Synonimy do wyrażenia TYCI TYCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: TYCI TYCI.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia TYCI TYCI

TYCI TYCI
to inaczej:

karłowaty, lilipuci, malutkiPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do TYCI TYCI.

TYCI
to inaczej:

drobny, malutki, mały, mini (podrz.), minimalny (podrz.), najmniejszy (podrz.), ograniczony do minimum (podrz.), śladowy (podrz.), głodowy (podrz.), groszowy (podrz.)TYCI
to inaczej:

maleńki, malutkiTYCI
to inaczej:

drobny, malutki, mały, filigranowy, miniaturowy, karłowaty, maleńkiSzukaj synonimów do słowa

TYCI TYCI inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia tyci tyci?", jest:

1. Tyci tyci to inaczej karłowaty, lilipuci, malutki.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia TYCI TYCI

TYCI TYCI
karłowaty, lilipuci, malutki

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok TYCI TYCI

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: TYCI TYCI

Quantcast