STYL W MUZYCE JAZZOWEJ, KTÓRY ROZWIJAŁ SIĘ NA KOŃCU LAT 40. I W LATACH 50. XX WIEKU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYCISZONYM I STONOWANYM BRZMIENIM ORAZ UNOWOCZEŚNIENIEM HARMONII I SPOSOBU IMPROWIZACJI, ZBLIŻAJĄCYM GO DO AWANGARDOWEJ MUZYKI XX-WIECZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COOL JAZZ to:

styl w muzyce jazzowej, który rozwijał się na końcu lat 40. i w latach 50. XX wieku, charakteryzujący się wyciszonym i stonowanym brzmienim oraz unowocześnieniem harmonii i sposobu improwizacji, zbliżającym go do awangardowej muzyki XX-wiecznej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STYL W MUZYCE JAZZOWEJ, KTÓRY ROZWIJAŁ SIĘ NA KOŃCU LAT 40. I W LATACH 50. XX WIEKU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYCISZONYM I STONOWANYM BRZMIENIM ORAZ UNOWOCZEŚNIENIEM HARMONII I SPOSOBU IMPROWIZACJI, ZBLIŻAJĄCYM GO DO AWANGARDOWEJ MUZYKI XX-WIECZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.754

KABEL, ROSYJSKOŚĆ, PUNKTACJA KANADYJSKA, KONDOMINIUM, BAŁAGUŁA, CZECHO-SŁOWACJA, REWANŻ, ODROŚL, TOLERANCJA, NAPINACZ, WYKRĘTAS, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ENERGICZNOŚĆ, BROŃ KONWENCJONALNA, GZA, JĘZYK, MASTURBACJA, SEN, BETON, MEGAPOLIS, NIEWIERZĄCY, PERYPATETYK, ODPŁYW, NUDNOŚĆ, SKŁADAK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, CHALLENGER, KACZUSZKA, UCZENNICA, POMOCNIK, FILOZOFIA JĘZYKA, MIRAŻ, ŁYKACZ, ROŚLINA OKRYWOWA, ENDOMIKORYZA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, REKLAMIARZ, HADAL, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, GAZELA, DREPANOZAUR, STRUNOWIEC, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, SZMACIARZ, AFEKT PATOLOGICZNY, JĘZYK PRASEMICKI, OGNIWO ZASADOWE, CYTRYNADA, SŁONICA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ZALANIE SIĘ, MĘDREK, USZKO, CZARNY KARZEŁ, HONDA, TUBULOPATIA, POKOLENIE, BERBERYJSKI, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, POŚWIĘCENIE, DOLAR AMERYKAŃSKI, GRZBIETORODOWATE, DOTYK, MELDUNEK CZASOWY, ARMIA, OTWÓR STRZAŁOWY, HARD CORE, HELMINTOLOGIA, ATOMOWOŚĆ, SFERA NIEBIESKA, WASĄG, BACHMISTRZ, PRZEKAZICIEL, KRZYŻYK, FILAMENT, NEUROFIBROMATOZA, UBRANIÓWKA, LOFOROTON, AUSTRIACKI, TORSJE, PODSIEĆ, SILNIK TURBOODRZUTOWY, ROMANS, KACERSTWO, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, PERLICA CZUBATA, SUROWICA, CHOMIK MONGOLSKI, KRÓLICZARNIA, DWUSETLECIE, SAŁATA, POIDEŁKO, CAMORRA, KARD, ŁÓDŹ LATAJĄCA, ORZECHÓWKA, WIELKOŚĆ, SZCZECIN, WŁÓKNO WĘGLOWE, ESKORTA, CUD, IZOCHRONA, SIATKA, WICEADMIRAŁ, BEZPARDONOWOŚĆ, POZYCJA TRENDELENBURGA, KUCZKA, KABLOOPERATOR, KASZA, TEORIA INFORMACJI, DZBANECZNIK, MIEDZIONIKIEL, TAŚMA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, JEZIORO EUTROFICZNE, KASZANA, ÓSEMKA, WYWIJAS, TRAMPKARZ, SZŁAPAK, EPOLET, TOPIK, KARDIOLOGIA, NADAKTYWNOŚĆ, STANIĘCIE, HRABIĄTKO, FIGÓWKA, CZĘŚĆ, LENIWIEC BRUNATNY, CHOROBA PICKA, PĄCZUŚ, NACJA, SZKOŁA SPECJALNA, UROZMAICENIE, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, KOMORA, KONTROLKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, TALERZ, KOALESCENCJA, NIEPODZIELNOŚĆ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, NIESTAŁOŚĆ, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, WARAN GŁUCHY, MILLERETTA, ASD, RURA CROOKESA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, NAPŁYW, ŻAŁOBA, JAZZMAN, PRYMUS, GŁÓD, ZSYP, SUPERJEDNOSTKA, UKROP, POZA, EKWIPAŻ, ŚWIATOWOŚĆ, GRUSZKA ZIEMNA, FEERIA, CELULOZOWNIA, MILA MORSKA, KĄPIEL, OBŁOK OORTA, FISZBINOWCE, CEPER, ROK OBROTOWY, LENIWCE DWUPALCZASTE, SIATKA CENTYLOWA, BARCIAK, HERODY, MANIERYSTA, POSEŁ NIEZRZESZONY, OGAR, ZUBOŻANIE, PAULOWNIA, WŁÓKIENNICTWO, CYGAŃSKIE DZIECKO, NEKROMANTA, MIGRACJA PLANETARNA, MAKROKOSMOS, DRAPIEŻNIK, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, IRISH DRAUGHT, PIERWIASTEK CHEMICZNY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, POMPA, SZLACHCIĄTKO, STYL JOŃSKI, DUPLEKS, HERMAFRODYTYZM, LIGAWA, KAWIARKA, FRYZ ARKADOWY, ODRUCH KOLANOWY, SOJA, ANKSJOLITYK, MECHANIZM JEZDNY, PONDERABILIA, ŁĄCZNIK, BASENIK, ELEKTROSTATYKA, OWCA WIELKOPOLSKA, HORODNICZY, SZOK, ORZESZEK ARACHIDOWY, POŁUDNIOWY WSCHÓD, EKSHIBICJONISTKA, MECHANIKA KLASYCZNA, DZIANINA, GATUNEK INWAZYJNY, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, MILREJS, HEWEA, RUSKI, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, KURA DOMOWA, CICHODAJKA, RYM PARZYSTY, WSPÓŁMAŁŻONEK, MANGO, DELIKATNOŚĆ, KUNA, BARONIĄTKO, PODŁOGA, DRENAŻ MÓZGÓW, ZMARŹLAK, PISMO, WYŻYNKA, SURF, ULUBIENIEC MUZ, CHINON, KOLOKWIALNOŚĆ, TRYCZNIK, ŚNIEG, DOROBEK, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, UROJENIE KSOBNE, ALBUM, METAMORFIZM WSTECZNY, KISZKA PODGARDLANA, ENERGIA WIATROWA, PRZEJAZD, WYCIĄG, KAWALER, IZOMER OPTYCZNY, FILOLOGIA WŁOSKA, GUZDRAŁA, E-PODPIS, BIODOSTĘPNOŚĆ, RAJA SIWA, KAMPUCZA, BIDON, ŁUK, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PROJEKT, POŻYTECZNY IDIOTA, SZKŁO LABORATORYJNE, RADYKALNA PRAWICA, KAMPUCZANIN, MATUZALEM, ROK ZWYKŁY, CHORĄGIEW, OTĘŻAŁKOWATE, TRZY KRÓLE, KOMPUT, INTERNACJONAŁ, POWIEŚĆ BRUKOWA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, MÓZG, ANTAGONISTA, UPRZEMYSŁOWIENIE, ZALANIE PAŁKI, GATUNEK CELOWY, ZAKON RYCERSKI, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, WARUGA, CHOCHLA, WIETLICA SAMICZA, DANAIDOWATE, KRAKELURA, MAJÓWKA, PECORINO, LANDKNECHT, SZKODNIK, TAZZY, BĄBEL SPEKULACYJNY, KIJ, MISIOLUB, BOHATER LIRYCZNY, CEREMONIA ZAPACHOWA, KOMUNA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, ?RASZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.754 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STYL W MUZYCE JAZZOWEJ, KTÓRY ROZWIJAŁ SIĘ NA KOŃCU LAT 40. I W LATACH 50. XX WIEKU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYCISZONYM I STONOWANYM BRZMIENIM ORAZ UNOWOCZEŚNIENIEM HARMONII I SPOSOBU IMPROWIZACJI, ZBLIŻAJĄCYM GO DO AWANGARDOWEJ MUZYKI XX-WIECZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STYL W MUZYCE JAZZOWEJ, KTÓRY ROZWIJAŁ SIĘ NA KOŃCU LAT 40. I W LATACH 50. XX WIEKU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYCISZONYM I STONOWANYM BRZMIENIM ORAZ UNOWOCZEŚNIENIEM HARMONII I SPOSOBU IMPROWIZACJI, ZBLIŻAJĄCYM GO DO AWANGARDOWEJ MUZYKI XX-WIECZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COOL JAZZ styl w muzyce jazzowej, który rozwijał się na końcu lat 40. i w latach 50. XX wieku, charakteryzujący się wyciszonym i stonowanym brzmienim oraz unowocześnieniem harmonii i sposobu improwizacji, zbliżającym go do awangardowej muzyki XX-wiecznej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COOL JAZZ
styl w muzyce jazzowej, który rozwijał się na końcu lat 40. i w latach 50. XX wieku, charakteryzujący się wyciszonym i stonowanym brzmienim oraz unowocześnieniem harmonii i sposobu improwizacji, zbliżającym go do awangardowej muzyki XX-wiecznej (na 8 lit.).

Oprócz STYL W MUZYCE JAZZOWEJ, KTÓRY ROZWIJAŁ SIĘ NA KOŃCU LAT 40. I W LATACH 50. XX WIEKU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYCISZONYM I STONOWANYM BRZMIENIM ORAZ UNOWOCZEŚNIENIEM HARMONII I SPOSOBU IMPROWIZACJI, ZBLIŻAJĄCYM GO DO AWANGARDOWEJ MUZYKI XX-WIECZNEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STYL W MUZYCE JAZZOWEJ, KTÓRY ROZWIJAŁ SIĘ NA KOŃCU LAT 40. I W LATACH 50. XX WIEKU, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ WYCISZONYM I STONOWANYM BRZMIENIM ORAZ UNOWOCZEŚNIENIEM HARMONII I SPOSOBU IMPROWIZACJI, ZBLIŻAJĄCYM GO DO AWANGARDOWEJ MUZYKI XX-WIECZNEJ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast