Synonimy do wyrażenia DOMEK LETNISKOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: DOMEK LETNISKOWY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia DOMEK LETNISKOWY

DOMEK LETNISKOWY
to inaczej:

dacza, budynek wolnostojący (nadrz.), dom (pot.) (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do DOMEK LETNISKOWY.

DOMEK
to inaczej:

chałupa, chata, kryjówka, nora, chałupa (pot.) (nadrz.), chata (pot.) (nadrz.), dom (nadrz.), gniazdo (poet.) (nadrz.), hacjenda (nadużyw.) (nadrz.), miejsce stałego pobytu (oficj.) (nadrz.), miejsce zamieszkania (oficj.) (nadrz.), rezydencja (przestarz.) (nadrz.), sadyba (nadrz.), siedlisko (książk.) (nadrz.), siedziba (nadrz.)DOMEK
to inaczej:

chałupinka, chałupka, chatka, chatynkaDOMEK
to inaczej:

chałupa, kryjówka, chałupka, chałupinka, chata, chatka, nora, chatynkaSzukaj synonimów do słowa

DOMEK LETNISKOWY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia domek letniskowy?", jest:

1. Domek letniskowy to inaczej dacza, budynek wolnostojący (nadrz.), dom (pot.) (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia DOMEK LETNISKOWY

DOMEK LETNISKOWY
dacza, budynek wolnostojący (nadrz.), dom (pot.) (nadrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DOMEK LETNISKOWY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: DOMEK LETNISKOWY

x