Synonimy do słowa SRACZKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SRACZKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SRACZKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SRACZKA
to inaczej:

biegunka, laksacja (specjalist.), rozwolnienie, sraczka (wulg.), sraka (wulg.), choroba (nadrz.), choróbsko (pot.) (nadrz.), schorzenie (nadrz.)SRACZKA
to inaczej:

biegunka, laksacja, luźny stolec, rozwolnieniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do SRACZKA.

Szukaj synonimów do słowa

SRACZKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa sraczka?", są:

1. Sraczka to inaczej biegunka, laksacja (specjalist.), rozwolnienie, sraczka (wulg.), sraka (wulg.), choroba (nadrz.), choróbsko (pot.) (nadrz.), schorzenie (nadrz.).
2. Sraczka to inaczej biegunka, laksacja, luźny stolec, rozwolnienie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa SRACZKA

SRACZKA
biegunka, laksacja (specjalist.), rozwolnienie, sraczka (wulg.), sraka (wulg.), choroba (nadrz.), choróbsko (pot.) (nadrz.), schorzenie (nadrz.)
SRACZKA
biegunka, laksacja, luźny stolec, rozwolnienie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SRACZKA

SRACZKA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SRACZKA

x