Synonimy do wyrażenia ROBIĆ W KONIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: ROBIĆ W KONIA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia ROBIĆ W KONIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROBIĆ W KONIA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W KONIA
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błądROBIĆ W KONIA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DOBRZE ROBIĆ
to inaczej:

dobrze robić (pot.), dodatnio wpływać, dogadzać, dopisywać, służyć, sprzyjać, wychodzić na dobreNIC NIE ROBIĆ
to inaczej:

byczyć się (pot.), gnić (wulg.), gnuśnieć (pot.), lenić się (pot.), leniuchować (pot.), migać się (pot.), obijać się (pot.), odpoczywać, opieprzać się (wulg.), opierdalać się (wulg.), próżnować, rozleniwiać się, trwonić czas, wałkonić się (pot.), zbijać bąki (pot.), bumelować (podrz.), leserować (podrz.), obijać się (podrz.)NIC SOBIE NIE ROBIĆ
to inaczej:

nie oglądać się, nie przejmować się, nie przywiązywać wagi, nie okazywać względów, okazywać wzgardę, nie liczyć sięNIEWIELE SOBIE ROBIĆ
to inaczej:

nie oglądać się, nic sobie nie robić, nie przywiązywać wagi, nie liczyć się, okazywać wzgardę, nie przejmować sięROBIĆ
to inaczej:

czynić, działać, sprawiać, wykonywać, pracować (podrz.), wykonywać pracę (podrz.), czuć (podrz.), odbierać (podrz.), odczuć (podrz.), odczuwać (podrz.), dążyć (podrz.), iść (podrz.), kroczyć (podrz.), zmierzać (podrz.), mieć na myśli (podrz.), mniemać (podrz.), myśleć (podrz.), rozmyślać (podrz.), rozumować (podrz.), sądzić (podrz.), uważać (podrz.), chcieć (podrz.), mieć chęć (podrz.), mieć ochotę (podrz.), odczuwać brak (podrz.), potrzebować (podrz.), pożądać (podrz.), pragnąć (podrz.), życzyć sobie (podrz.), być powodem (podrz.), być przyczyną (podrz.), powodować (podrz.), sprawiać (podrz.), wywoływać (podrz.), produkować (podrz.), przygotowywać (podrz.), sporządzać (podrz.), tworzyć (podrz.), wyrabiać (podrz.), selekcjonować (podrz.), wybierać (podrz.), jeść (podrz.), konsumować (podrz.), posilać się (podrz.), spożywać (podrz.), stołować się (podrz.), sycić głód (podrz.), sycić się (podrz.), brać udział (podrz.), partycypować (podrz.), uczestniczyć (podrz.), odczuć (podrz.), percypować (specjalist.) (podrz.), postrzegać (podrz.), spostrzec (podrz.), zauważać (podrz.), brać (podrz.), pobierać (podrz.), angażować się (podrz.), uczestniczyć (podrz.), udzielać się (podrz.), bronić się (podrz.), komunikować się (podrz.), porozumiewać się (podrz.)ROBIĆ
to inaczej:

fabrykować, produkować, przetwarzać, sporządzać, wytwarzaćROBIĆ
to inaczej:

czynić, działać, fabrykować, postępować, produkować, przeobrażać, przetwarzać, sporządzać, sprawiać, sprzątać, tworzyć, wykonywać, wytwarzać, wywoływaćROBIĆ
to inaczej:

być zatrudnionym, pracować, współtworzyć zespół, być członkiem załogiROBIĆ BAŁAGAN
to inaczej:

bałaganićROBIĆ BŁĘDY
to inaczej:

błądzić, być w błędzie, mylić się, dukać (podrz.), jąkać się (podrz.), potykać się (podrz.), zacinać się (podrz.)ROBIĆ CEREGIELE
to inaczej:

babrać się (pot.), cackać się, ceregielić się (pot.), certolić, certować się, patyczkować się, zawracać sobie głowęROBIĆ CO SIĘ DA
to inaczej:

robić wszystko w swojej mocyROBIĆ DOBRĄ PRASĘ
to inaczej:

naklejać plakat, ogłaszać, reklamować, robić dobrą prasę (książk.), robić reklamęROBIĆ DOBRE WRAŻENIE
to inaczej:

uprzedzać, usposabiaćROBIĆ KARIERĘ
to inaczej:

awansować, piąć się w górę, zyskiwać awansROBIĆ KOPIĘ
to inaczej:

imitować, kalkować, kopiować, kserować, odtwarzać, odwzorowywać, plagiatować, powielać, reprodukować, fałszować (podrz.), podrabiać (podrz.), bezprawnie kopiować (podrz.), uprawiać piractwo (podrz.)ROBIĆ KOREKTĘ
to inaczej:

adiustować (specjalist.), korygować, modyfikować, nanosić poprawki, poprawiać, uzupełniaćROBIĆ KUPĘ
to inaczej:

defekować (specjalist.), oddawać kał (specjalist.), oddawać stolec (oficj.), wypróżniać się, srać (wulg.) (podrz.)ROBIĆ MAKIJAŻ
to inaczej:

malować się, nakładać na siebie szpachel (pot.), pacykować się (pot.), szminkować sięROBIĆ NA DRUTACH
to inaczej:

dziać, dziergaćROBIĆ NA ZŁOŚĆ
to inaczej:

dawać się we znaki, deptać po odciskach (pot.), dokuczać, dręczyć, nie dawać żyć, stawać kością w gardle, uprzykrzać się, włazić na nagniotek (żart.), załazić za skórę (pot.), zatruwać życieROBIĆ NOTATKI
to inaczej:

notować, rejestrować, spisywać, wypisywać, zapisywaćROBIĆ OKO
to inaczej:

mrugać, puszczać okoROBIĆ OKOP
to inaczej:

kopać rów, okopać, obwarować (nadrz.), oszańcować (nadrz.), ufortyfikować (nadrz.), umocnić (nadrz.)ROBIĆ OSZCZĘDNOŚCI
to inaczej:

obywać się, odmawiać sobie, oszczędzaćROBIĆ PORZĄDEK
to inaczej:

chędożyć (przestarz.), czyścić, doprowadzać do porządku, porządkować, sprzątać, porządkować (podrz.), segregować (podrz.), sortować (podrz.), odkurzać (podrz.), ścierać kurz (podrz.)ROBIĆ POSTĘP
to inaczej:

posuwać sięROBIĆ POSTĘPY
to inaczej:

posuwać się naprzódROBIĆ PRÓBĘ
to inaczej:

próbowaćROBIĆ PRZYPIS
to inaczej:

adnotować, objaśniaćROBIĆ REKLAMĘ
to inaczej:

naklejać plakat, ogłaszać, reklamować, robić dobrą prasę (książk.)ROBIĆ SIKU
to inaczej:

moczyć się, oddawać mocz, odlewać się (wulg.), odsączać kartofelki (żart.), robić siku (pot.), sikać, siusiać, szczać (wulg.)ROBIĆ SZUM
to inaczej:

gardłować (książk.), popularyzować, propagować, robić szum (pot.), rozpowszechniać, rozprzestrzeniać, siać (poet.), szerzyć, upowszechniać, ewangelizować (podrz.), nawracać (podrz.)ROBIĆ SZYDEŁKIEM
to inaczej:

dziać, szydełkowaćROBIĆ W BALONA
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W BALONA
to inaczej:

robić balonaROBIĆ W BALONA
to inaczej:

wprowadzać w błąd, (pot.) robić w bambuko, (pot.) robić w koniaROBIĆ W BALONA
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w konia, wprowadzać w błądROBIĆ W BAMBUKO
to inaczej:

mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w malinyROBIĆ WODĘ Z MÓZGU
to inaczej:

bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)ROBIĆ WRAŻENIE
to inaczej:

rościć pretensje, stwarzać pozory, symulować, udawać, udawać GrekaROBIĆ WRAŻENIE
to inaczej:

wywierać wpływROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY
to inaczej:

robić co się daROBIĆ WYMÓWKI
to inaczej:

łajać, odżegnywać się, potępiać, udzielać reprymendy, wymawiaćROBIĆ WYMÓWKI
to inaczej:

stawiać zarzutyROBIĆ Z IGŁY WIDŁY
to inaczej:

przesadzać, robić z igły widły (pot.), wyolbrzymiaćROBIĆ Z SIEBIE DURNIA
to inaczej:

zbłaźnić sięROBIĆ ZAKUPY
to inaczej:

buszować po sklepach (pot.), kupowaćROBIĆ ZAMACH
to inaczej:

dokonać zamachuROBIĆ ZAPASY
to inaczej:

dostarczyć, postarać się, zaopatrzyćROBIĆ ZAPASY
to inaczej:

gromadzić, magazynować, przechowywać, składowaćROBIĆ ZDJĘCIE
to inaczej:

fotografować, pstrykać (pot.), zdejmowaćWALENIE KONIA
to inaczej:

autoerotyzm, ipsacja (specjalist.), masturbacja, onanizm, samogwałt, walenie konia (pot.)ZROBIĆ W KONIA
to inaczej:

nabić w butelkę (pot.), nabrać, wpuścić w maliny (pot.), wykiwać (pot.), wyrolować, wystrychnąć na dudka (pot.), zrobić w balona (przestarz.), zrobić w bambuko (pot.), zrobić w konia (pot.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

IPSACJA, ZNAJDOWAĆ SIĘ, DAWAĆ SIĘ WE ZNAKI, PATYCZKOWAĆ SIĘ, CHĘDOŻYĆ, ROBIĆ ZAMACH, WYDYMAĆ, MOCZYĆ SIĘ, ROBIĆ KOPIĘ, PIEPRZYĆ, POTĘPIAĆ, DEPTAĆ PO ODCISKACH, WZRUSZAĆ, POSTĘPOWAĆ, ODDAWAĆ MOCZ, PRZEBIJAĆ, ROBIĆ Z SIEBIE DURNIA, PUSZCZAĆ OKO, WYKAZYWAĆ SIĘ, ROBIĆ SZUM, CACKAĆ SIĘ, UPRZYKRZAĆ SIĘ, ZYSKIWAĆ AWANS, ROBIĆ WSZYSTKO W SWOJEJ MOCY, ROBIĆ MAKIJAŻ, SZACHROWAĆ, ISTNIEĆ, STAWIAĆ ZARZUTY, MIEĆ NA MYŚLI, TRĄCAĆ, NABIĆ W BUTELKĘ, PRÓBOWAĆ, ROBIĆ CEREGIELE, ŁAJAĆ, MYŚLEĆ, GRZMOCIĆ, SYMULOWAĆ, LENIUCHOWAĆ, ROBIĆ PRZYPIS, WPUŚCIĆ W MALINY, ODDAĆ MOCZ, KSEROWAĆ, MNIEMAĆ, ROBIĆ KARIERĘ, CZYŚCIĆ, PRZECHOWYWAĆ, WYPISYWAĆ, STWARZAĆ, ONANIZM, ZAPINAĆ, SPORZĄDZAĆ, MAGAZYNOWAĆ, WYCHODZIĆ NA DOBRE, MAMIĆ, ODŻEGNYWAĆ SIĘ, GNIĆ, ROBIĆ ZAPASY, NAKŁADAĆ NA SIEBIE SZPACHEL, ZAŁATWIAĆ SIĘ, RŻNĄĆ, ROBIĆ CO SIĘ DA, NIE DAWAĆ ŻYĆ, MACAĆ, ROBIĆ BŁĘDY, ROBIĆ Z IGŁY WIDŁY, SIKAĆ, GŁASKAĆ, ROBIĆ WODĘ Z MÓZGU, GZIĆ SIĘ, RUSZAĆ, SIAĆ, KORZYSTAĆ, MASTURBACJA, WZBOGACAĆ SIĘ, DOBRZE ROBIĆ, ROBIĆ WYMÓWKI, BZYKAĆ, CZYNIĆ, TWORZYĆ, MUSKAĆ, OSZUKIWAĆ, ADIUSTOWAĆ, ROBIĆ, POWIELAĆ, ODTWARZAĆ, CZYNIĆ GŁUPIM, UŻYWAĆ, PROCEDOWAĆ, AUTOEROTYZM, GROMADZIĆ, SPRAWIAĆ, POSUWAĆ, DZIAĆ, PRÓŻNOWAĆ, SĄDZIĆ, WYOLBRZYMIAĆ, ODDAWAĆ STOLEC, UDZIELAĆ REPRYMENDY, SKŁADOWAĆ, ZAŁATWIAĆ NATURALNĄ POTRZEBĘ, ODDAWAĆ KAŁ, ZAWRACAĆ SOBIE GŁOWĘ, REKLAMOWAĆ, ADNOTOWAĆ, ODLEWAĆ SIĘ, PORZĄDKOWAĆ, SRAĆ, TRWONIĆ CZAS, NAKLEJAĆ PLAKAT, KŁAMAĆ, CERTOLIĆ, SŁUŻYĆ, SZERZYĆ, EGZYSTOWAĆ, DOPROWADZAĆ DO PORZĄDKU, DODATNIO WPŁYWAĆ, DOKONAĆ ZAMACHU, OBIJAĆ SIĘ, ROBIĆ POSTĘP, SIUSIAĆ, ZROBIĆ W BAMBUKO, NIC NIE ROBIĆ, ROBIĆ NA DRUTACH, ZAPIERNICZAĆ, PROPAGOWAĆ, BAŁAGANIĆ, OBWAROWAĆ, BABRAĆ SIĘ, OSZAŃCOWAĆ, ROZUMOWAĆ, ROBIĆ SIKU, ZAŁAZIĆ ZA SKÓRĘ, REJESTROWAĆ, KOPULOWAĆ, ROBIĆ PORZĄDEK, ROBIĆ NOTATKI, BYCZYĆ SIĘ, ŁASKOTAĆ, POGARDZAĆ, OKPIWAĆ, LAĆ, FABRYKOWAĆ, OGŁASZAĆ, ROBIĆ W BAMBUKO, WALENIE KONIA, PRZEKŁUWAĆ, PRZYKŁADAĆ, OPIERDALAĆ SIĘ, UPOWSZECHNIAĆ, ROBIĆ OKOP, PIEKLIĆ SIĘ, AWANSOWAĆ, LENIĆ SIĘ, MARKOWAĆ, ODSĄCZAĆ KARTOFELKI, MĄCIĆ W GŁOWIE, UMOCNIĆ, OKOPAĆ, OBYWAĆ SIĘ, OBJAŚNIAĆ, SAMOGWAŁT, NACIERAĆ, MALOWAĆ SIĘ, POPŁACAĆ, ZDEJMOWAĆ, WPROWADZIĆ W BŁĄD, POPULARYZOWAĆ, ZAJMOWAĆ SIĘ, ZBIJAĆ BĄKI, CHAPAĆ DZIDĘ, GNUŚNIEĆ, TROLLOWAĆ, SPÓŁKOWAĆ, ROBIĆ OSZCZĘDNOŚCI, NANOSIĆ POPRAWKI, ZAOPATRZYĆ, ROBIĆ SZYDEŁKIEM, DAROWAĆ, CIĄGNĄĆ DRUTA, ROBIĆ WRAŻENIE, WAŁKONIĆ SIĘ, MRUGAĆ, OSZCZĘDZAĆ, JĄKAĆ SIĘ, BYĆ, DOSTARCZYĆ, MASOWAĆ, ROZLENIWIAĆ SIĘ, SIURAĆ, ZAŁATWIAĆ, CERTOWAĆ SIĘ, DEFEKOWAĆ, USPOSABIAĆ, KORYGOWAĆ, WSPÓŁŻYĆ, ORŻNĄĆ, ROBIĆ POSTĘPY, GŁADZIĆ, SZYDEŁKOWAĆ, STAWAĆ SIĘ, PRODUKOWAĆ, WYROLOWAĆ, ROBIĆ ZAKUPY, FOTOGRAFOWAĆ, DEMONIZOWAĆ, STROLLOWAĆ, ROBIĆ ZDJĘCIE, GENEROWAĆ, PROSTOWAĆ, KOPIOWAĆ, UZUPEŁNIAĆ, ROBIĆ KUPĘ, ZROBIĆ W KONIA, DZIAŁAĆ, ZATRUWAĆ ŻYCIE, WPUSZCZAĆ W MALINY, UFORTYFIKOWAĆ, OSZUKAĆ, IMITOWAĆ, WALIĆ, ZAPISYWAĆ, DOGADZAĆ, WYPROWADZAĆ, DZIERGAĆ, ROBIĆ W BALONA, DAWAĆ DO ZROZUMIENIA, ROŚCIĆ PRETENSJE, CEREGIELIĆ SIĘ, NACIĄĆ, SPRZYJAĆ, ROBIĆ NA ZŁOŚĆ, HIPERBOLIZOWAĆ, CIUPCIAĆ, POLECAĆ, ROZPOWSZECHNIAĆ, DOPISYWAĆ, MODYFIKOWAĆ, WYKIWAĆ, ODMAWIAĆ SOBIE, ODPOCZYWAĆ, ROBIĆ KOREKTĘ, PACYKOWAĆ SIĘ, RUCHAĆ, BUSZOWAĆ PO SKLEPACH, RYPAĆ, DOKUCZAĆ, WYMAWIAĆ, PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ, POSUWAĆ SIĘ NAPRZÓD, GARDŁOWAĆ, MYLIĆ SIĘ, KIWAĆ, WPROWADZAĆ W BŁĄD, STANOWIĆ, UDAWAĆ, ODWZOROWYWAĆ, NOTOWAĆ, BŁĄDZIĆ, BAŁAMUCIĆ, PARZYĆ SIĘ, NABRAĆ, DOKONYWAĆ, KUPOWAĆ, PRZEOBRAŻAĆ, POPRAWIAĆ, DUKAĆ, PLAGIATOWAĆ, ZACINAĆ SIĘ, NIC SOBIE NIE ROBIĆ, ZBŁAŹNIĆ SIĘ, SPISYWAĆ, STAWAĆ KOŚCIĄ W GARDLE, ZROBIĆ W BALONA, WYKONYWAĆ, KOCHAĆ SIĘ, RĄBAĆ, WYPRÓŻNIAĆ SIĘ, PRZESADZAĆ, STWARZAĆ POZORY, BYĆ W BŁĘDZIE, POTYKAĆ SIĘ, MIGAĆ SIĘ, UPOKARZAĆ, ROBIĆ DOBRE WRAŻENIE, KOPAĆ RÓW, TYKAĆ, REPRODUKOWAĆ, UPRZEDZAĆ, WYTWARZAĆ, UWAŻAĆ, WYWIERAĆ WPŁYW, ROZMYŚLAĆ, SPRZĄTAĆ, PRYSKAĆ, KANTOWAĆ, PRZETWARZAĆ, ROZPRZESTRZENIAĆ, DRĘCZYĆ, ROBIĆ DOBRĄ PRASĘ.

Ze względu na du­żą ilość - 319 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "ROBIĆ W KONIA", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

ROBIĆ W KONIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia robić w konia?", są:

1. Robić w konia to inaczej bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.).
2. Robić w konia to inaczej (pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błąd.
3. Robić w konia to inaczej mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w maliny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia ROBIĆ W KONIA

ROBIĆ W KONIA
bałamucić, czynić głupim, kantować, kiwać, mamić, mącić w głowie, nabierać, okpiwać, oszukiwać, robić w balona (przestarz.), robić w bambuko (pot.), robić w konia (pot.), robić wodę z mózgu, szachrować, wprowadzać w błąd, wpuszczać w maliny (pot.)
ROBIĆ W KONIA
(pot.) nabić w butelkę, (pot.) robić w balona, (pot.) robić w bambuko, wprowadzać w błąd
ROBIĆ W KONIA
mącić w głowie, (pot.) robić wodę z mózgu, wpuszczać w maliny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: ROBIĆ W KONIA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x