MUZYKA NAHORNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAZZ to:

muzyka Nahornego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAZZ

JAZZ to:

gatunek muzyczny powstały w początkach XX wieku na południu Stanów Zjednoczonych, w środowisku afroamerykańskim; wywodzi się z zespolenia elementów muzyki europejskiej (popularne tańce, pieśni), afrykańskich rytmów, negro spirituals, pieśni pracy, bluesów i tańców, muzyki zwanej ragtime, charakteryzuje się rytmem synkopowanym w metrum parzystym, a także dużą dowolnością interpretacyjną i aranżacyjną oraz tendencją do improwizacji (na 4 lit.)JAZZ to:

żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej (na 4 lit.)JAZZ to:

styl tańca nowoczesnego (na 4 lit.)JAZZ to:

improwizowana muzyka instrumentalna powstała w XIX w w USA - DŻEZ (na 4 lit.)JAZZ to:

muzyka M. Urbaniaka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MUZYKA NAHORNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 211

CHARLESTON, BRAHMS, CHA-CHA, LENONKI, SARDANA, SERENADA, JAZZ, HAYDN, PABLO, KAKOFONIA, WALOSZEK, MUZYKA SALONOWA, KONTREDANS, RECYTATYW, MELIKA, SALSA, MUZYKA, MUZYKA KLASYCZNA, HARD ROCK, WIRTUOZERIA, CALYPSO, KOCIA MUZYKA, FOKSTROT, JAZZ, LENNONKI, GIGUE, CHARPENTIER, SYMFONIKA, DŻEZ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, TARANTELLA, GĘDŻBA, ROCK, MONK, PAWLUŚKIEWICZ, MUZYKA ORATORYJNA, CZARNA MUZYKA, PAWANA, MIETLORZ, SAKS, HORNACEK, CAKE-WALK, PŁYTA, MUZYKA KONKRETNA, MUZA, KARIOKA, ELEKTRONIKA, FOXTROT, BIGBIT, FERRE, DESSAU, PASO DOBLE, MUZYKA PROGRAMOWA, ZORBA, KOŁOMYJKA, BERLIN, WIRTUOZERSTWO, CZARDASZ, FRANCAIX, MUZYKA TŁA, KRZESANY, JIVE, WIRTUOZERIA, GAWOT, TRZCIŃSKI, SOŁOWJOW, KOZŁOWSKI, SZTAJER, FREE JAZZ, MUZYKA, SYMFONIKA, WIRTUOZOSTWO, STOCKTON, DISCO, RIGAUDON, WIOLINISTA, MUZYKA, WALCZYK, RAP, MADISON, ANGIELCZYK, MUZYKA CERKIEWNA, GARTNER, KADRYL, METALMANIA, MUZYKA, OPERA, MARK, MOZART, KLEZMER, RAP, WIRTUOZOSTWO, POP, DYSKOGRAFIA, WOLF, SLOW-FOX, MUZYKA, SAMBA, KONIECZNY, JAZZ, CARILLO, ZBÓJNICKI, KARASIŃSKI, GERSHWIN, MUZYKA WSPÓŁCZESNA, HARALD, KOZAK, PRZYTUPAS, MUZA, GRIECZANINOW, JAZZ, WIEHLER, JAZZ, OBEREK, BEBOP, MUZYKA POWAŻNA, MUZYKA KAMERALNA, STRAWIŃSKI, MAYUZUMI, DOBROWOLSKI, COOL JAZZ, UWERTURA, WALC WIEDEŃSKI, KABELAĆ, WARSKA, QUICKSTEP, MUZYKA, KAZACZOK, SZTAJEREK, RUMBA, PUNKOWIEC, PHIL, BANCHIER, AKOMPANIAMENT, HILLER, DRABANT, ROCK, KACZUCZA, GORĄCE KRZESŁA, HODEIR, CENAR, LEZGINKA, PANK, QUADRIVIUM, MOSS, LATINO, SIECZKA, CUMBIA, BACHATA, FARANDOLA, SHIMMY, FLETNISTA, MUZYKA PRZYSZŁOŚCI, DOBROWOLSKI, HALLING, BRUBECK, SILVER, CELTYK, ONE-STEP, SURF, HOPAK, GAMELAN, DISCO, NONO, DUNAJEWSKI, PUNK, BEGUINE, MUZYKA CHODNIKOWA, KANKAN, MUZYKA, LAWONICHA, MILUTIN, BABADŻANIAN, METASTRONA, TEMAT, BOLERO, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, WALC ANGIELSKI, FANDANGO, CZA-CZA, KERN, GALOP, VAUGHAN, TREPAK, SOLO, ADDINSELL, LAMBADA, BOSTON, NAWALANKA, TWIST, MUZYKA ABSOLUTNA, HAS, HORA, CHODZONY, BORTNIANSKI, JAZZ, WALC, HABANERA, WAGNER, JAZZ FUSION, KUJAWIAK, ANDRICU, FRIML, ASKENASE, MUZYKA ROZRYWKOWA, SPEKTAKL MUZYCZNY, ANGLEZ, SART, RĄBANKA, CHMIEL, ?KALIPSO.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MUZYKA NAHORNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MUZYKA NAHORNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAZZ muzyka Nahornego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAZZ
muzyka Nahornego (na 4 lit.).

Oprócz MUZYKA NAHORNEGO sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - MUZYKA NAHORNEGO. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x