PODICEPS CRISTATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PERKOZÓW (PODICEPODIDAE), WYSTĘPUJĄCY W WIĘKSZEJ CZĘŚCI EUROPY I AZJI ŚRODKOWEJ ORAZ W POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ AFRYCE; IZOLOWANE POPULACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W AUSTRALII I NA NOWEJ ZELANDII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERKOZ DWUCZUBY to:

Podiceps cristatus - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny perkozów (Podicepodidae), występujący w większej części Europy i Azji Środkowej oraz w południowej i środkowej Afryce; izolowane populacje znajdują się w Australii i na Nowej Zelandii (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODICEPS CRISTATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PERKOZÓW (PODICEPODIDAE), WYSTĘPUJĄCY W WIĘKSZEJ CZĘŚCI EUROPY I AZJI ŚRODKOWEJ ORAZ W POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ AFRYCE; IZOLOWANE POPULACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W AUSTRALII I NA NOWEJ ZELANDII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.965

LOKACJA, ANTYLA, SCYT, ŻAGLOWIEC, EMPIRE, MIESZALNOŚĆ, GAZ ZAMKNIĘTY, RACHUBA, SAKALIA PAWIOOKA, GRZYB WILCZY, CZŁONY, KRYPTODEPRESJA, PRZEDMIOT, MORA, JĄKANIE, FURA, BRACHIOZAUR, APANAŻE, KRYNOLINA, PUNK, KROKUS SIEBERA, SZÓSTAK, KARAKARA, PENITENCJARYSTKA, JĘZYK CHIŃSKI, TUBA, JURA POLSKA, ECHIDNA OGNIWOWA, BUDDA, DARUMA, JĘZYK GURAGE, PSZCZOŁA GRECKA, TURZYCA PAGÓRKOWA, LASONÓG JEZIORNY, SONDA, DZBANIEC, ALOKAZJA OLBRZYMIA, ZAKRĘCENIE SIĘ, CYNOBER, PAKIET POMOCOWY, NACZYNIA POŁĄCZONE, WALGETTOZUCH, GANGSTERSTWO, RYNCHENIA, KAPOK, EON, MAJÓWKA, SZCZEPIONKA WŁASNA, PANCERNIK, SARDELA KAPSKA, DŁUGOGŁOWIE, MAPA PIKSELI, KORPUS KADETÓW, OLT, SŁOWIKÓWKA, GĄGOŁEK, ASOCJALNOŚĆ, SADZE, LIS RUDY, TEORIA GRAFÓW, CUDA NA KIJU, PUSZKA, DUGOŃ, BRAMKA, PAARL, TELEWIZJA KABLOWA, IMPREGNAT, SŁUPEK, ROZKŁAD PARETO, UNDARIA PIERZASTODZIELNA, KOATI, SOKOLSTWO, TACKA, CZAPLA ZŁOTAWA, CALYPSO, KAPTURNIK, BERNIKLA KANADYJSKA, ASPIRATA, BARCZATKA RYMIKOLA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, BILET POWROTNY, TAMARYNA DWUBARWNA, ROZMARYN, WIELOBÓJ, BILBIL ŻÓŁTOUCHY, STRUŚ CZERWONOSKÓRY, MAGOT, ALNICO, STORCZYK BAŁTYCKI, MUZEUM, LICA, PŁOMYKÓWKA, KRÓTKODZIOBEK BRĄZOWAWY, TEREN ZIELENI, AFRYKATA, SALAMANDROWATE, DZIEWANNA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, POZBYCIE SIĘ, GRZYB PSTRY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, INTUICJONIZM, NIESTRAWNOŚĆ, ŚLIWA, RĘKOSKRZYDŁE, KUKUŁA OGNISTA, BÓJ SPOTKANIOWY, GEKON PIASKOWY, POLNIK, PROSIAK, KAROTEN, PRYSTELKA BARWNA, ZWINNIK BLEHERA, POMIDOR, ROŻEK, DZWONECZNIK KOŃCZYSTY, ALBATROS CIEMNOSKRZYDŁY, BUDŻET DOMOWY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KULBAK, PSZCZOŁA INDYJSKA, SKROMNIŚ, WYPADEK, ZAJĄKNIĘCIE, CHIRURGIA URAZOWA, KOLCOPIÓRKI, BEWIK, OSET, MIECZYK POSPOLITY, PONT, STRUMIEŃ, H, DOLA, OTWÓR WIERTNICZY, DRUGI ŚWIAT, ALBATROS GALAPAGOSKI, GEODEZJA GÓRNICZA, DZIERZYK JEDNOBARWNY, SZELINIAK, JELEŃ, PELIKAN INDYJSKI, WRÓBLE, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, ZWIĄZEK NARCIARSKI, FIGURKA TANAGRYJSKA, STROLLER, ALGEBRA UNIWERSALNA, CHYTROŚĆ, LUSITANO, SIODŁO JUCZNE, WYGIĘCIE, PRODUKT LECZNICZY, PÓJDŹKA, DENAZYFIKACJA, URUBU PSTROGŁOWY, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, BROŃ DRZEWCOWA, WSTĘGOLOTEK, KANGGJE, HIGIENISTKA, PINGWIN BIAŁOOKI, LODOWIEC DOLINNY, IRGA POMARSZCZONA, BATON, PAPEDA, UNIK, KERIWULA, KRAJNIK, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, KOALA, FIKCJA LITERACKA, TYCZ, JĘZYK RWANDA, SKORPENY, WIKTYMIZACJA, RZUT PROSTOKĄTNY, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, POŚWIERKA PŁOWA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, CHRABĄSZCZ, ŻÓŁW ZĘBOBRZEGI, SZKUTNICTWO, MARIMBA, REFLUKS, FTYZJOLOGIA, MONOGENIZM, ESTRAGON, GĘSIARZ, IZBA, ZŁUDNOŚĆ, POMÓR, OBRAZA BOSKA, ŻÓŁTOGŁÓWKA, WYPIÓR, IZOMER, WRONIEC, DZIERZBIK BIAŁOBREWY, MIODÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, KLERODENDRON, FRYCOWE, HEKSODA, TORFOWIEC PŁOWY, AUTOŻYRO, BURŻUJSTWO, SOSNA MONTEZUMY, KRUŻA, ICHTIOBIOLOGIA, WRONIE OKO, SARABANDA, DILIŻAN, CHIMERA AMERYKAŃSKA, WYRAJ, STOKŁOSA DACHOWA, PSTRĄŻENICA MARMURKOWANA, RAK SZLACHETNY, BILBIL ŻÓŁTOGŁOWY, SKOCZEK DŁUGOUCHY, DZIWOOK CZARNY, KIESZONKA FABRYCJUSZA, TOPOGRAF, BALONET, CYMBOSPONDYL, MOTYWACJA, DZIKA RÓŻA, PUCHAR, LIŚCIENIE, CZANY, KROKIEW, GRA RÓŻNICZKOWA, TAMANDUA, WSTĘGÓWKA, DZISIEJSZOŚĆ, KORONIARZ SERCATY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, WANGA KRASNOSTERNA, BIJATYKA, PUSTKOWIK SKALNY, NAPAD, CZEPLIWOŚĆ, REPUBLIKA MOZAMBIKU, JELEC, PRAWO CURIE-WEISSA, BURZYK HAWAJSKI, ŁĘG OLSZOWY, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, WARZYWO KAPUSTNE, BURZYK SZARY, KAGU, BITNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ, SARNA EUROPEJSKA, SOPLICA POŁUDNIOWA, ŁAMY, CHWOSTKA ŚWIETNA, KOTIK, BEISA, SZCZEKAJĄCY JELEŃ, BUT, STRZAŁA EROSA, RZEKOTKA SARDYŃSKA, PERKOZEK, CIS JAPOŃSKI, PIERWIASTEK ŚLADOWY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KWIAT LOTOSU, NOGOLOTKA ARLEKIN, PODKÓWKA, PAŁANKOWATE, ROGOZĄB, PAPROTEK PŁOWY, COOL JAZZ, ZANOKCICA, TRASZKA TURECKA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, YGGDRASIL, KROKUS OKAZAŁY, FIZYKA STATYSTYCZNA, RZEP, RECEPCJA, WALEŃ, BLINDIA OSTRA, ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, TRZEPACZ, WELWICZIA PRZEDZIWNA, ODWARSTWIENIE, TONIN, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, LEŃ, KAMIONKA, KOLCZAK, LICEUM, AKSAMITKA LEMONNA, ŚMIGACZ, SUŁTAN INDYJSKI, CYTRONELA, ŻABA OWCZA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, TRYTYLODONTY, ?ZNAK INTERPUNKCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.965 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODICEPS CRISTATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PERKOZÓW (PODICEPODIDAE), WYSTĘPUJĄCY W WIĘKSZEJ CZĘŚCI EUROPY I AZJI ŚRODKOWEJ ORAZ W POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ AFRYCE; IZOLOWANE POPULACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W AUSTRALII I NA NOWEJ ZELANDII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODICEPS CRISTATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PERKOZÓW (PODICEPODIDAE), WYSTĘPUJĄCY W WIĘKSZEJ CZĘŚCI EUROPY I AZJI ŚRODKOWEJ ORAZ W POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ AFRYCE; IZOLOWANE POPULACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W AUSTRALII I NA NOWEJ ZELANDII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERKOZ DWUCZUBY Podiceps cristatus - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny perkozów (Podicepodidae), występujący w większej części Europy i Azji Środkowej oraz w południowej i środkowej Afryce; izolowane populacje znajdują się w Australii i na Nowej Zelandii (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERKOZ DWUCZUBY
Podiceps cristatus - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny perkozów (Podicepodidae), występujący w większej części Europy i Azji Środkowej oraz w południowej i środkowej Afryce; izolowane populacje znajdują się w Australii i na Nowej Zelandii (na 14 lit.).

Oprócz PODICEPS CRISTATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PERKOZÓW (PODICEPODIDAE), WYSTĘPUJĄCY W WIĘKSZEJ CZĘŚCI EUROPY I AZJI ŚRODKOWEJ ORAZ W POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ AFRYCE; IZOLOWANE POPULACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W AUSTRALII I NA NOWEJ ZELANDII sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PODICEPS CRISTATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY PERKOZÓW (PODICEPODIDAE), WYSTĘPUJĄCY W WIĘKSZEJ CZĘŚCI EUROPY I AZJI ŚRODKOWEJ ORAZ W POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ AFRYCE; IZOLOWANE POPULACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W AUSTRALII I NA NOWEJ ZELANDII. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x