DZIAŁ ASTRONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM SŁOŃCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELIOFIZYKA to:

dział astronomii zajmujący się badaniem Słońca (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HELIOFIZYKA

HELIOFIZYKA to:

dział astrofizyki, którego głównym obiektem badań jest Słońce; zainteresowaniem heliofizyki cieszy się również wiatr słoneczny aż do granic heliopauzy, zachodzące w nim zjawiska przejściowe i jego oddziaływania z innymi obiektami Układu Słonecznego, m.in. związki pomiędzy zjawiskami zachodzącymi na Słońcu a tymi które mają miejsce na Ziemi, jak np. stan jonosfery, burze magnetyczne czy zorze polarne (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ ASTRONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM SŁOŃCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.703

ROCKOWIEC, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, BETONOWE BUTY, TBV, MIKROWENTYLACJA, GLEJCHENIOWATE, PASKUDNIK, FONOLOGIA GENERATYWNA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, RYJEC, ULEGŁOŚĆ, LABORANT, SCENKA, PIĘTKA, DIALIZOTERAPIA, BALANSJER, FIZA, PRZETWÓR, LETARG, WĄŻ, PISMO WĘZEŁKOWE, PRZYGODA, PROGRAM TELEWIZYJNY, WSPARCIE, NERW MIĘDZYŻEBROWY, DZIDZIA-PIERNIK, ZADRAPNIĘCIE, NADŚWIADOMOŚĆ, CZERWONE ŚWIATŁO, DICKENS, ŁBISKO, MIKROWELA, CZTEROTAKT, KONWENT, OBRONA, BRÓG, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, APRIORYZM, GWAŁTOWNOŚĆ, ELEKTRODA KALOMELOWA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, KRATKA ŚCIEKOWA, POTENCJAŁ DZETA, PRZEŻYCIE, ŚLUZICE, GRAMATYKA, MIKROSOCZEWKA, KABOTAŻ, FURIOSO, HALLEY, EKRAN FLUORESCENCYJNY, KNEDLE, ROZKŁAD MAXWELLA, KARCZOWISKO, NADOBNOŚĆ, NAJDUCH, SŁOWIANKA, BRUDNA ROBOTA, STRZAŁKA MAŁA, TURANISTA, FOREMKA, OLEANDER, REKIN, UROLOGIA, URLOP TACIERZYŃSKI, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, NERW CZASZKOWY, PRZESUWALNOŚĆ, SYNEKURZYSTA, MŁYNOWNIA, TRANSCENDENCJA, STOSUNEK, SPŁYW BŁOTNY, GRA W KARTY, RODZINA NUKLEARNA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, STYLIKÓWKI, MIĘKKIE SERCE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, ASZKENAZKA, BEARS, TOWAROZNAWSTWO, PEPINIERA, HERTZ, OLEJOWIEC, ADRES LOGICZNY, METAMERIA, KUSICIEL, KOMISJA BUDŻETOWA, STRZAŁA KUPIDYNA, MALOWANIE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, CYWIL, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, OIOM, DOJŚCIE, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, CIASNOTA, BEZCZUCIE, ŚRODEK TRWAŁY, RAMA, SPADAJĄCA GWIAZDA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, NEKROFAG, ADAPTOWANIE SIĘ, WŁÓKNO, MECHOWCE, RYNEK TERMINOWY, BILOKACJA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, PALEOPATOLOGIA, AEROGRAFIA, SŁUŻBA, KARAKUŁ, DRĘTWA, PLASTYKA, AORTA BRZUSZNA, SZKOŁA ŚREDNIA, DOSTĘP, OTWORZENIE SERCA, UBYCIE, SYRENOWATE, STOPKA, OWADOŻERNOŚĆ, ZAPRAWA, PARZONKA, HISTORIA LITERATURY, GNETOWE, ANTYGRAWITACJA, RUCH RELIGIJNY, OLEJARNIA, PODZIAŁ, SOFCIK, KARBUNKUŁ, DIASTOLE, PATOFIZJOLOGIA, LANGLEY, MIOPATIA ALKOHOLOWA, BETON ŻUŻLOWY, ZOOFAGIA, CHOROBA FABRY'EGO, BUDDA, WOLNOAMERYKANKA, PODKŁAD, POTÓWKA, BALSAM, SAMOOBRONA POWSZECHNA, STRÓJ GÓRALSKI, SZEPT, SŁUGA BOŻY, PSYCHOHIGIENA, IZOMER KONFIGURACYJNY, KANCONA, ZADUPIE, SAMOREALIZACJA, GALERIA, SAMOWOLNOŚĆ, BATERIA, WNĘTRZNOŚCI, FRANIA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SYSTEMATYKA, GEKON PASKOWANY, PACHNOTKA UPRAWNA, SYLWA, PRZECIWCIAŁO, MUSZKA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, WIECZERNIK, STRUNA GŁOSOWA, SIATKA CENTYLOWA, GRUCZOŁ ŁZOWY, OPOŃCZYKOWCE, INFORMATYKA KWANTOWA, DRZEWKO, SROKOSZ, ASOCJALNOŚĆ, TACZANKA, KWADRAT MAGICZNY, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, PÓŁŚWIATEK, AKTYNOWIEC, ANUSZKIEWICZ, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, NOWOWIERCA, GWIAZDA NEUTRONOWA, FLUID, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ŻERDNIK, KARETA, PARALAKSA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ZASTRZYK, TECHNIKA ANALOGOWA, OFENSYWA, DEGRESJA, BÓBR KANADYJSKI, TEORIA KRAT, CZUWAK, WŁOCHACZ, NIEWOLA EGIPSKA, SITCOM, MISZNA, ATOMISTYKA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, BAJRONISTA, SHAPESHIFTER, WYROBNICA, PUNKT POMIAROWY, ARAUKARIA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, OSIOWIEC, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, TECHNIKA KLASYCZNA, METAL CIĘŻKI, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, ROZBUDOWA, KARLIK KUHLA, TAMARAW, ZESPÓŁ USHERA, SONDA, HEMIKRYPTOFIT, LIEBERMANN, LODOWIEC DOLINNY, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, AEROLOGIA, PRZEDNÓWEK, WATÓWKA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, HÄNDEL, KLIMAT KONTYNENTALNY, CYGARETKI, WCINKA, PARANOIK, UBOŻENIE, ARAB, RACHUBA, ERPEG, JĘZYK ŻYWY, HARMONIJKA, KUC SZETLANDZKI, FURDYMENT, ZAPITA, OPŁATA, CHODZĄCA DOBROĆ, POLSKOŚĆ, SUBKONTRAKT, UBOŻENIE, PLEŚNIAK, WYTWÓRCZOŚĆ, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, KOMPLEKS, ZAKRĘCENIE SIĘ, NIEODPORNOŚĆ, WYPUSTEK, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, ZIELE, GORZELNICTWO, REGLAN, NIEZADOWOLENIE, IBISOWATE, GOTHIC METAL, BEZBRZEŻNOŚĆ, OAZA SPOKOJU, CRO-MAGNON, KUWERTURA, ŚLIZGAWKA, OCHOTNIK, SŁUŻALCZOŚĆ, SENSOWNOŚĆ, SAMOCHODZIARZ, ŹRÓDŁO, RZADKOŚĆ, SKÓRNICTWO, KRĘGOSŁUP, WYKONANIE, TONIKA, HIPOTEZA POMOSTOWA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, DEFENSYWA, ZBIEŻNOŚĆ, WIELKORUSKI, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KOLANÓWKA, CHALDEJSKI, ASFALT, INCYDENTALNOŚĆ, ZŁOŻENIE BRONI, NAUKI GEOLOGICZNE, BETON, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ?KARACENA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.703 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ ASTRONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM SŁOŃCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ ASTRONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM SŁOŃCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HELIOFIZYKA dział astronomii zajmujący się badaniem Słońca (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELIOFIZYKA
dział astronomii zajmujący się badaniem Słońca (na 11 lit.).

Oprócz DZIAŁ ASTRONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM SŁOŃCA sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - DZIAŁ ASTRONOMII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM SŁOŃCA. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast