ELEMENT LUB UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW UKŁADU ELEKTRYCZNEGO, KTÓRY MA WYPROWADZONE NA ZEWNĄTRZ TYLKO DWIE KOŃCÓWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŁĄŹ to:

element lub układ połączonych ze sobą elementów układu elektrycznego, który ma wyprowadzone na zewnątrz tylko dwie końcówki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAŁĄŹ

GAŁĄŹ to:

dziedzina, dział jakiegoś pola aktywności (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

pęd rośliny, który odrasta od pnia, łodygi (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

w anatomii człowieka: odnoga, odgałęzienie jakiegoś organu (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

grupa elementów jakiegoś układu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT LUB UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW UKŁADU ELEKTRYCZNEGO, KTÓRY MA WYPROWADZONE NA ZEWNĄTRZ TYLKO DWIE KOŃCÓWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.281

MILANEZ, TARGANIEC, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, TELAMON, GŁOWICA, OPARY, BON OŚWIATOWY, KLIKALNOŚĆ, BROKAT, DOROSŁOŚĆ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, BOMBA LOTNICZA, KAMIZELKA KULOODPORNA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, ODPOWIEDŹ, CZARNA KARTKA, BRUDAS, DYPODIA, PAKARANY, FUN, BOMBER, SANDWICZ, BALKONIK, SZKLANY SUFIT, PARK MASZYNOWY, PUCH, SYMETRIA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, CIĘŻKIE DZIAŁA, LATARNIOWIEC, ARABESKA, SYGNAŁ, TARTALETKA, KULOMB, UZYSK, PARAMETR, POPLECZNICTWO, LUSTERKO WSTECZNE, BRZOZA, PAROSTATEK, TABLICA, CIĘGNO KOTWICZNE, MIKROKROPKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, BANDAŻ, BAK, NEPER, PLACOWY, LATAWCE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, BRUK, ŁĘG JESIONOWY, PACHCIARKA, LODY, HIPOTEZA, PACJENT URAZOWY, PERKAL, MANIPULATOR, FAKOMATOZA, DYFUZJA, TRACKLISTA, CUKIER, WANIENECZKA, KSIĘSTWO, KOREK, BISEKS, MIODOJAD GÓRSKI, DOM SZEREGOWY, KOMISARZ WOJSKOWY, KLASER, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZWIJARKA, WIRTUOZERIA, WŁADZUCHNA, GAŁĄŹ, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, GOLONKA, DZIERGACZKA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, SZOPKARZ, WYMAGANIA SYSTEMOWE, STALMACH, CZUBEK, BOMBARDA, DZBANEK NA KWIATY, ELEMENT, ZBAWICIELKA, ZAOPATRZENIE, SMOCZA KREW, DZIELNICA, KOMPILACJA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, KWAS HIALURONOWY, DRABINOWIEC MROCZNY, GOLIAT, KAPRYS, ZAINTERESOWANIE, RUSINKA, RABACIK, HASŁO, FEIJOADA, OZÓR, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, JEDENASTKA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, KOKTAJL MOŁOTOWA, NAWIETRZNIK, USZCZYPLIWOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, GEN DOMINUJĄCY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ŁOPATA, CYFRA, AFRYKAŃSKOŚĆ, ROK KOŚCIELNY, RURKA, UJŚCIE, DRZEWOSTAN NASIENNY, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, WNIOSEK, LATARNIA MORSKA, JASION, RULIK, BASEN, GEOTECHNIKA, POŁĄCZENIE CIERNE, METRYKA, KABŁĄK, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, DROGA GRUNTOWA, BOZA, MIZUNA, WAFELEK, ŁĄCZNIK, DRUŻYNA, WINO DESEROWE, ĆWICZENIA, OSEŁEDEC, SEKS, KOŁNIERZYK, ELOPSOPODOBNE, SZLACHCIĄTKO, AMPUŁKA, OBRAZ POZORNY, MARSKOŚĆ, DYL, TOY, UKŁAD ADRENERGICZNY, DZIARSKOŚĆ, MOLESKIN, CZARNY FILM, KONSTYTUCJA, TRASZKA GÓRSKA, WANIENKA, KONTYNGENT TARYFOWY, ECCHI, BELLADONA, KOMISUROTOMIA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, MELDUNEK, ŁUBEK, DOBRO FINALNE, OBJAWIENIE, PIES POLICYJNY, MIESZACZ, KOSZULKA, PREZENT, PRĄTNIKOWCOWE, BARWNOŚĆ, ZATWARDZENIE, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, KOŃCÓWKA, MINERAŁ AKCESORYCZNY, BURGRAF, RDZEŃ KRĘGOWY, BAZYLISZEK, ŻACHWY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, WINIAN, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KIR, OCZKO, HYDROPŁAT, SIDARA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, SZMATA, KAMIONKA, WILKOM, GEST, AUTSAJDER, TABLICA ASOCJACYJNA, MALUCH, ELITARYSTA, PRZESTĘPNOŚĆ, KAPITAŁ LUDZKI, RAWA, PRZEZIERNIK, INSTALATOR, POZYCJA, PIWNICA, PALIWO SILNIKOWE, ANDANTINO, PIKSEL, PELENG, SZADŹ, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, SYMETRIA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, ŚMIECIARZ, POCHWIAK OKAZAŁY, POJĘCIE, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PODGATUNEK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ENDOSKOPIA, MANGANOWIEC, WIĘŹ, PASAŻ, ODNIESIENIE, DEWIANT, NIEODZOWNOŚĆ, DROBIAZG, AZOTOWIEC, DWUDZIESTY SZÓSTY, ARCHIKONFRATERNIA, TERMOS, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, NEWCOMB, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, STRATA, MIESZARKA, GEN KUMULATYWNY, GRYF, CHABANINA, INTENDENT, KWARCÓWKA, NIUŃKA, DROGA ZBIORCZA, ELEKTROLIT, MUTACJA, CHEMIK, KĄPIEL, PŁEĆ, USŁUGODAWCA, PÓŁSIOSTRA, SŁUPICA, COB, NEKTARIUM, OBROTNICA, ROCK AND ROLL, NAKŁUCIE, KALCEOLARIA, CUKIER ZŁOŻONY, OBSTRUKCJA, WIATROWNICA, CIELICZKA, AFILIACJA, GRANAT, STACJA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, MUMIA, TYGIELEK, OPONENT, ROLETKA, PANNUS, ŚWIDEREK, KUPON, DZIECIAK, PRĄTNIKI, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, ŁAPKA, TERAKOTA, KIJ, DYWIZJA, KOGNITYWIZM, PIES STRÓŻUJĄCY, FAKIR, ESZEWERIA, JEŁOP, ASOCJACJA CHARGE, FORT, GRÓB, SPIKER, KONSULTANT, NIECKA WYPADOWA, GLONY ZŁOCISTE, CHOROBA FRIEDREICHA, SKURCZYBYK, KELT, TARTYNKA, GOLEM, OŚRODEK POROWATY, OGÓREK KISZONY, KAMIEŃ MILOWY, SEKWENCJA KODUJĄCA, WĘGLÓWKA, ?BASILEUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.281 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT LUB UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW UKŁADU ELEKTRYCZNEGO, KTÓRY MA WYPROWADZONE NA ZEWNĄTRZ TYLKO DWIE KOŃCÓWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT LUB UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW UKŁADU ELEKTRYCZNEGO, KTÓRY MA WYPROWADZONE NA ZEWNĄTRZ TYLKO DWIE KOŃCÓWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŁĄŹ element lub układ połączonych ze sobą elementów układu elektrycznego, który ma wyprowadzone na zewnątrz tylko dwie końcówki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŁĄŹ
element lub układ połączonych ze sobą elementów układu elektrycznego, który ma wyprowadzone na zewnątrz tylko dwie końcówki (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT LUB UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW UKŁADU ELEKTRYCZNEGO, KTÓRY MA WYPROWADZONE NA ZEWNĄTRZ TYLKO DWIE KOŃCÓWKI sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ELEMENT LUB UKŁAD POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW UKŁADU ELEKTRYCZNEGO, KTÓRY MA WYPROWADZONE NA ZEWNĄTRZ TYLKO DWIE KOŃCÓWKI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x