Synonimy do słowa SSAK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SSAK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SSAK

SSAK
to inaczej:

ssak, foczka (pot.) (podrz.), foka (podrz.), norka (podrz.), norowiec (podrz.), prosiak (pot.) (podrz.), świnia (podrz.), człek (pot.) (podrz.), człowiek (podrz.), gość (pot.) (podrz.), homo sapiens (książk.) (podrz.), istota ludzka (książk.) (podrz.), jeleń (podrz.), łania (podrz.), jeleń (podrz.), kozioł (podrz.), rogacz (podrz.), gacek (pot.) (podrz.), nietoperz (podrz.), ren (podrz.), renifer (podrz.), buhaj (podrz.), byk (podrz.), wół (podrz.), dromader (podrz.), wielbłąd jednogarbny (podrz.), canis lupus (specjalist.) (podrz.), wilk (podrz.), małpa (podrz.), małpiszon (podrz.), krasula (podrz.), krowa (podrz.), mućka (pot.) (podrz.), cielak (podrz.), cielę (podrz.), ssak drapieżny (podrz.), ssak mięsożerny (podrz.), łoś (podrz.), Biegun (książk.) (podrz.), kobyła (obraźl.) (podrz.), konik (podrz.), koń (podrz.), mustang (podrz.), Rumak (poet.) (podrz.), szkapa (podrz.), wierzchowiec (podrz.), koń morski (podrz.), mors (podrz.), kłapouch (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), owca (podrz.), król (pot.) (podrz.), królik (podrz.), trusia (pot.) (podrz.), torbacz (podrz.), workowiec (podrz.), dzik (podrz.), odyniec (podrz.), filip (przestarz.) (podrz.), szarak (podrz.), zając (podrz.), chochoł (podrz.), desman (podrz.), wychuchol (podrz.), waleń (podrz.), wieloryb (pot.) (podrz.), gryzoń (podrz.), kręgowiec (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

SSAK DRAPIEŻNY
to inaczej:

ssak mięsożerny, czworonóg (podrz.), najlepszy przyjaciel człowieka (podrz.), pies (podrz.), piesek (pot.) (podrz.), psina (podrz.), psisko (podrz.), hiena (podrz.), kot (podrz.), kotowaty (specjalist.) (podrz.), miś (podrz.), niedźwiedź (podrz.), ichneumon (podrz.), mangusta (podrz.), mangusta egipska (podrz.), szczur faraonów (książk.) (podrz.), ssak (nadrz.)SSAK MIĘSOŻERNY
to inaczej:

ssak drapieżny, czworonóg (podrz.), najlepszy przyjaciel człowieka (podrz.), pies (podrz.), piesek (pot.) (podrz.), psina (podrz.), psisko (podrz.), hiena (podrz.), kot (podrz.), kotowaty (specjalist.) (podrz.), miś (podrz.), niedźwiedź (podrz.), ichneumon (podrz.), mangusta (podrz.), mangusta egipska (podrz.), szczur faraonów (książk.) (podrz.), ssak (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

SSAK inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ssak?", jest:

1. Ssak to inaczej ssak, foczka (pot.) (podrz.), foka (podrz.), norka (podrz.), norowiec (podrz.), prosiak (pot.) (podrz.), świnia (podrz.), człek (pot.) (podrz.), człowiek (podrz.), gość (pot.) (podrz.), homo sapiens (książk.) (podrz.), istota ludzka (książk.) (podrz.), jeleń (podrz.), łania (podrz.), jeleń (podrz.), kozioł (podrz.), rogacz (podrz.), gacek (pot.) (podrz.), nietoperz (podrz.), ren (podrz.), renifer (podrz.), buhaj (podrz.), byk (podrz.), wół (podrz.), dromader (podrz.), wielbłąd jednogarbny (podrz.), canis lupus (specjalist.) (podrz.), wilk (podrz.), małpa (podrz.), małpiszon (podrz.), krasula (podrz.), krowa (podrz.), mućka (pot.) (podrz.), cielak (podrz.), cielę (podrz.), ssak drapieżny (podrz.), ssak mięsożerny (podrz.), łoś (podrz.), Biegun (książk.) (podrz.), kobyła (obraźl.) (podrz.), konik (podrz.), koń (podrz.), mustang (podrz.), Rumak (poet.) (podrz.), szkapa (podrz.), wierzchowiec (podrz.), koń morski (podrz.), mors (podrz.), kłapouch (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), owca (podrz.), król (pot.) (podrz.), królik (podrz.), trusia (pot.) (podrz.), torbacz (podrz.), workowiec (podrz.), dzik (podrz.), odyniec (podrz.), filip (przestarz.) (podrz.), szarak (podrz.), zając (podrz.), chochoł (podrz.), desman (podrz.), wychuchol (podrz.), waleń (podrz.), wieloryb (pot.) (podrz.), gryzoń (podrz.), kręgowiec (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do słowa SSAK

SSAK
ssak, foczka (pot.) (podrz.), foka (podrz.), norka (podrz.), norowiec (podrz.), prosiak (pot.) (podrz.), świnia (podrz.), człek (pot.) (podrz.), człowiek (podrz.), gość (pot.) (podrz.), homo sapiens (książk.) (podrz.), istota ludzka (książk.) (podrz.), jeleń (podrz.), łania (podrz.), jeleń (podrz.), kozioł (podrz.), rogacz (podrz.), gacek (pot.) (podrz.), nietoperz (podrz.), ren (podrz.), renifer (podrz.), buhaj (podrz.), byk (podrz.), wół (podrz.), dromader (podrz.), wielbłąd jednogarbny (podrz.), canis lupus (specjalist.) (podrz.), wilk (podrz.), małpa (podrz.), małpiszon (podrz.), krasula (podrz.), krowa (podrz.), mućka (pot.) (podrz.), cielak (podrz.), cielę (podrz.), ssak drapieżny (podrz.), ssak mięsożerny (podrz.), łoś (podrz.), Biegun (książk.) (podrz.), kobyła (obraźl.) (podrz.), konik (podrz.), koń (podrz.), mustang (podrz.), Rumak (poet.) (podrz.), szkapa (podrz.), wierzchowiec (podrz.), koń morski (podrz.), mors (podrz.), kłapouch (pot.) (podrz.), osioł (podrz.), owca (podrz.), król (pot.) (podrz.), królik (podrz.), trusia (pot.) (podrz.), torbacz (podrz.), workowiec (podrz.), dzik (podrz.), odyniec (podrz.), filip (przestarz.) (podrz.), szarak (podrz.), zając (podrz.), chochoł (podrz.), desman (podrz.), wychuchol (podrz.), waleń (podrz.), wieloryb (pot.) (podrz.), gryzoń (podrz.), kręgowiec (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SSAK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x