METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL SODOWA KWASU ETYLORTĘCIOTIOSALICYLOWEGO, ODZNACZAJĄCY SIĘ ZNACZNĄ TOKSYCZNOŚCIĄ; SUBSTANCJA KONSERWUJĄCA UŻYWANA W STARSZYCH TYPACH SZCZEPIONEK (NADAL WYSTĘPUJE W NIEKTÓRYCH SZCZEPIONKACH DLA DZIECI), NIEKTÓRYCH MAŚCIACH I INNYCH POSTACIACH LEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TIOMERSAL to:

metaloorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu etylortęciotiosalicylowego, odznaczający się znaczną toksycznością; substancja konserwująca używana w starszych typach szczepionek (nadal występuje w niektórych szczepionkach dla dzieci), niektórych maściach i innych postaciach leku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL SODOWA KWASU ETYLORTĘCIOTIOSALICYLOWEGO, ODZNACZAJĄCY SIĘ ZNACZNĄ TOKSYCZNOŚCIĄ; SUBSTANCJA KONSERWUJĄCA UŻYWANA W STARSZYCH TYPACH SZCZEPIONEK (NADAL WYSTĘPUJE W NIEKTÓRYCH SZCZEPIONKACH DLA DZIECI), NIEKTÓRYCH MAŚCIACH I INNYCH POSTACIACH LEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.939

KOMEDIA NISKA, LIZAWKA, KORMORAN KORONIASTY, NIELOTNOŚĆ, ESTYWACJA, PREMIA TECHNOLOGICZNA, ZAWIESINA DOUSTNA, BROK, SZALKA, KWAS BURSZTYNOWY, GŁĘBINA, PASIAK, KOMISJA SKRUTACYJNA, HARMONIJKA, POSTRZAŁKA, ZŁOŻENIE POKŁONU, ALBEE, DĘTKA, DWUSETKA, PATENA, JAWNOŚĆ, FALA DŹWIĘKOWA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, CYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, WYŁAWIACZ, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, COKÓŁ, PONY AMERYKAŃSKI, WAWRZYN, OBJAWIENIE, PRZYBYTEK, CZAPLA PACYFICZNA, CZYSZCZALNIA, GÓRNICTWO NAFTOWE, JAK, ROBER, ŁAWA RZĄDOWA, WYCINEK, PREFEKTURA MIEJSKA, AŁMA ATA, MIKROCHEMIA, SŁOWACYSTYKA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, ANTYFERROMAGNETYK, ZALESZCZOTKI, MŁYNEK, WOJEWODA, KOEL, DOWÓD NIE WPROST, MUTUŁY, NEOTENIA, MELIORACJA WODNA, KŁĄB PSZCZELI, AFERA KOPERKOWA, MIEDNICZKA, HAKER, WAGON PULMANOWSKI, LASKA, ŚMIESZKA, MODERN, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, ADMIRER, FILOLOGIA ORIENTALNA, MOCHWIAN BŁOTNY, BITNOŚĆ, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, RYJÓWKA MALUTKA, PRZESIĘK, CZEK ROZRACHUNKOWY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, DOZNANIE, ROKOKO, FIZJOGNOMIA, KONCERT, MB, RATOWNICTWO TECHNICZNE, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, MORS, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, OKTAEDRYT, PENETRACJA GENU, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ZGORZEL, CHALKOLIT, KRYSZTAŁ, HYDROKSYAMINOKWAS, POLOPIRYNA, ŚWIETLISTOŚĆ, SZTUKA MYKEŃSKA, ŚLUZICE, BUTERSZNIT, OGNIWO NALEWNE, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, SMOŁOWIEC, KROPLÓWKA, KAMPUS, ODPRAWA CZASOWA, CZAS LETNI, ORBITOWANIE, EKSPATRIANTKA, SZPACHLARZ, CHLORAN(VII) POTASU, NUDZIARZ, NASIONO, GENLIS, RYKOSZET, GAMEPLAY, WSPOMINKI, PODPAŁ, POWSTANIE WARSZAWSKIE, FAMA, RUDA, GRA KARCIANA, BLADA TWARZ, SHAW, ZWIĄZEK NIENASYCONY, BROŃ CHEMICZNA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, AUTSAJDER, DALAJLAMA, EFEKT SNOBIZMU, SUSEŁ PÓŁNOCNY, OSKARŻONY, DOBB, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, DWA OGNIE, BIELINEK KAPUSTNIK, SIT, DEKADENCKOŚĆ, JASMONIAN, ZAPRZĄG, BRÓDKA, FENOL, PAŁANKA WĘDROWNA, FASOLA SZPARAGOWA, CHEMIA ORGANICZNA, NATURYZM, IMIENINY, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, KOKPIT, CZARA, DASZEK, HUMINA, EPKA, RATA BALONOWA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, IRC, BUDYŃ, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KRZYŻYK, BALDACHIM, ORZECHÓWKA, BAR MICWA, TRZON MACICY, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, NANDU ANDYJSKIE, TORNADO SATELICKIE, BOKÓWKA, USTAWKA, KONOTACJA, CZAPLA MODRA, NEANDERTAL, ALERGIA PYŁKOWA, WŁAZ, KANISTER, GRUBY ZWIERZ, GRA TOWARZYSKA, STANIĘCIE, ALPINARIUM, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PŁONNIK WŁAŚCIWY, STAROŻYTNICTWO, HOKEJÓWKA AMAZOŃSKA, ROZBUDOWA, WIĄZANIE, POLE, ŻONGLERKA, ANTROPOLOGIA, LEOPARD, KORA, LOTNY FINISZ, ONOMASTYKA, KWAS STEARYNOWY, KLERYK, KARP PEŁNOŁUSKI, KIJANKA, DRZEWO TERPENTYNOWE, SOSNÓWKA, MIEJSCE NOCLEGOWE, LEMING GÓRSKI, CHRZAN, TOPIELICA, DRAG, OKLUZJA, CHLOROHEKSYDYNA, ŁUSKA, FYKOLOGIA, CANZONA, KARBIDKA, MIARKA, GWARA MIEJSKA, MŁAK, DYSFONIA, FENIKS, METODA AGLOMERACYJNA, MINA, RODZINA NUKLEARNA, TARLATAN, PRZELEW, KRECIA ROBOTA, KOLONISTA, POTĘGA, FENYLOPROPANOLAMINA, WĘŻOJAD BLADY, DYSOCJANT, ŚCIANA OGNIOWA, INSTALATOR, CZAPLA BIAŁOSZYJA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, LITEWSKI, BÓG, NITRATYN, WYPALANKA, AFILIACJA, PARZENICA, BEDŁKA FIOLETOWA, SADYSTA, ENTEROBAKTERIA, OSTRONOS, CHŁONIAK BURKITTA, KOŁO, GAZ ELEKTRONOWY, TRENT, SIATKA, MARAZM, ARENA, CÓRKA ŚMIECIARZA, GOL SAMOBÓJCZY, CEGLARKA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ŻABA RYŻOWA, KISZKA STOLCOWA, ŻABA SZTYLETOWATA, GWIAZDONOS, GÓRNICTWO OTWOROWE, PSYCHOBIOLOGIA, ACETON, OSOBOWOŚĆ, KWAS KAMFOROWY, ŚWIĘTA KROWA, SEROCZEŃ, REKINY, LUTNIA, RYSUNKI, MEDYCYNA KOSMICZNA, ALEJA SZTYWNYCH, FLOPS, GUZ ZŁOŚLIWY, NARKOTYK, LONGVIEW, ODRĘTWIENIE, NEUROCHEMIA, GRA POJEDYNCZA, KAMIEŃ OZDOBNY, BIS(AZOTAN) STRONTU, TARAN, PŁUG KOLEŚNY, BIOZA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, KWAS WALERIANOWY, PASTISZ, SFERA BIOTYCZNA, ANARCHIZM, DELIRKA, MODRASZEK ORION, POMPIER, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, BOA CZERWONOOGONOWY, SŁOIK, PÓŁMETAL, AUTOSTRZYKAWKA, AMINOFENOL, ROK SYDERYCZNY, PRZENIK, NACJA, PALEOPATOLOGIA, LODOWIEC SZELFOWY, MINIPIŁKA, ROBAK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, KAKOFONIA, STRZEMIĘ, ZAKRES ZNACZENIOWY, RUMIAN ŻÓŁTY, STORYBOARD, ANGEOLOGIA, ?KONSTRUKCJA WIEŃCOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.939 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL SODOWA KWASU ETYLORTĘCIOTIOSALICYLOWEGO, ODZNACZAJĄCY SIĘ ZNACZNĄ TOKSYCZNOŚCIĄ; SUBSTANCJA KONSERWUJĄCA UŻYWANA W STARSZYCH TYPACH SZCZEPIONEK (NADAL WYSTĘPUJE W NIEKTÓRYCH SZCZEPIONKACH DLA DZIECI), NIEKTÓRYCH MAŚCIACH I INNYCH POSTACIACH LEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL SODOWA KWASU ETYLORTĘCIOTIOSALICYLOWEGO, ODZNACZAJĄCY SIĘ ZNACZNĄ TOKSYCZNOŚCIĄ; SUBSTANCJA KONSERWUJĄCA UŻYWANA W STARSZYCH TYPACH SZCZEPIONEK (NADAL WYSTĘPUJE W NIEKTÓRYCH SZCZEPIONKACH DLA DZIECI), NIEKTÓRYCH MAŚCIACH I INNYCH POSTACIACH LEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TIOMERSAL metaloorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu etylortęciotiosalicylowego, odznaczający się znaczną toksycznością; substancja konserwująca używana w starszych typach szczepionek (nadal występuje w niektórych szczepionkach dla dzieci), niektórych maściach i innych postaciach leku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TIOMERSAL
metaloorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu etylortęciotiosalicylowego, odznaczający się znaczną toksycznością; substancja konserwująca używana w starszych typach szczepionek (nadal występuje w niektórych szczepionkach dla dzieci), niektórych maściach i innych postaciach leku (na 9 lit.).

Oprócz METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL SODOWA KWASU ETYLORTĘCIOTIOSALICYLOWEGO, ODZNACZAJĄCY SIĘ ZNACZNĄ TOKSYCZNOŚCIĄ; SUBSTANCJA KONSERWUJĄCA UŻYWANA W STARSZYCH TYPACH SZCZEPIONEK (NADAL WYSTĘPUJE W NIEKTÓRYCH SZCZEPIONKACH DLA DZIECI), NIEKTÓRYCH MAŚCIACH I INNYCH POSTACIACH LEKU sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - METALOORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL SODOWA KWASU ETYLORTĘCIOTIOSALICYLOWEGO, ODZNACZAJĄCY SIĘ ZNACZNĄ TOKSYCZNOŚCIĄ; SUBSTANCJA KONSERWUJĄCA UŻYWANA W STARSZYCH TYPACH SZCZEPIONEK (NADAL WYSTĘPUJE W NIEKTÓRYCH SZCZEPIONKACH DLA DZIECI), NIEKTÓRYCH MAŚCIACH I INNYCH POSTACIACH LEKU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast