Synonimy do słowa ORYGINALNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ORYGINALNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ORYGINALNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ORYGINALNY
to inaczej:

autentyczny, pierwotny, prawdziwyORYGINALNY
to inaczej:

dziwaczny, niekonwencjonalny, nietypowy, niezwykły, wyszukanyORYGINALNY
to inaczej:

fikuśny, frymuśny (pot.), niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy, nieszablonowy, niesztampowy, nietuzinkowy, niezwykły, wymyślny, wyszukanyORYGINALNY
to inaczej:

innowacyjny, niekonwencjonalny, nietradycyjny, nowatorski, nowy, odkrywczy, pionierski, prekursorski, śmiałyORYGINALNY
to inaczej:

kreacyjny (książk.), kreatywny, obdarzony wyobraźnią, pomysłowy, twórczy, konstruktywny (podrz.), wynalazczy (podrz.)ORYGINALNY
to inaczej:

pierwotny, początkowy, podstawowy, źródłowyORYGINALNY
to inaczej:

błyskotliwy, ekstrawagancki, ekscentryczny, dziwny, fikuśny, (pot.) frymuśny, innowacyjny, kreatywny, niekonwencjonalny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy, nieszablonowy, niesztampowy, nietradycyjny, nietuzinkowy, nietypowy, niezwykły, nowatorski, nowy, odkrywczy, pomysłowy, pionierski, prekursorski, twórczy, wymyślny, wyrafinowany, wyszukany, zmyślnyORYGINALNY
to inaczej:

autentyczny, pierwotny, początkowy, prawdziwy, źródłowyORYGINALNY
to inaczej:

pierwotny, właściwyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ORYGINALNY.

MAŁO ORYGINALNY
to inaczej:

banalny, błahy, mało istotny, mało ważny, miałki, nieważny, niewiążący, niezajmujący, nieznaczący, nudny, pobieżny, powierzchowny, przygodny, przyziemny, zdawkowySzukaj synonimów do słowa

ORYGINALNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oryginalny?", są:

1. Oryginalny to inaczej autentyczny, pierwotny, prawdziwy.
2. Oryginalny to inaczej dziwaczny, niekonwencjonalny, nietypowy, niezwykły, wyszukany.
3. Oryginalny to inaczej fikuśny, frymuśny (pot.), niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy, nieszablonowy, niesztampowy, nietuzinkowy, niezwykły, wymyślny, wyszukany.
4. Oryginalny to inaczej innowacyjny, niekonwencjonalny, nietradycyjny, nowatorski, nowy, odkrywczy, pionierski, prekursorski, śmiały.
5. Oryginalny to inaczej kreacyjny (książk.), kreatywny, obdarzony wyobraźnią, pomysłowy, twórczy, konstruktywny (podrz.), wynalazczy (podrz.).
6. Oryginalny to inaczej pierwotny, początkowy, podstawowy, źródłowy.
7. Oryginalny to inaczej błyskotliwy, ekstrawagancki, ekscentryczny, dziwny, fikuśny, (pot.) frymuśny, innowacyjny, kreatywny, niekonwencjonalny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy, nieszablonowy, niesztampowy, nietradycyjny, nietuzinkowy, nietypowy, niezwykły, nowatorski, nowy, odkrywczy, pomysłowy, pionierski, prekursorski, twórczy, wymyślny, wyrafinowany, wyszukany, zmyślny .
8. Oryginalny to inaczej autentyczny, pierwotny, początkowy, prawdziwy, źródłowy.
9. Oryginalny to inaczej pierwotny, właściwy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa ORYGINALNY

ORYGINALNY
autentyczny, pierwotny, prawdziwy
ORYGINALNY
dziwaczny, niekonwencjonalny, nietypowy, niezwykły, wyszukany
ORYGINALNY
fikuśny, frymuśny (pot.), niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy, nieszablonowy, niesztampowy, nietuzinkowy, niezwykły, wymyślny, wyszukany
ORYGINALNY
innowacyjny, niekonwencjonalny, nietradycyjny, nowatorski, nowy, odkrywczy, pionierski, prekursorski, śmiały
ORYGINALNY
kreacyjny (książk.), kreatywny, obdarzony wyobraźnią, pomysłowy, twórczy, konstruktywny (podrz.), wynalazczy (podrz.)
ORYGINALNY
pierwotny, początkowy, podstawowy, źródłowy
ORYGINALNY
błyskotliwy, ekstrawagancki, ekscentryczny, dziwny, fikuśny, (pot.) frymuśny, innowacyjny, kreatywny, niekonwencjonalny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, nieschematyczny, niestereotypowy, nieszablonowy, niesztampowy, nietradycyjny, nietuzinkowy, nietypowy, niezwykły, nowatorski, nowy, odkrywczy, pomysłowy, pionierski, prekursorski, twórczy, wymyślny, wyrafinowany, wyszukany, zmyślny
ORYGINALNY
autentyczny, pierwotny, początkowy, prawdziwy, źródłowy
ORYGINALNY
pierwotny, właściwy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ORYGINALNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ORYGINALNY

x