Synonimy do wyrażenia NIEPRZYJEMNE ZDARZENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: NIEPRZYJEMNE ZDARZENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia NIEPRZYJEMNE ZDARZENIE

NIEPRZYJEMNE ZDARZENIE
to inaczej:

nieprzyjemne zdarzenie, dramat (podrz.), katastrofa (podrz.), klęska (podrz.), nieszczęście (podrz.), nieszczęśliwy wypadek (podrz.), tragedia (podrz.), zguba (podrz.), dzwon (pot.) (podrz.), karambol (podrz.), kolizja (podrz.), kraksa (podrz.), wypadek (podrz.), zderzenie (podrz.), incydent (podrz.), incydent (podrz.), zajście (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

MAŁO WAŻNE ZDARZENIE
to inaczej:

epizod, incydentNIEZWYKŁE ZDARZENIE
to inaczej:

awantura (przestarz.), historia, przygodaWYJĄTKOWE ZDARZENIE
to inaczej:

bomba, ewenement, osobliwy wypadek, rewelacja, sensacjaZDARZENIE
to inaczej:

wydarzenie, wypadek, akt (podrz.), czyn (podrz.), postępek (podrz.), uczynek (podrz.), aktywność (podrz.), działalność (podrz.), działanie (podrz.), funkcjonowanie (podrz.), fakt (podrz.), zjawisko (podrz.), obrzęd (podrz.), święto (podrz.), świętowanie (podrz.), uroczystość (podrz.), zaszłość (podrz.), bomba (podrz.), ewenement (podrz.), osobliwy wypadek (podrz.), rewelacja (podrz.), sensacja (podrz.), wyjątkowe zdarzenie (podrz.), wydarzenie kulturalne (podrz.), dobitka (podrz.), poprawka (podrz.), powtórka strzału (podrz.), epizod (podrz.), incydent (podrz.), mało ważne zdarzenie (podrz.), doświadczenie (podrz.), awantura (przestarz.) (podrz.), historia (podrz.), niezwykłe zdarzenie (podrz.), przygoda (podrz.), nieprzyjemne zdarzenie (podrz.), scena (podrz.), obciach (pot.) (podrz.), skandal (podrz.), wiocha (pot.) (podrz.), wstyd (podrz.), zgorszenie (podrz.)ZDARZENIE
to inaczej:

fakt, dzieje, historia, losy, sytuacja, traf, wydarzenie, wypadek, wystąpienie, przypadek, zajście, zjawiskoSzukaj synonimów do słowa

NIEPRZYJEMNE ZDARZENIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia nieprzyjemne zdarzenie?", jest:

1. Nieprzyjemne zdarzenie to inaczej nieprzyjemne zdarzenie, dramat (podrz.), katastrofa (podrz.), klęska (podrz.), nieszczęście (podrz.), nieszczęśliwy wypadek (podrz.), tragedia (podrz.), zguba (podrz.), dzwon (pot.) (podrz.), karambol (podrz.), kolizja (podrz.), kraksa (podrz.), wypadek (podrz.), zderzenie (podrz.), incydent (podrz.), incydent (podrz.), zajście (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia NIEPRZYJEMNE ZDARZENIE

NIEPRZYJEMNE ZDARZENIE
nieprzyjemne zdarzenie, dramat (podrz.), katastrofa (podrz.), klęska (podrz.), nieszczęście (podrz.), nieszczęśliwy wypadek (podrz.), tragedia (podrz.), zguba (podrz.), dzwon (pot.) (podrz.), karambol (podrz.), kolizja (podrz.), kraksa (podrz.), wypadek (podrz.), zderzenie (podrz.), incydent (podrz.), incydent (podrz.), zajście (podrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: NIEPRZYJEMNE ZDARZENIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x