mores, posłuszeństwo, reżim, rygor, (specjalist.) subordynacja, porządek, podporządkowanie się, mobilizacja, organizacja, musztraDYSCYPLINA
to inaczej:

rzetelność, systematyczność, samokontrola, samozaparcie, koncentracja, cierpliwośćDYSCYPLINA
to inaczej:

konkurencjaDYSCYPLINA BADAWCZA
to inaczej:

dyscyplina naukowa, nauka, nauka dedukcyjna (podrz.), nauka formalna (podrz.), nauka empiryczna (podrz.), nauka realna (podrz.), filozofia (podrz.), miłość mądrości (poet.) (podrz.), inżynieria (podrz.), nauka inżynieryjna (podrz.)DYSKUSJA NAUKOWA
to inaczej:

dyskursPRACA NAUKOWA
to inaczej:

praca naukowa, dyplom (podrz.), praca dyplomowa (podrz.), doktorat (podrz.), dysertacja (podrz.), praca doktorska (podrz.), rozprawa (podrz.), habilitacja (podrz.), praca habilitacyjna (podrz.)ROZPRAWA NAUKOWA
to inaczej:

traktatSzukaj synonimów do słowa

DYSCYPLINA NAUKOWA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia dyscyplina naukowa?", jest:

1. Dyscyplina naukowa to inaczej dyscyplina badawcza, nauka, nauka dedukcyjna (podrz.), nauka formalna (podrz.), nauka empiryczna (podrz.), nauka realna (podrz.), filozofia (podrz.), miłość mądrości (poet.) (podrz.), inżynieria (podrz.), nauka inżynieryjna (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia DYSCYPLINA NAUKOWA

DYSCYPLINA NAUKOWA
dyscyplina badawcza, nauka, nauka dedukcyjna (podrz.), nauka formalna (podrz.), nauka empiryczna (podrz.), nauka realna (podrz.), filozofia (podrz.), miłość mądrości (poet.) (podrz.), inżynieria (podrz.), nauka inżynieryjna (podrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DYSCYPLINA NAUKOWA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: DYSCYPLINA NAUKOWA

x