Synonimy do słowa OBUWIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OBUWIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OBUWIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OBUWIE
to inaczej:

but, kozaczek (podrz.), kozak (podrz.), bambosz (podrz.), kapeć (podrz.), laczek (podrz.), łapeć (podrz.), pantofel (podrz.), papeć (podrz.), papuć (żart.) (podrz.), gumiak (podrz.), gumofilc (podrz.), gumowiec (podrz.), kalosz (podrz.), śniegowiec (podrz.), półbut (podrz.), pepegi (pot.) (podrz.), tenisówki (podrz.), chodak (podrz.), trep (podrz.), trzewik (podrz.), tenisówka (podrz.), trampek (podrz.), nakrycie (nadrz.), okrycie (nadrz.), osłona (nadrz.)OBUWIE
to inaczej:

lakierki, buty, półbuty, adidasy, trzewiki, kamasze, bucioryPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OBUWIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa obuwie?", są:

1. Obuwie to inaczej but, kozaczek (podrz.), kozak (podrz.), bambosz (podrz.), kapeć (podrz.), laczek (podrz.), łapeć (podrz.), pantofel (podrz.), papeć (podrz.), papuć (żart.) (podrz.), gumiak (podrz.), gumofilc (podrz.), gumowiec (podrz.), kalosz (podrz.), śniegowiec (podrz.), półbut (podrz.), pepegi (pot.) (podrz.), tenisówki (podrz.), chodak (podrz.), trep (podrz.), trzewik (podrz.), tenisówka (podrz.), trampek (podrz.), nakrycie (nadrz.), okrycie (nadrz.), osłona (nadrz.).
2. Obuwie to inaczej lakierki, buty, półbuty, adidasy, trzewiki, kamasze, buciory.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OBUWIE

OBUWIE
but, kozaczek (podrz.), kozak (podrz.), bambosz (podrz.), kapeć (podrz.), laczek (podrz.), łapeć (podrz.), pantofel (podrz.), papeć (podrz.), papuć (żart.) (podrz.), gumiak (podrz.), gumofilc (podrz.), gumowiec (podrz.), kalosz (podrz.), śniegowiec (podrz.), półbut (podrz.), pepegi (pot.) (podrz.), tenisówki (podrz.), chodak (podrz.), trep (podrz.), trzewik (podrz.), tenisówka (podrz.), trampek (podrz.), nakrycie (nadrz.), okrycie (nadrz.), osłona (nadrz.)
OBUWIE
lakierki, buty, półbuty, adidasy, trzewiki, kamasze, buciory

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OBUWIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x