OSOBA BIEGLE POSŁUGUJĄCA SIĘ SZTUKĄ STENOGRAFII, CZYLI SZYBKIEGO I DOKŁADNEGO NOTOWANIA TEKSTU MÓWIONEGO ZA POMOCĄ UMOWNYCH ZNAKÓW I ABREWIACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STENOGRAF to:

osoba biegle posługująca się sztuką stenografii, czyli szybkiego i dokładnego notowania tekstu mówionego za pomocą umownych znaków i abrewiacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA BIEGLE POSŁUGUJĄCA SIĘ SZTUKĄ STENOGRAFII, CZYLI SZYBKIEGO I DOKŁADNEGO NOTOWANIA TEKSTU MÓWIONEGO ZA POMOCĄ UMOWNYCH ZNAKÓW I ABREWIACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.766

PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, INTEGRACJA SPOŁECZNA, ROZPAD SKAŁ, STANOWISKO ROBOTNICZE, TAU, FARSA, KLEJOWNIA, HARMONIJKA USTNA, POJAZD GĄSIENICOWY, NIEŻYJĄCY, MECHANIK SAMOCHODOWY, OLEJ SMAROWY, INKAS, CEWA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, PULSACJA, PARAPETÓWKA, GRA CYLINDRYCZNA, EMULSJA, WRAK CZŁOWIEKA, PROSZEK, PIKOMETR, ASOCJACJA GWIAZD, ŁĘG OLSZOWY, SZPULA, WYWIJAS, MĘDRZEC, PORÓD OPÓŹNIONY, KAZNODZIEJA, KOŁO, OSIEDLENIEC, ANEMIK, SŁAWIANKA, PROCES CHEMICZNY, WERTIKAL, LEGIONISTA, KONANIE, WYROCZNIA, PRZYGOTOWALNIA, BAŃKA, ELEKTORAT, FRAZA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, AL SECCO, ASPIRANT, PŁAZAKOWATE, MIKROFON DYNAMICZNY, MAKAKOKSZTAŁTNE, GALARETA, AMATOR, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, CHAMSKI SZNUREK, WIELKOŚĆ, PROCESOWICZ, REMINISCENCJA, CHRYSTOFANIA, NIERUCHOMOŚĆ, CIĄŻA JAJOWODOWA, PINCETA, PODMIOT, GATUNEK AMFIDROMICZNY, RYNEK KONKURENCYJNY, PODMIOT LIRYCZNY, WINNICKI, WŁOCHACZ, ZIOMEK, PATOMORFOLOGIA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, PIZOID, AFILIACJA, KLOCEK, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, STARORAKI, DYNAMIKA, IGŁA, RDZA ZBOŻOWA, INTERROGACJA, OSIOWIEC, KULTURA PIEŃKOWSKA, IZBA, REOLOGIA, DRAMAT OBYCZAJOWY, BAZA NAMIOTOWA, GRUNCIK, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, PARAMETRYZACJA, MORA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, SŁUPEK, MIĘSO, KARACENA, TRANSFORMATORNIA, KRÓTKI WZROK, BAON, SKLERODERMIA, GRA POJEDYNCZA, KAMORA, WAGA MIEJSKA, DZIEŻA, GRUBA LINIA, SPIŻARNY, PRAWO DŻUNGLI, PRZYTUŁEK, INTERESOWNOŚĆ, BOJER, PTASZNIK GIGANT, CHOROBA SOMATYCZNA, POSZKODOWANY, ADWOKAT DIABŁA, PRALUDZIE, WIĄZANIE JONOWE, ABLEGAT, WYZWISKO, GLEJCHENIOWATE, WIELOCUKIER, SPŁYW, DRAPIEŻNIK, AGROPROMOCJA, FETYSZYSTA, PROTETYKA, ZAŚCIANEK, NOSOWOŚĆ, KUCHMISTRZ, WYSPA WULKANICZNA, SKÓRZAK, ZESPÓŁ CAPLANA, KOT, KOLOSTOMIA, ŚMIECH, TOROS, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, BOKÓWKA, WYCHOWANICA, ZAPRZĘG, MORESKA, CZARNY KOŃ, GOŁOLEDŹ, AKCELERATOR KOŁOWY, VOLKSDEUTSCH, SZARA MYSZ, CIEMIĘŻYCA, SUBLITORAL, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, FANFARZYSTA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SZRANKI, FISZBINOWCE, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, AKWAFORTA, ZDENERWOWANIE, POCHŁANIACZ, JĘZOR, LAWINA PIROKLASTYCZNA, BRAMKARZ, DIU, NIEPOWODZENIE, PRZETWÓR, GRAFFITI, SEZON, ZIELONE, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, OCHRONA, POWTÓRZENIE, NIEUPRZEJMOŚĆ, DZBANEK DO ŚMIETANY, METODA KARTOGRAMU, KROK MILOWY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, COROCZNOŚĆ, MYŚL, OBCIĄŻNIK, POROŚLE, ŻÓŁWIE, MARKIZA, LIGA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ŻAREŁKO, FILAR, ŁACIŃSKOŚĆ, LANCRET, BASKINA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, GOLARZ, PLECIONKA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ALBUM, BOOT, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, MEDIALNOŚĆ, SZUM, PEDEL, CYBERPANK, WAZKA, WARZYWNIAK, SŁOWO, WYCINANKA, DOMOKRĄŻCA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, PROTOAWIS, INŻYNIERIA CHEMICZNA, BULDOG, CZASOPISMO, ANTYCIAŁO, ŻYCZLIWY, DUCH, TRUST, OBWAŁ, SZAPOKLAK, MAGISTER, ŁOMOT, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, HIEROGLIFY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, AZYL, TOALETA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ROPUCHA WODNA, PRACA INTERWENCYJNA, HIPOTEZA KNUDSONA, TELEGRAFIA, STRZELNICA, IN MEDIAS RES, UBYCIE, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, FOLK, MIASTO POWIATOWE, IRRADIACJA, RADIO TRANZYSTOROWE, WIEDENKI, ADAT, KOLEGIUM, ZAKRES POJĘCIOWY, JASKINIA LODOWA, TELEGRAF HUGHESA, SYLWA, SIANO, BATSZEBA, NACZYNIAK GRONIASTY, UNIWERSYTUTKA, MORALNOŚĆ, ANTROPOGENEZA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, ODKOP, KRÓLIK, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KOLEJ, WKŁAD GRUNTOWY, GORĄCZKA ZŁOTA, GROOMING, ENERGETYKA CIEPLNA, CYLINDEREK, WIELKI STEP, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, FRIK, CHAŁUPNICTWO, MOTYL, BŁONICA GARDŁA, PLEŚŃ, URZĄD IMIGRACYJNY, PANEW, MOSTOWNICZY, ANTYNATURALIZM, PĘTAK, TRIADA, KODZIK, POINTER, POMOC REKONWERSYJNA, PANEK, FAKTORYZACJA, KARCZOWISKO, DIURETYK, RESORT SIŁOWY, GAŚNICA PIANOWA, MECHANIKA TEORETYCZNA, SKANDYNAWISTA, FACYLITATOR, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, CZEKAN, STAN PODSTAWOWY, SKAŁA OSADOWA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, TECHNIKA CYFROWA, KRATER, LIŚĆ ZŁOŻONY, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, MASALA DOSA, SKOK, BOLSZEWIK, FIGÓWKA, CHASEREK, FUTURE PROGRESSIVE, BANIAK, AKREDYTOWANIE SIĘ, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, ?ŁAPADŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.766 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA BIEGLE POSŁUGUJĄCA SIĘ SZTUKĄ STENOGRAFII, CZYLI SZYBKIEGO I DOKŁADNEGO NOTOWANIA TEKSTU MÓWIONEGO ZA POMOCĄ UMOWNYCH ZNAKÓW I ABREWIACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA BIEGLE POSŁUGUJĄCA SIĘ SZTUKĄ STENOGRAFII, CZYLI SZYBKIEGO I DOKŁADNEGO NOTOWANIA TEKSTU MÓWIONEGO ZA POMOCĄ UMOWNYCH ZNAKÓW I ABREWIACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STENOGRAF osoba biegle posługująca się sztuką stenografii, czyli szybkiego i dokładnego notowania tekstu mówionego za pomocą umownych znaków i abrewiacji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STENOGRAF
osoba biegle posługująca się sztuką stenografii, czyli szybkiego i dokładnego notowania tekstu mówionego za pomocą umownych znaków i abrewiacji (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA BIEGLE POSŁUGUJĄCA SIĘ SZTUKĄ STENOGRAFII, CZYLI SZYBKIEGO I DOKŁADNEGO NOTOWANIA TEKSTU MÓWIONEGO ZA POMOCĄ UMOWNYCH ZNAKÓW I ABREWIACJI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OSOBA BIEGLE POSŁUGUJĄCA SIĘ SZTUKĄ STENOGRAFII, CZYLI SZYBKIEGO I DOKŁADNEGO NOTOWANIA TEKSTU MÓWIONEGO ZA POMOCĄ UMOWNYCH ZNAKÓW I ABREWIACJI. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast