Synonimy do wyrażenia OSOBLIWY WYPADEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OSOBLIWY WYPADEK.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia OSOBLIWY WYPADEK

OSOBLIWY WYPADEK
to inaczej:

bomba, ewenement, rewelacja, sensacja, wyjątkowe zdarzeniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OSOBLIWY WYPADEK.

NAGŁY WYPADEK
to inaczej:

nagła potrzeba, stan zagrożenia, sytuacja awaryjnaNIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
to inaczej:

dramat, katastrofa, klęska, nieszczęście, tragedia, zguba, dewastacja (podrz.), unicestwienie (podrz.), zagłada (podrz.), zatracenie (podrz.), zniszczenie (podrz.), kataklizm (podrz.), katastrofa żywiołowa (podrz.)OSOBLIWY
to inaczej:

dziwaczny, dziwny, ekscentryczny, ekstrawagancki, fantastyczny, kosmiczny (pot.), kuriozalny, nadzwyczajny, niesamowity, niespotykany, niewiarygodny, szczególny, wymyślny, wyrafinowany, zadziwiającyOSOBLIWY
to inaczej:

dziwaczny, dziwny, paradoksalnyOSOBLIWY
to inaczej:

jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, niespotykany, nietuzinkowy, niezwykły, okazjonalny, rzadki, unikalny (nadużyw.), unikatowy, wyjątkowyOSOBLIWY
to inaczej:

określony, specjalny, szczegółowyOSOBLIWY
to inaczej:

rzadki, specyficzny, szczególnyOSOBLIWY
to inaczej:

charakterystyczny, ciekawy, dziwaczny, dziwny, egzotyczny, ekscentryczny, ekstrawagancki, kuriozalny, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, niepowtarzalny, nieprzeciętny, nietuzinkowy, nietypowy, niezwyczajny, niezwykły, oryginalny, paradoksalny, ponadprzeciętny, rzadki, specjalny, specyficzny, swoisty, szczególny, unikalny, unikatowy, wyjątkowy, znamiennyWYPADEK
to inaczej:

casus (książk.), kazus (książk.), przypadek, sprawa, sytuacjaWYPADEK
to inaczej:

dzwon (pot.), karambol, kolizja, kraksa, zderzenieWYPADEK
to inaczej:

wydarzenie, zdarzenie, akt (podrz.), czyn (podrz.), postępek (podrz.), uczynek (podrz.), aktywność (podrz.), działalność (podrz.), działanie (podrz.), funkcjonowanie (podrz.), fakt (podrz.), zjawisko (podrz.), obrzęd (podrz.), święto (podrz.), świętowanie (podrz.), uroczystość (podrz.), zaszłość (podrz.), bomba (podrz.), ewenement (podrz.), osobliwy wypadek (podrz.), rewelacja (podrz.), sensacja (podrz.), wyjątkowe zdarzenie (podrz.), wydarzenie kulturalne (podrz.), dobitka (podrz.), poprawka (podrz.), powtórka strzału (podrz.), epizod (podrz.), incydent (podrz.), mało ważne zdarzenie (podrz.), doświadczenie (podrz.), awantura (przestarz.) (podrz.), historia (podrz.), niezwykłe zdarzenie (podrz.), przygoda (podrz.), nieprzyjemne zdarzenie (podrz.), scena (podrz.), obciach (pot.) (podrz.), skandal (podrz.), wiocha (pot.) (podrz.), wstyd (podrz.), zgorszenie (podrz.)WYPADEK
to inaczej:

przypadekWYPADEK
to inaczej:

kazus, incydent, przykład, fakt, sprawa, sytuacja, wydarzenie, zajście, zdarzenieWYPADEK
to inaczej:

(pot.) dzwon, karambol, kolizja, kraksa, zderzenie, nieszczęścieSzukaj synonimów do słowa

OSOBLIWY WYPADEK inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia osobliwy wypadek?", jest:

1. Osobliwy wypadek to inaczej bomba, ewenement, rewelacja, sensacja, wyjątkowe zdarzenie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia OSOBLIWY WYPADEK

OSOBLIWY WYPADEK
bomba, ewenement, rewelacja, sensacja, wyjątkowe zdarzenie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OSOBLIWY WYPADEK

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: OSOBLIWY WYPADEK

Quantcast