Synonimy do słowa ROLA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ROLA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ROLA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROLA
to inaczej:

funkcja, przeznaczenie, użycie, wykorzystanie, zastosowanieROLA
to inaczej:

grunt, niwa, pole, ziemia orna, ziemia uprawna, nowina (przestarz.) (podrz.), gleba (nadrz.), ziemia (nadrz.)ROLA
to inaczej:

istota, przesłanie (poet.), sens, wydźwięk, wymowa, znaczenie, absurd (podrz.), absurdum (książk.) (podrz.), androny (podrz.), bajda (podrz.), bajęda (pot.) (podrz.), banialuka (podrz.), bezsens (podrz.), brednia (podrz.), bujda (pot.) (podrz.), bujda na resorach (pot.) (podrz.), bzdet (wulg.) (podrz.), bzdura (podrz.), dyrdymały (podrz.), głupota (pot.) (podrz.), niedorzeczność (podrz.), nonsens (podrz.), obiekt umysłowy (nadrz.), treść (nadrz.), treść poznawcza (nadrz.), zawartość (nadrz.)ROLA
to inaczej:

(książk.) niwa, pole uprawneROLA
to inaczej:

gleba, grunt, ziemia orna, ziemia uprawna, gospodarkaROLA
to inaczej:

tekstROLA
to inaczej:

charakter, postać, kreacjaROLA
to inaczej:

funkcja, posłannictwo, istota, pozycja, znaczenie, udział, misja, przeznaczenie, stanowisko, powołanie, zadanieROLA
to inaczej:

zwój, rulon, rolka, tubaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ROLA.

DROBNA ROLA
to inaczej:

epizod, ogon, rola drugoplanowaROLA DRUGOPLANOWA
to inaczej:

drobna rola, epizod, ogonSzukaj synonimów do słowa

ROLA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa rola?", są:

1. Rola to inaczej funkcja, przeznaczenie, użycie, wykorzystanie, zastosowanie.
2. Rola to inaczej grunt, niwa, pole, ziemia orna, ziemia uprawna, nowina (przestarz.) (podrz.), gleba (nadrz.), ziemia (nadrz.).
3. Rola to inaczej istota, przesłanie (poet.), sens, wydźwięk, wymowa, znaczenie, absurd (podrz.), absurdum (książk.) (podrz.), androny (podrz.), bajda (podrz.), bajęda (pot.) (podrz.), banialuka (podrz.), bezsens (podrz.), brednia (podrz.), bujda (pot.) (podrz.), bujda na resorach (pot.) (podrz.), bzdet (wulg.) (podrz.), bzdura (podrz.), dyrdymały (podrz.), głupota (pot.) (podrz.), niedorzeczność (podrz.), nonsens (podrz.), obiekt umysłowy (nadrz.), treść (nadrz.), treść poznawcza (nadrz.), zawartość (nadrz.).
4. Rola to inaczej (książk.) niwa, pole uprawne.
5. Rola to inaczej gleba, grunt, ziemia orna, ziemia uprawna, gospodarka.
6. Rola to inaczej tekst.
7. Rola to inaczej charakter, postać, kreacja.
8. Rola to inaczej funkcja, posłannictwo, istota, pozycja, znaczenie, udział, misja, przeznaczenie, stanowisko, powołanie, zadanie.
9. Rola to inaczej zwój, rulon, rolka, tuba.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa ROLA

ROLA
funkcja, przeznaczenie, użycie, wykorzystanie, zastosowanie
ROLA
grunt, niwa, pole, ziemia orna, ziemia uprawna, nowina (przestarz.) (podrz.), gleba (nadrz.), ziemia (nadrz.)
ROLA
istota, przesłanie (poet.), sens, wydźwięk, wymowa, znaczenie, absurd (podrz.), absurdum (książk.) (podrz.), androny (podrz.), bajda (podrz.), bajęda (pot.) (podrz.), banialuka (podrz.), bezsens (podrz.), brednia (podrz.), bujda (pot.) (podrz.), bujda na resorach (pot.) (podrz.), bzdet (wulg.) (podrz.), bzdura (podrz.), dyrdymały (podrz.), głupota (pot.) (podrz.), niedorzeczność (podrz.), nonsens (podrz.), obiekt umysłowy (nadrz.), treść (nadrz.), treść poznawcza (nadrz.), zawartość (nadrz.)
ROLA
(książk.) niwa, pole uprawne
ROLA
gleba, grunt, ziemia orna, ziemia uprawna, gospodarka
ROLA
tekst
ROLA
charakter, postać, kreacja
ROLA
funkcja, posłannictwo, istota, pozycja, znaczenie, udział, misja, przeznaczenie, stanowisko, powołanie, zadanie
ROLA
zwój, rulon, rolka, tuba

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ROLA

ROLA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ROLA

x