Synonimy do słowa SCHORZENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SCHORZENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SCHORZENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SCHORZENIE
to inaczej:

choroba, choróbsko (pot.), biegunka (podrz.), laksacja (specjalist.) (podrz.), rozwolnienie (podrz.), sraczka (wulg.) (podrz.), sraka (wulg.) (podrz.), dyspepsja (specjalist.) (podrz.), niestrawność (podrz.), guz nowotworowy (podrz.), nowotwór (podrz.), bronchit (podrz.), zapalenie oskrzeli (podrz.), absces (specjalist.) (podrz.), ropień (podrz.), wrzód (podrz.), gnilec (podrz.), szkorbut (podrz.), zapalenie wątroby (podrz.), żółtaczka (podrz.), glaukoma (podrz.), jaskra (podrz.), astma (podrz.), dychawica (podrz.), sapka (pot.) (podrz.), zadyszka (podrz.), afonia (podrz.), bezgłos (podrz.), arterioskleroza (podrz.), miażdżyca (podrz.), skleroza (podrz.), anemia (podrz.), niedokrwistość (podrz.), artretyzm (podrz.), dna (podrz.), skaza moczanowa (oficj.) (podrz.), arytmia (podrz.), niemiarowość tętna (podrz.), cukrzyca (podrz.), moczówka cukrowa (oficj.) (podrz.), choroba skóry (podrz.), dermatoza (podrz.), dławica piersiowa (podrz.), dusznica bolesna (podrz.), stenokardia (podrz.), choroba infekcyjna (podrz.), choroba zakaźna (podrz.), epilepsja (podrz.), padaczka (podrz.), choroba inwazyjna (podrz.), choroba pasożytnicza (podrz.), parazytoza (podrz.), czyrak (podrz.), furunkuł (podrz.), gościec (podrz.), reumatyzm (podrz.), hemofilia (podrz.), krwawiączka (podrz.), ichtioza (podrz.), łuska rybia (podrz.), choroba Parkinsona (podrz.), parkinsonizm (podrz.), choroba lokomocyjna (podrz.), nagana (podrz.), ngana (podrz.), choroba transportowa (podrz.), kinetoza (podrz.), paradentoza (podrz.), paradontoza (podrz.), przyzębica (podrz.), katarakta (podrz.), zaćma (podrz.), choroba psychiczna (podrz.), choroba umysłowa (podrz.), choroba roślin (podrz.), struma (specjalist.) (podrz.), wole (podrz.), dolegliwość (nadrz.), niedomaganie (nadrz.), niedyspozycja (nadrz.), problem zdrowotny (nadrz.), przypadłość (nadrz.)SCHORZENIE
to inaczej:

chorobaSCHORZENIE
to inaczej:

dolegliwość, infekcja, przypadłość, (książk.) mór, (książk.) zaraza, (pot.) choróbskoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SCHORZENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa schorzenie?", są:

1. Schorzenie to inaczej choroba, choróbsko (pot.), biegunka (podrz.), laksacja (specjalist.) (podrz.), rozwolnienie (podrz.), sraczka (wulg.) (podrz.), sraka (wulg.) (podrz.), dyspepsja (specjalist.) (podrz.), niestrawność (podrz.), guz nowotworowy (podrz.), nowotwór (podrz.), bronchit (podrz.), zapalenie oskrzeli (podrz.), absces (specjalist.) (podrz.), ropień (podrz.), wrzód (podrz.), gnilec (podrz.), szkorbut (podrz.), zapalenie wątroby (podrz.), żółtaczka (podrz.), glaukoma (podrz.), jaskra (podrz.), astma (podrz.), dychawica (podrz.), sapka (pot.) (podrz.), zadyszka (podrz.), afonia (podrz.), bezgłos (podrz.), arterioskleroza (podrz.), miażdżyca (podrz.), skleroza (podrz.), anemia (podrz.), niedokrwistość (podrz.), artretyzm (podrz.), dna (podrz.), skaza moczanowa (oficj.) (podrz.), arytmia (podrz.), niemiarowość tętna (podrz.), cukrzyca (podrz.), moczówka cukrowa (oficj.) (podrz.), choroba skóry (podrz.), dermatoza (podrz.), dławica piersiowa (podrz.), dusznica bolesna (podrz.), stenokardia (podrz.), choroba infekcyjna (podrz.), choroba zakaźna (podrz.), epilepsja (podrz.), padaczka (podrz.), choroba inwazyjna (podrz.), choroba pasożytnicza (podrz.), parazytoza (podrz.), czyrak (podrz.), furunkuł (podrz.), gościec (podrz.), reumatyzm (podrz.), hemofilia (podrz.), krwawiączka (podrz.), ichtioza (podrz.), łuska rybia (podrz.), choroba Parkinsona (podrz.), parkinsonizm (podrz.), choroba lokomocyjna (podrz.), nagana (podrz.), ngana (podrz.), choroba transportowa (podrz.), kinetoza (podrz.), paradentoza (podrz.), paradontoza (podrz.), przyzębica (podrz.), katarakta (podrz.), zaćma (podrz.), choroba psychiczna (podrz.), choroba umysłowa (podrz.), choroba roślin (podrz.), struma (specjalist.) (podrz.), wole (podrz.), dolegliwość (nadrz.), niedomaganie (nadrz.), niedyspozycja (nadrz.), problem zdrowotny (nadrz.), przypadłość (nadrz.).
2. Schorzenie to inaczej choroba.
3. Schorzenie to inaczej dolegliwość, infekcja, przypadłość, (książk.) mór, (książk.) zaraza, (pot.) choróbsko.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SCHORZENIE

SCHORZENIE
choroba, choróbsko (pot.), biegunka (podrz.), laksacja (specjalist.) (podrz.), rozwolnienie (podrz.), sraczka (wulg.) (podrz.), sraka (wulg.) (podrz.), dyspepsja (specjalist.) (podrz.), niestrawność (podrz.), guz nowotworowy (podrz.), nowotwór (podrz.), bronchit (podrz.), zapalenie oskrzeli (podrz.), absces (specjalist.) (podrz.), ropień (podrz.), wrzód (podrz.), gnilec (podrz.), szkorbut (podrz.), zapalenie wątroby (podrz.), żółtaczka (podrz.), glaukoma (podrz.), jaskra (podrz.), astma (podrz.), dychawica (podrz.), sapka (pot.) (podrz.), zadyszka (podrz.), afonia (podrz.), bezgłos (podrz.), arterioskleroza (podrz.), miażdżyca (podrz.), skleroza (podrz.), anemia (podrz.), niedokrwistość (podrz.), artretyzm (podrz.), dna (podrz.), skaza moczanowa (oficj.) (podrz.), arytmia (podrz.), niemiarowość tętna (podrz.), cukrzyca (podrz.), moczówka cukrowa (oficj.) (podrz.), choroba skóry (podrz.), dermatoza (podrz.), dławica piersiowa (podrz.), dusznica bolesna (podrz.), stenokardia (podrz.), choroba infekcyjna (podrz.), choroba zakaźna (podrz.), epilepsja (podrz.), padaczka (podrz.), choroba inwazyjna (podrz.), choroba pasożytnicza (podrz.), parazytoza (podrz.), czyrak (podrz.), furunkuł (podrz.), gościec (podrz.), reumatyzm (podrz.), hemofilia (podrz.), krwawiączka (podrz.), ichtioza (podrz.), łuska rybia (podrz.), choroba Parkinsona (podrz.), parkinsonizm (podrz.), choroba lokomocyjna (podrz.), nagana (podrz.), ngana (podrz.), choroba transportowa (podrz.), kinetoza (podrz.), paradentoza (podrz.), paradontoza (podrz.), przyzębica (podrz.), katarakta (podrz.), zaćma (podrz.), choroba psychiczna (podrz.), choroba umysłowa (podrz.), choroba roślin (podrz.), struma (specjalist.) (podrz.), wole (podrz.), dolegliwość (nadrz.), niedomaganie (nadrz.), niedyspozycja (nadrz.), problem zdrowotny (nadrz.), przypadłość (nadrz.)
SCHORZENIE
choroba
SCHORZENIE
dolegliwość, infekcja, przypadłość, (książk.) mór, (książk.) zaraza, (pot.) choróbsko

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SCHORZENIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x