PROSTAK, PRYMITYW, KTÓRY SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIESZKAŁ W JASKINI, DO TEGO MOŻE SIĘ CECHOWAĆ PEWNĄ BRUTALNOŚCIĄ, NIEOKRZESANIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEANDERTALCZYK to:

prostak, prymityw, który sprawia wrażenie, jakby mieszkał w jaskini, do tego może się cechować pewną brutalnością, nieokrzesaniem (na 14 lit.)TROGLODYTA to:

prostak, prymityw, który sprawia wrażenie, jakby mieszkał w jaskini, do tego może się cechować pewną brutalnością, nieokrzesaniem (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NEANDERTALCZYK

NEANDERTALCZYK to:

wymarły przedstawiciel rodzaju Homo (człowiek), znany z plejstocenu; w zależności od autorów klasyfikowany jako podgatunek człowieka rozumnego - Homo sapiens neanderthalensis - lub odrębny od niego gatunek - Homo neanderthalensis (na 14 lit.)NEANDERTALCZYK to:

prostak, prymityw, który sprawia wrażenie, jakby mieszkał w jaskini, do tego może się cechować pewną brutalnością, nieokrzesaniem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTAK, PRYMITYW, KTÓRY SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIESZKAŁ W JASKINI, DO TEGO MOŻE SIĘ CECHOWAĆ PEWNĄ BRUTALNOŚCIĄ, NIEOKRZESANIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.440

SKRZYNIA, KISZKA FASZYNOWA, PIERWORODZTWO, DUCH OPIEKUŃCZY, DZIECINNA IGRASZKA, KAWKA, BOMBONIERKA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, URODA, GLIKOGENOZA, ORZECHÓWKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, TWARÓG, GRZEBIEŃ, ŹRÓDŁOWOŚĆ, KIJ, SZANKIER, ABORCJONISTKA, MINA, INWERSJA, PĄCZUŚ, KASZTAN, POPRZEDNICZKA, CECHOWNIA, BLOCZEK, KANIKUŁA, PAS, KAFETERIA, REAKTOR, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ODPÓR, M, STWIERDZENIE, RADIO TRANZYSTOROWE, WYSYPKA, NIEUKONTENTOWANIE, ŚWIŃSKI BLONDYN, KOSTIUMERNIA, NATURYZM, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, DIEREZA, WAWRZYN, NIEPRAWOŚĆ, MACH, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, SZYBKOŚCIOWIEC, RENEGAT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, DRUT, SZRANKI, NAROŻNICA, ROKOKO, AGAR, JĘZYK ELFÓW, NIESPRAWNOŚĆ, WAMPIREK, PRZEZNACZENIE, BIOLOG, SZAFUNEK, MIANOWANIEC, TWIERDZENIE SINUSÓW, CYKL KONIUNKTURALNY, KUŚNIERCZYK, EN GRISAILLE, PSIA MINA, KOZACY, SOCJOPATOLOGIA, SIŁA NOŚNA, KABOTYN, JĘZYK MANSYJSKI, TOPR, DWUTAKT, CHILLI, BOMBONIERA, ŚMICHY CHICHY, TAPIR CZARNY, DĘTKA, STOŻEK ŚCIĘTY, INTENDENT, POŻEGNANIE, PŁASZCZ WODNY, NEKTAR, WYPITEK, KOALESCENCJA, KANGUROSZCZUR, IMPLANTACJA, ZEZ ROZBIEŻNY, HAITAŃSKI, STRZELNICA, WĘZEŁ KOLEJOWY, CHWYTNIK, BABA-JĘDZA, CHIRURGIA URAZOWA, MARONI, CHOPIN, ROZBIEŻNOŚĆ, MAGICZNOŚĆ, ŁĘKOTKA, KONTROLA, SPIS, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, BAON, PANEK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, PEJZAŻ, MIARKA, KONSENSUALNOŚĆ, PARTIA, JĘZYK KONGRESOWY, KABINA, PODSYP, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, BŁAGALNIK, METAMERIA, PIORUN KULISTY, CEROWNIA, MITYCZNOŚĆ, DZIECIORÓB, RUGBY, SMUTY, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, PALMA KRÓLEWSKA, MORAWY, INHIBICJA, KANGUR, PROMINENT, ALGORYTM SYMETRYCZNY, ANTYCHRYST, BADYLARZ, PONCZ, DOBA, BEZGRANICZE, ODPŁYW, SPONTANICZNOŚĆ, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, TEREN ZIELENI, IKROWIEC, KUCHNIA, DENITRYFIKATOR, BODZIEC PODPROGOWY, NAPARZANKA, IZOLACJONIZM, SZPITAL ZAKAŹNY, IMITATOR, WŁÓKA, ŚWIDRAK, ZAPAŚNICTWO, MECHANIZM KRZYWKOWY, SZCZOTECZKA, LEGISLATYWA, YOUTUBERKA, MANDARYŃSKI, HAK, GREEN, INFORMATYKA, ANTENA REFLEKTOROWA, SSAK, MARSZ, ELEKTROSTATYKA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, SIEWKA, BARCIAK, ROZKŁAD, DAR, CYKL MIESIĘCZNY, GORĄCZKA DUM-DUM, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, STYL IZABELIŃSKI, PODCIEP, EURYBIONT, REALIZM, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, AMBRAZURA, FILOLOGIA POLSKA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, RADIOBIOLOG, WIDEOROZMOWA, NATRYSK, NIEZNAJOMY, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, GEN SPRZĘŻONY, FIRMA ZWROTOWA, GRAFICZKA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, POTOP, NIESPEŁNIALNOŚĆ, PODPINKA, BARANIA GŁOWA, WARZĘCHA MAŁA, NAŁOGOWOŚĆ, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, RURALISTYKA, NORNIK PÓŁNOCNY, OKUPANT, BETON ŻUŻLOWY, KIESZEŃ, ENERGIA GEOTERMICZNA, BIOGEOGRAFIA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, BARWY WOJENNE, KISZENIAK, KICZUA, KRYTYKANT, TUSZ, KLEKOTKA, PULMAN, BALANS, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, STALMACH, SKAUT, PŁYN, WIDZĄCY, RÓWNANIE CAŁKOWE, TRYWIALIZM, POLOWACZ, CAKE-WALK, SUPERNOWA TYPU IB, GALARETA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, POGODNOŚĆ, RYNEK, EGZOTARIUM, WSTRZYMANIE, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, FLORYSTA, NIESUBORDYNACJA, TRÓJBÓJ, LEK PRZECIWBÓLOWY, PUSZKA, NAUKOWIEC, ZAWIKŁANIE SIĘ, SCREENSHOT, TERAPENA KAROLIŃSKA, UFNOŚĆ, MOŁDAWSKI, SUMERYJKA, ZAŁAM, LANDRYNKA, KRÓCIEC, KABINA STEROWNICZA, REJTERADA, KOSMOGONIA, UŚMIECH, DAKTYL, ZAKON MENDYKANCKI, BALDACHIM, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PRZECINACZ, UPARCIUCH, DEKLARACJA WEKSLOWA, BŁONICA GARDŁA, ASZKENAZYJCZYK, API, NIEUCHWYTNOŚĆ, SAMOJEBKA, PERYPATETYK, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, ALBINOS, JĘZYK MARTWY, KOŃ LOKAJSKI, KLIMAKS, RELAKSACJA, GŁOWNIA, SKRUPULANT, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, FUNKCJONALIZM, KOŁO SEGNERA, DOMOKRĄŻCA, TYTULATURA, WODA, ZŁÓG, TABLICA CAYLEYA, CZESALNIA, GŁUCHOŚĆ, ANIOŁEK CHARLIEGO, CHOROBA BUSCHKEGO, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, PADAŁKA, BRODAWKA SUTKOWA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, MODLITEWNIA, ERA EOFITYCZNA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, BREK, LORNETA NOŻYCOWA, FILOSEMITA, PLANKTON WIRÓWKOWY, CZWORAK, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, BUDA, REALIZM MAGICZNY, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, POŚLIZG, NEKROPOLA, PUNKT WITALNY, PODSZEWKA, RYZYKO, KRATKA VICHY, ?REEDUKATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.440 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTAK, PRYMITYW, KTÓRY SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIESZKAŁ W JASKINI, DO TEGO MOŻE SIĘ CECHOWAĆ PEWNĄ BRUTALNOŚCIĄ, NIEOKRZESANIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROSTAK, PRYMITYW, KTÓRY SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIESZKAŁ W JASKINI, DO TEGO MOŻE SIĘ CECHOWAĆ PEWNĄ BRUTALNOŚCIĄ, NIEOKRZESANIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEANDERTALCZYK prostak, prymityw, który sprawia wrażenie, jakby mieszkał w jaskini, do tego może się cechować pewną brutalnością, nieokrzesaniem (na 14 lit.)
TROGLODYTA prostak, prymityw, który sprawia wrażenie, jakby mieszkał w jaskini, do tego może się cechować pewną brutalnością, nieokrzesaniem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEANDERTALCZYK
prostak, prymityw, który sprawia wrażenie, jakby mieszkał w jaskini, do tego może się cechować pewną brutalnością, nieokrzesaniem (na 14 lit.).
TROGLODYTA
prostak, prymityw, który sprawia wrażenie, jakby mieszkał w jaskini, do tego może się cechować pewną brutalnością, nieokrzesaniem (na 10 lit.).

Oprócz PROSTAK, PRYMITYW, KTÓRY SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIESZKAŁ W JASKINI, DO TEGO MOŻE SIĘ CECHOWAĆ PEWNĄ BRUTALNOŚCIĄ, NIEOKRZESANIEM sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - PROSTAK, PRYMITYW, KTÓRY SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIESZKAŁ W JASKINI, DO TEGO MOŻE SIĘ CECHOWAĆ PEWNĄ BRUTALNOŚCIĄ, NIEOKRZESANIEM. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast