PRZEWÓD, W KTÓRYM WYPEŁNIAJĄCY GO CZYNNIK OGRANICZONY JEST JEGO ŚCIANAMI I ZNAJDUJE SIĘ POD CIŚNIENIEM WYŻSZYM OD ATMOSFERYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWÓD ZAMKNIĘTY to:

przewód, w którym wypełniający go czynnik ograniczony jest jego ścianami i znajduje się pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWÓD, W KTÓRYM WYPEŁNIAJĄCY GO CZYNNIK OGRANICZONY JEST JEGO ŚCIANAMI I ZNAJDUJE SIĘ POD CIŚNIENIEM WYŻSZYM OD ATMOSFERYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.817

STRZELNICA, DING, NERW UDOWO-GOLENIOWY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, MADRASA, KROJCZYNI, KIERUNEK, POSEŁ DIETETYCZNY, KOLEGIATA, PROFESOR, STACJA TRANSFORMATOROWA, ŚRODKI TRWAŁE, DOBÓR SZTUCZNY, BŁONKA, BADANIE PRZESIEWOWE, LEJ DEPRESYJNY, ZWYCZAJOWOŚĆ, NEKROFAG, KRYPTOGRAFIA, STATEK POWIETRZNY, PIANKA, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, STAROGRECKI, WEDGE, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, PRZEDMURZE, OTWARCIE RÉTIEGO, SOLARKA, CZTERY DESKI, UDAR MÓZGOWY, WIDZENIE PERYFERYJNE, CYSTOSTOMIA, CYTRYNADA, KOMÓRKA KERRA, MATEMA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, KATEDRA, WNIEBOWSTĄPIENIE, UPROWADZENIE, NARZĄD RODNY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, WAGA MIEJSKA, EFEKCIARSTWO, STUDNIA, CINEREA, OSIOŁ DOMOWY, ELITA, PARTIA ANGIELSKA, TROLL, MIS, POSTĘP BIOLOGICZNY, SYNTEZATOR, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, BAZYLIKA, CHEMIA, HIMALAJE, PRECYZYJNOŚĆ, LAMPA ŁUKOWA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, CHIŃSKOŚĆ, JEJMOŚĆ, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, GŁODÓWKA, FALKA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PRZESZKODOWIEC, ALGEBRA, CEBULA PERŁOWA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, FOTOREALIZM, PLOTER BĘBNOWY, SZKOLARSTWO, TERMINAL NAFTOWY, STAN WOLNY, TEREN DWUJĘZYCZNY, AGROWŁÓKNINA, MASZT, OPERA, PORTRECISTKA, PRZYGODA, ELEMENT ODSTAJĄCY, KOŁOMYJEC, POGODNOŚĆ, PIĘTNO, SĄD POLUBOWNY, FOTOKSIĄŻKA, EPISTOLOGRAFIA, MAMUT CESARSKI, CHYTROŚĆ, DRZEWOSTAN NASIENNY, MORION, CYKL MIESIĘCZNY, CZUPURNOŚĆ, PRZESZKODA, COMBER, TYRYSTOR, PRZEŚMIEWKA, BOCIAN, STOPKA, ROZDRABNIACZ, TALERZ, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PŁYWACZOWATE, MISIACZEK, KOMEDIA NISKA, ERA, FAŁSZYWOŚĆ, ŁĄCZNIK OLEJOWY, SZTUKA KONCEPTUALNA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, TURAS, FILOZOFIA JOŃSKA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, ZIEMNIAK SKROBIOWY, INDYWIDUALIZM, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, KREDYT RATALNY, KOŁNIERZ SZALOWY, KOLEKTURA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, RĘKODAJNY, DYLETANT, TEOLOGIA NATURALNA, TEKST, PARCH, SUPORT, PROGRESJA, OŚMIOKROTNOŚĆ, AGREGATY MONETARNE, KORAL MADREPOROWY, MIODOWÓD, REDA, KASJER, PINGWIN, KAPLICA LORETAŃSKA, OBIEG PIENIĄDZA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, PISMO FONETYCZNE, SZOK POPORODOWY, ŁAWICA SKALNA, SEKWENCJA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, LISOWCZYK, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, STARY WYŻERACZ, TYP TURAŃSKI, SZTUCZYDŁO, KANCONA, OŚRODEK, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, NIEKROPIEŃ, KONKURENCJA, PODWIELOKROTNOŚĆ, FLUIDYZACJA, NISZA NIWALNA, PACZKA, PASYWIZM, WIELOBÓJ, RUCHOMOŚĆ, REGRESJA LODOWCA, WINKULACJA, WYWIAD, WIOCHMEN, WYŁADOWANIE, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, FILOLOGIA POLSKA, POWYWRACANIE, MULDA, NAROWISTOŚĆ, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, WRAK, ROZBÓJNIK, SUKINKOT, RIST, WYPAD, DIODA, TREND HORYZONTALNY, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, SZKOŁA, PRÓŻNIA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, KRYZYS, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, DIPOL ZAŁAMANY, GWIAZDARZ, CHOROBA REUMATYCZNA, APATIA, DIABEŁ WCIELONY, DYSOCJACJA TERMICZNA, ROPUCHY NOSATE, KOMORA GAZOWA, FALA WZROSTOWA, ŚPIWÓR MUMIA, PRZYSŁÓWEK, RYGIEL, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, ZAPŁODNIENIE, AMH, WĘGIEL KOPALNY, CHYBOTLIWOŚĆ, WYGŁAD LODOWCOWY, GUGLE, NIEZASKARŻALNOŚĆ, KINDERBAL, PILNOWACZ, PRZEWÓD ŻERDZIOWY, DIONIZYJSKOŚĆ, STOPA LOMBARDOWA, AMPLA, LEJ POLARNY, SATURACJA, ZAPŁON, RODZICIELSKOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, ZESTAWIK, LEWAR, KATEDRA POLOWA, NIEDOŁĘSTWO, BIURO LUSTRACYJNE, KORONIARZ KOŃCATY, ŚLIZGAWKA, KARUZEL, LUNONAUTA, NARAMIENNIK, GNEJS OCZKOWY, FANFARZYSTA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, KATEGORIA SPOŁECZNA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, KLUB, DEALPACK, MOTOR, MAJMA, SPARTANIN, CHŁOPIEC, MORESKA, SZACHOWNICA, TRÓJNÓG, MIĘDZYŻEBRZE, SZRAPNEL, WIBRACJA, TELEFONIA STACJONARNA, BRANDMUR, JĘZYK WEHIKULARNY, EKONOMICZNOŚĆ, KALEKA UMYSŁOWY, KATEDRA, MORFOGENEZA, BŁYSTKA OBROTOWA, FILM WOJENNY, FUSYT, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, BOMBA WULKANICZNA, ZAPŁATA, WIRTUOZERIA, EMOTIKON, ZNAMIENNOŚĆ, SOWIECKOŚĆ, BINGO FANTOWE, ZUPA PIWNA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, INTERESARIUSZ, STROIK PODWÓJNY, ASTRONOMIA SFERYCZNA, GAUSS, NADZORCA SĄDOWY, CHOROBA ZARAŹLIWA, CHOROBA BRUGADÓW, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, DOMINO, ZAKWASZENIE, HALOFIT, FANEROFIT, STRUNA ŚCIĘGNISTA, CIEPŁE KRAJE, PRZYTOMNOŚĆ, ŚLAD, DIIKTODON, POWIĘŹ, TSUNAMI, NIEWYPARZONA BUZIA, MACHANIE RĘKĄ, ROZŁUPEK CZARNIAWY, RENTGENOLOGIA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, WĘZEŁ SA, AGREGATOR, SYMBOLIZM, SŁUP, SYSTEM EMERYTALNY, DRAGA, TENDENCJA ROZWOJOWA, TYTANIAN, BULDOG, ALMARIA, AKCELERATOR CYKLICZNY, WIZA WJAZDOWA, ?KANDYZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWÓD, W KTÓRYM WYPEŁNIAJĄCY GO CZYNNIK OGRANICZONY JEST JEGO ŚCIANAMI I ZNAJDUJE SIĘ POD CIŚNIENIEM WYŻSZYM OD ATMOSFERYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWÓD, W KTÓRYM WYPEŁNIAJĄCY GO CZYNNIK OGRANICZONY JEST JEGO ŚCIANAMI I ZNAJDUJE SIĘ POD CIŚNIENIEM WYŻSZYM OD ATMOSFERYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWÓD ZAMKNIĘTY przewód, w którym wypełniający go czynnik ograniczony jest jego ścianami i znajduje się pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWÓD ZAMKNIĘTY
przewód, w którym wypełniający go czynnik ograniczony jest jego ścianami i znajduje się pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego (na 16 lit.).

Oprócz PRZEWÓD, W KTÓRYM WYPEŁNIAJĄCY GO CZYNNIK OGRANICZONY JEST JEGO ŚCIANAMI I ZNAJDUJE SIĘ POD CIŚNIENIEM WYŻSZYM OD ATMOSFERYCZNEGO sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - PRZEWÓD, W KTÓRYM WYPEŁNIAJĄCY GO CZYNNIK OGRANICZONY JEST JEGO ŚCIANAMI I ZNAJDUJE SIĘ POD CIŚNIENIEM WYŻSZYM OD ATMOSFERYCZNEGO. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast