Synonimy do wyrażenia TRUDNY DO UCHWYCENIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: TRUDNY DO UCHWYCENIA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia TRUDNY DO UCHWYCENIA

TRUDNY DO UCHWYCENIA
to inaczej:

ledwo dostrzegalny, ledwo zauważalny, mało wyraźny, niepostrzeżony, nieuchwycony, niewychwycony, niezarejestrowany, nikły, niuansowy, subtelny, trudny do obserwacjiPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

TRUDNY
to inaczej:

ciężki, dojmujący, dokuczliwy, dotkliwy, męczący, niemożliwy (żart.), nieznośny, przykry, uciążliwy, kłujący (podrz.), ostry (podrz.), palący (podrz.), piekący (podrz.), przenikliwy (podrz.), przeszywający (podrz.), rozdzierający (podrz.), świdrujący (podrz.), nachalny (podrz.), namolny (podrz.), naprzykrzający się (podrz.), narzucający się (podrz.), natarczywy (podrz.), natrętny (podrz.), nieustępliwy (podrz.), obrzydły (podrz.), prześladujący (żart.) (podrz.), uparty (podrz.), upierdliwy (wulg.) (podrz.), uporczywy (podrz.), uprzykrzający się (podrz.), uprzykrzony (podrz.)TRUDNY
to inaczej:

delikatny, drażliwy, kłopotliwyTRUDNY
to inaczej:

karkołomny, niejasny, powikłany, skomplikowany, zagmatwany, zawikłany, zawiłyTRUDNY
to inaczej:

mozolny, niełatwy, oporny, wymagający, znojny (książk.)TRUDNY
to inaczej:

ciężki, delikatny, dojmujący, dokuczliwy, dotkliwy, drażliwy, kłopotliwy, męczący, mozolny, niejasny, niełatwy, (żart.) niemożliwy, nieprzeparty, oporny, przykry, skomplikowany, twardy, uciążliwy, wymagający, zagmatwany, zawikłany, zawiły, znojnyTRUDNY DO KIEROWANIA
to inaczej:

krnąbrny, nie dający się opanować, niepokorny, nieposłuszny, niesforny, przekorny, upartyTRUDNY DO OBSERWACJI
to inaczej:

ledwo dostrzegalny, ledwo zauważalny, mało wyraźny, niepostrzeżony, nieuchwycony, niewychwycony, niezarejestrowany, nikły, niuansowy, subtelny, trudny do uchwyceniaSzukaj synonimów do słowa

TRUDNY DO UCHWYCENIA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia trudny do uchwycenia?", jest:

1. Trudny do uchwycenia to inaczej ledwo dostrzegalny, ledwo zauważalny, mało wyraźny, niepostrzeżony, nieuchwycony, niewychwycony, niezarejestrowany, nikły, niuansowy, subtelny, trudny do obserwacji.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia TRUDNY DO UCHWYCENIA

TRUDNY DO UCHWYCENIA
ledwo dostrzegalny, ledwo zauważalny, mało wyraźny, niepostrzeżony, nieuchwycony, niewychwycony, niezarejestrowany, nikły, niuansowy, subtelny, trudny do obserwacji

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: TRUDNY DO UCHWYCENIA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x