Synonimy do słowa WOLNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WOLNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WOLNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 11 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WOLNY
to inaczej:

do wynajęcia, pustyWOLNY
to inaczej:

nieograniczony, nieopanowany, nieskrępowany, swobodnyWOLNY
to inaczej:

niepodległy, niezależny, niezawisły, samowładczy (książk.), samowładny (książk.), suwerenny, swobodny, udzielny (książk.)WOLNY
to inaczej:

nie zajętyWOLNY
to inaczej:

wakującyWOLNY
to inaczej:

powolny, ślimaczy, żółwi, ociężały, leniwy, nieruchliwy, nieruchawyWOLNY
to inaczej:

niepodległy, niezależny, niezawisły, samowładczy, samowładny, udzielny, suwerenny, swobodny, autonomiczny, samoistny, rządzący się samWOLNY
to inaczej:

bez żony, bez męża, nieżonaty, niezamężnyWOLNY
to inaczej:

do wynajęcia, niezajęty, pusty, wakujący, próżny, do dyspozycjiWOLNY
to inaczej:

niezależny, swobodny, nieskrępowany, samodzielnyWOLNY
to inaczej:

bezpłatny, za darmo, darmowy, gratisowyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do WOLNY.

CZAS WOLNY
to inaczej:

wolne, Chronos (książk.) (nadrz.), czas (nadrz.), okres (nadrz.), trwanie (nadrz.)STAN WOLNY
to inaczej:

stan wolny, bezżenność (podrz.), bezżeństwo (podrz.), kawalerstwo (podrz.), stan wdowi (podrz.), wdowieństwo (podrz.), niezamężność (podrz.), panieństwo (podrz.), stan panieński (podrz.), stan cywilny (nadrz.)WOLNY DZIEŃ
to inaczej:

święto, niedziela (podrz.), sabat (podrz.), szabas (podrz.), szabat (podrz.), Dzień Zaduszny (podrz.), święto zmarłych (podrz.), Zaduszki (podrz.), Boże Narodzenie (podrz.), Narodzenie Pańskie (podrz.), dzień tygodnia (nadrz.)WOLNY HANDEL
to inaczej:

wolny handel, handel (nadrz.), kupiectwo (nadrz.), wymiana handlowa (nadrz.)WOLNY OD FORMALNOŚCI
to inaczej:

nieformalny, nieoficjalny, nieurzędowy, swobodnyWOLNY OD PRACY
to inaczej:

niepracujący, świątecznyWOLNY RYNEK
to inaczej:

kapitalizm, ustrój kapitalistycznyWOLNY STRZELEC
to inaczej:

freelancerWOLNY ZWIĄZEK
to inaczej:

konkubinat, związek partnerski, stan cywilny (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

WOLNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wolny?", są:

1. Wolny to inaczej do wynajęcia, pusty.
2. Wolny to inaczej nieograniczony, nieopanowany, nieskrępowany, swobodny.
3. Wolny to inaczej niepodległy, niezależny, niezawisły, samowładczy (książk.), samowładny (książk.), suwerenny, swobodny, udzielny (książk.).
4. Wolny to inaczej nie zajęty.
5. Wolny to inaczej wakujący.
6. Wolny to inaczej powolny, ślimaczy, żółwi, ociężały, leniwy, nieruchliwy, nieruchawy.
7. Wolny to inaczej niepodległy, niezależny, niezawisły, samowładczy, samowładny, udzielny, suwerenny, swobodny, autonomiczny, samoistny, rządzący się sam.
8. Wolny to inaczej bez żony, bez męża, nieżonaty, niezamężny.
9. Wolny to inaczej do wynajęcia, niezajęty, pusty, wakujący, próżny, do dyspozycji.
10. Wolny to inaczej niezależny, swobodny, nieskrępowany, samodzielny.
11. Wolny to inaczej bezpłatny, za darmo, darmowy, gratisowy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 11.

Synonimy słownikowe do słowa WOLNY

WOLNY
do wynajęcia, pusty
WOLNY
nieograniczony, nieopanowany, nieskrępowany, swobodny
WOLNY
niepodległy, niezależny, niezawisły, samowładczy (książk.), samowładny (książk.), suwerenny, swobodny, udzielny (książk.)
WOLNY
nie zajęty
WOLNY
wakujący
WOLNY
powolny, ślimaczy, żółwi, ociężały, leniwy, nieruchliwy, nieruchawy
WOLNY
niepodległy, niezależny, niezawisły, samowładczy, samowładny, udzielny, suwerenny, swobodny, autonomiczny, samoistny, rządzący się sam
WOLNY
bez żony, bez męża, nieżonaty, niezamężny
WOLNY
do wynajęcia, niezajęty, pusty, wakujący, próżny, do dyspozycji
WOLNY
niezależny, swobodny, nieskrępowany, samodzielny
WOLNY
bezpłatny, za darmo, darmowy, gratisowy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WOLNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WOLNY

x