URAZ WIĘZADEŁ I TOREBKI STAWOWEJ, OBJAWIAJĄCY SIĘ OBRZĘKIEM STAWU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRĘCENIE STAWU to:

uraz więzadeł i torebki stawowej, objawiający się obrzękiem stawu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URAZ WIĘZADEŁ I TOREBKI STAWOWEJ, OBJAWIAJĄCY SIĘ OBRZĘKIEM STAWU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.320

KONCENTRACJA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, DZIDZIA-PIERNIK, HARROD, DUŃSKI, WŁÓKIENKO, CELEBRACJA, ERPEG, TŁUSZCZYK, SZŁYK, NAKŁAD POŁOWOWY, ANTROPOLOG KULTURY, ROZMIĘKANIE, FURA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, NALOT, TOPIALNIA, ABSOLUTYZACJA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PENETRACJA, STEREOIZOMER, MIMEZJA, SPEKTROSKOPIA, AMFIBIA, PROLIFERACJA, RYZYKO NIEWYGASŁE, LEISZMANIOZA SKÓRNA, PRZEDPORCIE, PÓŁOKRĄG, TUNDRA, RECEPCJA, SZWARCCHARAKTER, ARCUS SINUS, POJAZD KOLEJOWY, TRANZYSTOR POLOWY, NIEUBŁAGALNOŚĆ, TRUSIĄTKO, SYNEKURZYSTA, SZTUKA UŻYTKOWA, KASZA PERŁOWA, MIESZALNOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PRACE KONSERWACYJNE, GARDEROBIANKA, FLUORESCENCJA, SZARPANINA, KAWA MIELONA, PARKIETAŻ PENROSE'A, KIBOLSTWO, OSTATNIA POSŁUGA, KOKILKA, MIKOLOGIA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, INDYKATOR, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PROMINENT, PRĄD STAŁY, LISZAJ PŁASKI, MONOCYT, OBJĘTOŚĆ, MANDŻURSKI, WZGÓREK ŁONOWY, BEARS, ADHD, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, TELESKOP, OBUDOWA, ONKOLOGIA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, ESKORTA, NOUMENON, LANGUR KSIĄŻĘCY, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, EPISJER, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DOSTOJNIK, PARALAKSA, KURDUPLOWATOŚĆ, AZYL, NIEODPORNOŚĆ, LIGOWIEC, MYSZ ZAROŚLOWA, LATAWIEC, FLACHA, HIPERPOWIERZCHNIA, RAJZA, GŁADZAK, FAŁSZYWY PROROK, MIODOWÓD, IMPLANTACJA, OCTOWNIA, EWANGELIZATOR, SPAWALNIK, OSTRYGOJAD, BERSON, LEP, POJAZD, SIODEŁKOWCE, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, KANADA, CZERSKA, KOFFLER, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, ZAKOLE, RYBA DRAPIEŻNA, KOBIETA SPOD LATARNI, UKŁAD HORMONALNY, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, KOCIEŁ, WIDZENIE SENNE, MOHORYCZ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PINGWINARIUM, SAWANTYZM, BLOK, DIETA KOPENHASKA, ABISAL, SZCZEP, FRANCA, IMPRESYWNOŚĆ, DELFIN, KLOPS, BRYŁA SZTYWNA, JĘZOR OSUWISKOWY, LICA, EUTEKTYKA, SKARBNICA, PALCE, TWIST, PANTOMIMA, OAZA SPOKOJU, WYSTRZAŁ, ANALOGIA, GORĄCZKA ZŁOTA, STARUNEK, SASZETKA, PORĘBA, SZKOŁA, NIECUŁKA, CYGANOLOGIA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, SUCHA IGŁA, KICZUA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, SWAWOLA, PROMIEŃ ALFA, JĘZYK ANGIELSKI, SKAŁKA, PARTNERKA, GUANO, GARBNIK, ŁADOWNIK, KOMUNA MIEJSKA, PALATOGRAFIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, WZW E, NIEOBLICZALNOŚĆ, WYMIOCINY, GNIOTOWNIK, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, PUDEŁKO, REGRESJA MORZA, CUDOTWÓRCZYNI, SZCZOTKARZ, STARÓWKA, HANIEBNOŚĆ, KOPALNIA, APOKRYFICZNOŚĆ, ROŚLINY ZARODNIKOWE, AGREGACJA, SEKWENCJA TATA, ART DECO, GEN SKACZĄCY, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, MANIPULATOR, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, POMPA WYPOROWA, PLEŚŃ, REASORTACJA GENOWA, MSZYCZNIK, SILNOŚĆ, OTWARCIE DUSZY, WILAMOWSKI, JĄDRO, CZEPNOŚĆ, LAMBDA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KAGANIEC, AKTYNOWIEC, PROSTOWNIK PROMIENIOWY, CUKIER LODOWY, STRZAŁOWY, KWADRANT, NAUKI PENALNE, NAPALENIEC, GIL, CYFRA, WIELOFAZOWOŚĆ, CERATOFILID, FLĄDRA, LOT ŚLIZGOWY, WULWODYNIA, CHIRURG PLASTYCZNY, ZACHOWANIE, ZAJĘCZA WARGA, GLOBULINA, BŁONA MIĘŚNIOWA, ROZKŁAD, PRYZMA, KONCERT, ARCHITEKT WNĘTRZ, LAPIDARNOŚĆ, NUR BIAŁODZIOBY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, ZAWÓD, BYT ABSOLUTNY, STREFA PERYGLACJALNA, LEKARSTWO, ETIOLOGIA, ARAUKARIA, REFORMATOR, ŻYCIAN, MOTYLEK, WOKALIZA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, KONWOKACJA, KOMEDIALNIA, WĘZEŁ CIEPLNY, BIKRON, PRAWNICTWO, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, ZUPA Z GWOŹDZIA, KNAJPA, PRZYTOMNOŚĆ, DZIELNICA KLIMATYCZNA, PARK SZTYWNYCH, CHŁOPEK-ROZTROPEK, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, PODATEK BASENOWY, HARMONIA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, CZOŁO, MASA SOLNA, SZCZĘKA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ŁUK BLOCZKOWY, ŚCINACZ, ULOT, APATIA, PISMO DEMOTYCZNE, DACH ŁAMANY, BIOLA, ZOROASTER, PIEC WAPIENNY, WĄŻ, WSCHÓD, WEBDESIGNER, ZDARZENIE, PODLIZYWACZ, KRYSTALIZACJA, LATARNIA UMARŁYCH, ZAĆMIENIE, SOCJOPATOLOGIA, TKACZ, FROTER, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, KRUP, POROZUMIENIE PŁACOWE, KRZEŚLISKO, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, ERA, PENITENCJA, SEPARATYZM, FORSYCJA, MISTRZOSTWO, POCHRZĘST, STARY WYGA, ZMIERACZEK NADMORSKI, FIGURKA TANAGRYJSKA, BALERON, RZUT RÓWNOLEGŁY, DERMOKOSMETYKA, USTNIK, METR NA SEKUNDĘ, SKALICA, WALTER SCOTT, REKLAMIARZ, GEN HIPOSTATYCZNY, ZAŚCIANEK, PÓJDŹKA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, DEZERCJA, CHEMOTROPIZM DODATNI, BĄK, NIEUDOLNOŚĆ, KOREK, NAZAREJCZYK, ?NOC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URAZ WIĘZADEŁ I TOREBKI STAWOWEJ, OBJAWIAJĄCY SIĘ OBRZĘKIEM STAWU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URAZ WIĘZADEŁ I TOREBKI STAWOWEJ, OBJAWIAJĄCY SIĘ OBRZĘKIEM STAWU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRĘCENIE STAWU uraz więzadeł i torebki stawowej, objawiający się obrzękiem stawu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRĘCENIE STAWU
uraz więzadeł i torebki stawowej, objawiający się obrzękiem stawu (na 14 lit.).

Oprócz URAZ WIĘZADEŁ I TOREBKI STAWOWEJ, OBJAWIAJĄCY SIĘ OBRZĘKIEM STAWU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - URAZ WIĘZADEŁ I TOREBKI STAWOWEJ, OBJAWIAJĄCY SIĘ OBRZĘKIEM STAWU. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast