Synonimy do wyrażenia DYSKUSJA NAUKOWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: DYSKUSJA NAUKOWA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia DYSKUSJA NAUKOWA

DYSKUSJA NAUKOWA
to inaczej:

dyskursPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do DYSKUSJA NAUKOWA.

DYSCYPLINA NAUKOWA
to inaczej:

dyscyplina badawcza, nauka, nauka dedukcyjna (podrz.), nauka formalna (podrz.), nauka empiryczna (podrz.), nauka realna (podrz.), filozofia (podrz.), miłość mądrości (poet.) (podrz.), inżynieria (podrz.), nauka inżynieryjna (podrz.)DYSKUSJA
to inaczej:

debata, dysputa, naradaDYSKUSJA
to inaczej:

debata, dialog, (książk.) dyskurs, (książk.) dysputa, (pot.) gadka, konwersacja, narada, pogawędka, polemika, rozmowa, wymiana zdań, wymiana słów, wymiana poglądówDYSKUSJA PANELOWA
to inaczej:

panelPRACA NAUKOWA
to inaczej:

praca naukowa, dyplom (podrz.), praca dyplomowa (podrz.), doktorat (podrz.), dysertacja (podrz.), praca doktorska (podrz.), rozprawa (podrz.), habilitacja (podrz.), praca habilitacyjna (podrz.)PUBLICZNA DYSKUSJA
to inaczej:

polemika, dyskusja panelowa (podrz.), panel (podrz.)ROZPRAWA NAUKOWA
to inaczej:

traktatSzukaj synonimów do słowa

DYSKUSJA NAUKOWA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia dyskusja naukowa?", jest:

1. Dyskusja naukowa to inaczej dyskurs.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia DYSKUSJA NAUKOWA

DYSKUSJA NAUKOWA
dyskurs

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DYSKUSJA NAUKOWA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: DYSKUSJA NAUKOWA

x