Synonimy do wyrażenia KRZEWICIEL DOKTRYNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: KRZEWICIEL DOKTRYNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia KRZEWICIEL DOKTRYNY

KRZEWICIEL DOKTRYNY
to inaczej:

czciciel, doktryner, wyznawca, adept (nadrz.), adherent (książk.) (nadrz.), akolita (książk.) (nadrz.), poplecznik (nadrz.), sprzymierzeniec (nadrz.), stronnik (nadrz.), sympatyk (nadrz.), zwolennik (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

KRZEWICIEL
to inaczej:

apostoł (książk.), misjonarz, propagator, szerzyciel, ambasador (poet.) (nadrz.), eksponent (nadrz.), głosiciel (książk.) (nadrz.), orędownik (nadrz.), przedstawiciel (nadrz.), reprezentant (nadrz.), rzecznik (nadrz.), wyraziciel (nadrz.)KRZEWICIEL
to inaczej:

propagator, szerzyciel, apostoł, poprzednik, prekursor, misjonarzSzukaj synonimów do słowa

KRZEWICIEL DOKTRYNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia krzewiciel doktryny?", jest:

1. Krzewiciel doktryny to inaczej czciciel, doktryner, wyznawca, adept (nadrz.), adherent (książk.) (nadrz.), akolita (książk.) (nadrz.), poplecznik (nadrz.), sprzymierzeniec (nadrz.), stronnik (nadrz.), sympatyk (nadrz.), zwolennik (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia KRZEWICIEL DOKTRYNY

KRZEWICIEL DOKTRYNY
czciciel, doktryner, wyznawca, adept (nadrz.), adherent (książk.) (nadrz.), akolita (książk.) (nadrz.), poplecznik (nadrz.), sprzymierzeniec (nadrz.), stronnik (nadrz.), sympatyk (nadrz.), zwolennik (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: KRZEWICIEL DOKTRYNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x