Synonimy do wyrażenia STARY LIS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: STARY LIS.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia STARY LIS

STARY LIS
to inaczej:

rep (pot.), rutyniarz (pot.), spryciarz (pot.), stary lis (pot.), szczwany lis (pot.), wyga, wyjadacz (pot.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

FARBOWANY LIS
to inaczej:

farbowany lis (pot.), kameleon, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)LIS
to inaczej:

(pot.) rudzielecLIS
to inaczej:

bazyliszek, bystrzak, chytra sztuka, chytrus,, cwaniak, dyplomata, faryzeusz, hochsztapler, judasz, kabel, kanciarz, kombinator, krętacz, lawirant, magik, manipulant, manipulator, oszukaniec, oszust, przechera, spryciarz, sprytna bestia, szachraj, wilk w owczej skórze, zdrajca, żmija, intrygantSTARY
to inaczej:

boss, dyrektor, naczelny, prezes, pryncypał, szef, zwierzchnikSTARY
to inaczej:

dawny, pradawny (podrz.), prastary (podrz.)STARY
to inaczej:

leciwy (żart.), niemłody, posunięty w latach, przyprószony siwizną (poet.), sędziwy, w jesieni życia (książk.), w podeszłym wieku, wiekowy, starczy (podrz.), zgrzybiały (podrz.), młody (antonim)STARY
to inaczej:

starszy (pot.), wapniak (wulg.), zgred (wulg.), ojciec (nadrz.), tata (nadrz.)STARY
to inaczej:

przełożony, szefSTARY
to inaczej:

(pot.) boss, dyrektor, naczelnik, prezes, pryncypał, zwierzchnikSTARY
to inaczej:

leciwy, niemłody, posunięty w latach, (książk.) przyprószony siwizną, sędziwy, wiekowy, (książk.) w jesieni życia, w podeszłym wieku, (euf.) nie pierwszej młodościSTARY
to inaczej:

ojciecSTARY
to inaczej:

ojczulek, papa, papcio, tata, tatko, tatulekSTARY
to inaczej:

dawnySTARY
to inaczej:

nieświeży, zepsuty, nienadający się, przeterminowanySTARY CAP
to inaczej:

stary satyr, babiarz (pot.) (nadrz.), bałamut (przestarz.) (nadrz.), casanowa (nadrz.), donżuan (nadrz.), erotoman (pot.) (nadrz.), flirciarz (nadrz.), jebaka (wulg.) (nadrz.), kobieciarz (nadrz.), kogut (przestarz.) (nadrz.), ogier (nadrz.), pies na baby (pot.) (nadrz.), pies na kobiety (nadrz.), playboy (nadrz.)STARY KONTYNENT
to inaczej:

Europa, Stary Kontynent (książk.), kontynent (nadrz.), ląd (nadrz.), stały ląd (nadrz.), ziemia (nadrz.)STARY KONTYNENT
to inaczej:

EuropaSTARY SATYR
to inaczej:

stary cap, babiarz (pot.) (nadrz.), bałamut (przestarz.) (nadrz.), casanowa (nadrz.), donżuan (nadrz.), erotoman (pot.) (nadrz.), flirciarz (nadrz.), jebaka (wulg.) (nadrz.), kobieciarz (nadrz.), kogut (przestarz.) (nadrz.), ogier (nadrz.), pies na baby (pot.) (nadrz.), pies na kobiety (nadrz.), playboy (nadrz.)STARY TESTAMENT
to inaczej:

Stary Testament, Biblia (nadrz.), Księga (nadrz.), Pismo Święte (nadrz.), Słowo (nadrz.)STARY, ALE JARY
to inaczej:

żwawy, rześki, krzepki, czerstwy, w dobrej kondycji, hoży, dziarski, witalny, zakonserwowany, fertyczny, rzeźwySZCZWANY LIS
to inaczej:

rep (pot.), rutyniarz (pot.), spryciarz (pot.), stary lis (pot.), szczwany lis (pot.), wyga, wyjadacz (pot.)Szukaj synonimów do słowa

STARY LIS inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia stary lis?", jest:

1. Stary lis to inaczej rep (pot.), rutyniarz (pot.), spryciarz (pot.), stary lis (pot.), szczwany lis (pot.), wyga, wyjadacz (pot.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia STARY LIS

STARY LIS
rep (pot.), rutyniarz (pot.), spryciarz (pot.), stary lis (pot.), szczwany lis (pot.), wyga, wyjadacz (pot.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: STARY LIS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x