DZIAŁ GEODEZJI ZAJMUJĄCY SIĘ POMIARAMI I PRZEDSTAWIANIEM „DUŻYCH OBSZARÓW”, DLA KTÓRYCH POWIERZCHNIĄ ODNIESIENIA NIE MOŻE BYĆ PŁASZCZYZNA POZIOMA, A PEWNA PŁASZCZYZNA ZASTĘPCZA ZBLIŻONA DO RZECZYWISTEJ POWIERZCHNI BRYŁY ZIEMSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEODEZJA WYŻSZA to:

dział geodezji zajmujący się pomiarami i przedstawianiem „dużych obszarów”, dla których powierzchnią odniesienia nie może być płaszczyzna pozioma, a pewna płaszczyzna zastępcza zbliżona do rzeczywistej powierzchni bryły ziemskiej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ GEODEZJI ZAJMUJĄCY SIĘ POMIARAMI I PRZEDSTAWIANIEM „DUŻYCH OBSZARÓW”, DLA KTÓRYCH POWIERZCHNIĄ ODNIESIENIA NIE MOŻE BYĆ PŁASZCZYZNA POZIOMA, A PEWNA PŁASZCZYZNA ZASTĘPCZA ZBLIŻONA DO RZECZYWISTEJ POWIERZCHNI BRYŁY ZIEMSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.268

DERMATOLOGIA, HIW, TERCJA, AWANGARDA, DOWÓD RZECZOWY, CETOLOGIA, UPRZEDMIOTOWIENIE, GERMANISTYKA, PASEK, NAOS, FAKTURA, KRYMINAŁ, ZWINIĘCIE ŻAGLI, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, ZŁUDZENIE, CZERWONA FALA, GERMAŃSKI, PRZEDNÓWEK, TARTAN, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, ROKOKO, NUMEREK, GÓRNICTWO OTWOROWE, REMIZA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, WIDOWNIA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, STYCZNOŚĆ, ANALITYCZKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, KONWOJER, SŁUŻBA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KLUCZ KODOWY, ŻABA MARMURKOWANA, HALABARDA, STYL KOLONIALNY, KONIEC, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, WSPÓLNY ZASÓB, DWUDZIESTKA, PRAWO PIĘŚCI, PŁOMYK, SAŁATA, KIJEK, MUZYK, ZOOFAGI, SZWEDZKI, GALAKTYKA, RUSEK, WAHADŁO, KAMERALNOŚĆ, MEDYCYNA PERSONALNA, WCINKA, JÓZEK, MARŻA HANDLOWA, OBOJNACTWO, TEMPERAMENCIK, SEMINARIUM, KRAINA MITOLOGICZNA, SZLAK ŻEGLUGOWY, BOMBA WODOROWA, BEZPANCERZOWCE, CZERWONY NADOLBRZYM, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, SOLE, POLE WIROWE, NORMALNOŚĆ, PERLICA, BYTOWNIT, SMERFETKA, PALEOBOTANIKA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, GAŁKA OCZNA, SMOCZEK, KOŁEK, KOLORYT LOKALNY, LIPKA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, WĄŻ, DRABKA, WABIK, ŻELAZNE PŁUCO, EKSPAT, FIZYKA SŁOŃCA, GAR, ZEGAR ATOMOWY, BIONIKA, FECHTY, PŁASZCZYZNA, CUDOTWÓRCZYNI, HIPERTENSJOLOGIA, PRZEKŁADACZ, SUPERNOWA, DROMOMERON, FOKMASZT, SOCJOLOGIA MIASTA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, RUCH WZGLĘDNY, FARBA OLEJNA, SNIFTER, MARZANNA, KANN, DROGA WOJEWÓDZKA, KULUARY, NULLIPARA, PAT LEGISLACYJNY, WYZIEWY, FUNDUSZ SOŁECKI, AGREGAT POMPOWY, MOC OBLICZENIOWA, PELYKOZAURY, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, DERYWACJA FLEKSYJNA, ANTIFA, ZESPÓŁ TUMARKINA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, CYTADELA, JEDYNY, PAKOWACZ, OBLITERACJA, WAMPIR, NEPALI, CZOŁÓWKA, PRACA TYMCZASOWA, PLURALISTA, PAZIOWATE, BRYŁA LODU, SEMITYSTA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, BIEGUN, SKLEPIENIE SIECIOWE, TARTALETKA, NIEPOJĘTOŚĆ, FUNDUSZ PŁAC, NIMB, EKSPERIENCJA, PRZENOŚNIK, OBELISK, KONWIKT, ORANGUTAN, GITARA AKUSTYCZNA, ŻEGLARZ, TASZYZM, WYŚWIĘCENIE, EDYKUŁ, MONOCENTRYZM, OGIER, NAZWA ZBIOROWA, EKWIPARTYCJA, JĘZYK GALICYJSKI, KLARK, MASZYNA TŁOKOWA, NARZĄD RODNY, NYLON, NATRYSK, BIJATYKA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, ODŁÓG, BIKINIARSTWO, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, KOSZYK, SYSTEM DEDUKCYJNY, STOSUNEK WODNY, SZPECIELOWATE, PALLASYT, BIAŁA STOPA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PUENTA PŁASKA, KATON, STAROEGIPSKI, KOSZARA, OGNISKO, BIEGUN, PUNKT APTECZNY, COŚ, CIEMNOBLASZEK, WYSPA KUCHENNA, TELEDACJA, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, DWUPRZODOZĘBOWCE, STOMIA, SEKRECJA, POGOTOWIE TECHNICZNE, RUMBA, DOKTOR HONORIS CAUSA, STREFA PERYGLACJALNA, KRATER, KRENELAŻ, ROŚLINA, TENREK ZWYCZAJNY, RUTYNA, RĄBEK, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, SŁUGA BOŻA, KOŃ BUDIONNOWSKI, OSTRY BRZUCH, RUCHLIWOŚĆ, NIEBOGA, ZAWARTOŚĆ, GOLIZNA, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, KOLEŻANKA PO FACHU, BALANSJER, ŁĘG JESIONOWY, CEL, MAKROPODY, PALEC BOŻY, PLOTER SOLWENTOWY, OGRANICZENIE, PERKOZ DWUCZUBY, BUDYNEK, TAKT, SUSZARKA, HISTORYZM, BĘBEN TAKTOWY, STRZAŁOWY, XHOSA, TENOR LIRYCZNY, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, TYGRYSIE OKO, NANERCZ, SOBACZY LOS, TARTAK, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, MIECZ DWURĘCZNY, ANTYKADENCJA, DIASTEREOIZOMER, GASTROLOG, BRÓG, JAŚ WĘDROWNICZEK, KARMAN, GARNCZEK, JĘZYK ARGOBBA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, ZAPOJA, WNUK, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, CIASTO DROŻDŻOWE, ZWIERAK MIKROFALOWY, OŚ PORTALOWA, WIARA, PERLICA CZUBATA, POŚCIELÓWKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, NIEKAPEK, CHAM, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, SZEPT, ZAPITA, MAKIJAŻYSTA, PODWÓJ WIELKI, MÓRG, POMORSKI, PUSTY DŹWIĘK, NIECHLUJNOŚĆ, GEODEZJA LEŚNA, PYTAJNIK, ASOCJATYWNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, POŻYWIENIE, EURYTMIA, PUŁAP, ODBYTNICA, KLEIK, TRANSMISJA, PLATT, AKCELERATOR KOŁOWY, ŚWINIA WISAJSKA, MORAWSKI, ERGOTERAPIA, STRATEGIA, GESTALT, HISTORYK, ZOONOZA, REGLAN, EPILIT, ELEKTRODA KALOMELOWA, SUITA, STAW SKOKOWY, MENU PODRĘCZNE, URBANIZACJA, PANEL ADMINISTRACYJNY, INTERPOZYCJA, REFORMATOR, RZEP, TYFLOLOGIA, TREN, ETOLOGIA, FAZA, OBSYPISKO, PŁOMYCZEK, ZAŁOM, TROPIK, POSEŁ NIEZRZESZONY, CZEKOLADA GORZKA, PAPROTKA, BOZON CECHOWANIA, ?OGNIWO ZASADOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.268 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ GEODEZJI ZAJMUJĄCY SIĘ POMIARAMI I PRZEDSTAWIANIEM „DUŻYCH OBSZARÓW”, DLA KTÓRYCH POWIERZCHNIĄ ODNIESIENIA NIE MOŻE BYĆ PŁASZCZYZNA POZIOMA, A PEWNA PŁASZCZYZNA ZASTĘPCZA ZBLIŻONA DO RZECZYWISTEJ POWIERZCHNI BRYŁY ZIEMSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ GEODEZJI ZAJMUJĄCY SIĘ POMIARAMI I PRZEDSTAWIANIEM „DUŻYCH OBSZARÓW”, DLA KTÓRYCH POWIERZCHNIĄ ODNIESIENIA NIE MOŻE BYĆ PŁASZCZYZNA POZIOMA, A PEWNA PŁASZCZYZNA ZASTĘPCZA ZBLIŻONA DO RZECZYWISTEJ POWIERZCHNI BRYŁY ZIEMSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEODEZJA WYŻSZA dział geodezji zajmujący się pomiarami i przedstawianiem „dużych obszarów”, dla których powierzchnią odniesienia nie może być płaszczyzna pozioma, a pewna płaszczyzna zastępcza zbliżona do rzeczywistej powierzchni bryły ziemskiej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEODEZJA WYŻSZA
dział geodezji zajmujący się pomiarami i przedstawianiem „dużych obszarów”, dla których powierzchnią odniesienia nie może być płaszczyzna pozioma, a pewna płaszczyzna zastępcza zbliżona do rzeczywistej powierzchni bryły ziemskiej (na 14 lit.).

Oprócz DZIAŁ GEODEZJI ZAJMUJĄCY SIĘ POMIARAMI I PRZEDSTAWIANIEM „DUŻYCH OBSZARÓW”, DLA KTÓRYCH POWIERZCHNIĄ ODNIESIENIA NIE MOŻE BYĆ PŁASZCZYZNA POZIOMA, A PEWNA PŁASZCZYZNA ZASTĘPCZA ZBLIŻONA DO RZECZYWISTEJ POWIERZCHNI BRYŁY ZIEMSKIEJ sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - DZIAŁ GEODEZJI ZAJMUJĄCY SIĘ POMIARAMI I PRZEDSTAWIANIEM „DUŻYCH OBSZARÓW”, DLA KTÓRYCH POWIERZCHNIĄ ODNIESIENIA NIE MOŻE BYĆ PŁASZCZYZNA POZIOMA, A PEWNA PŁASZCZYZNA ZASTĘPCZA ZBLIŻONA DO RZECZYWISTEJ POWIERZCHNI BRYŁY ZIEMSKIEJ. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast