Synonimy do wyrażenia OBRABIARKA DO DREWNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OBRABIARKA DO DREWNA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia OBRABIARKA DO DREWNA

OBRABIARKA DO DREWNA
to inaczej:

wyrzynarka, obrabiarka (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

OBRABIARKA
to inaczej:

obrabiarka, piła (podrz.), szlifierka (podrz.), obrabiarka do drewna (podrz.), wyrzynarka (podrz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)ZROBIONY Z DREWNA
to inaczej:

drewniany, dębowy (podrz.), sosnowy (podrz.), jesionowy (podrz.), mahoniowy (podrz.), olchowy (podrz.), bukowy (podrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

Szukaj synonimów do słowa

OBRABIARKA DO DREWNA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia obrabiarka do drewna?", jest:

1. Obrabiarka do drewna to inaczej wyrzynarka, obrabiarka (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia OBRABIARKA DO DREWNA

OBRABIARKA DO DREWNA
wyrzynarka, obrabiarka (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: OBRABIARKA DO DREWNA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x