PONCIRUS TRIFOLIATA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY RUTOWATYCH; W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACYJNEGO ZALICZANA DO RODZAJU CYTRUS LUB DO ODRĘBNEGO RODZAJU PONCYRIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA to:

Poncirus trifoliata - gatunek rośliny z rodziny rutowatych; w zależności od systemu klasyfikacyjnego zaliczana do rodzaju cytrus lub do odrębnego rodzaju poncyria (na 22 lit.)PONCYRIA TRÓJLISTKOWA to:

Poncirus trifoliata - gatunek rośliny z rodziny rutowatych; w zależności od systemu klasyfikacyjnego zaliczana do rodzaju cytrus lub do odrębnego rodzaju poncyria (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PONCIRUS TRIFOLIATA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY RUTOWATYCH; W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACYJNEGO ZALICZANA DO RODZAJU CYTRUS LUB DO ODRĘBNEGO RODZAJU PONCYRIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.197

PADEMELON, ZASADA PODCZEPIENIA, SIT ŻABI, LEKTURA, PREPARAT, BAWEŁNA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, UKŁAD ELEKTRONICZNY, HETERODONTOZAUR, WIELOSZPON, KATAPULTA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, GŁUPTAK BIAŁOBRZUCHY, KRUCZYNA STALOWA, BOŚNIACKOŚĆ, PODOBIZNA, KOROŁAZ BIAŁOBREWY, ŁOŚ, BAMBUSOWIEC ZIELONY, TORFOWIEC PIĘCIORZĘDOWY, PRYSZCZARKI, ROZTOCZ CYKLAMENOWY, STADNIAK SKROMNY, GENERALISSIMUS, KONDOR KALIFORNIJSKI, RUCH, MOŁOTOW, UHLA, GATUNEK LITERACKI, DREWNIAK CIEMNY, DYPTYK, PLATYCERIUM, GRZYB TRUJĄCY, SIAMANG KARŁOWATY, ANTYFAN, POWSTANIE, KWAS NAFTENOWY, UŁAMEK PIĘTROWY, KRZEW KAWOWY, MODRASZEK ADONIS, CZAPLA ŚNIEŻNA, EKSPRESJA GENU, MASTODONT, MAŁPOŻER, SŁODNIK, POMOC, NAKAZ, KOREKTOR, PLAZMA, MARABUT, GŁOWOMŁOT TROPIKALNY, KASECIAK, ZBOŻE, SZCZEĆ, PANDA, WYDAWNICTWO, KOLIGACJA, DIFFERENTIA SPECIFICA, ROBOTA, REKWIZYT MUZYCZNY, KREWETKA NAKRAPIANA, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, PRYSTELKA BARWNA, HOMINIDY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, PRAKOLCZATKA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, KUNDMAN, JASTRZĄB, TRERON ZŁOTOGŁOWY, KOSZT BEZPOŚREDNI, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, TAMARINA, ŻUBR GÓRSKI, LEMURKA SZARA, PIEROGI, KRATOWNICA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, SZAMEROWANIE, ALBUMIK, KORMORAN NAKRAPIANY, NAMURNIK JEDWABISTY, WINO ZIOŁOWE, AUSTRALORZEKOTKA ZŁOCISTA, NIMFA, UŻYTEK, KRWAWNIK KAUKASKI, PODGORZAŁKA AUSTRALIJSKA, EUTERPA, ASTER WIERZBOLISTNY, BERNIKLA KANADYJSKA, KOPUŁKA WYSMUKŁA, CHOWACZE, RZEMIOSŁO, KOŚCIÓŁ FARNY, PTASZNIK WIELOBARWNY, ZGĘSTEK, BYDLĘ, BĄK, RUMIAN RUSKI, DRAM, KRASNOLIST KRZYWODZIÓBEK, WOLUNTARIAT, NOCEK NATTERERA, CZOSNEK OKAZAŁY, HOSTIA, KRĘPNIK MALUTKI, KANAŁ, KNOT, WARZONKA, AUTOMOBILISTA, ŻÓŁWIAK CZARNOPRĘGI, ODBIÓR, SIATECZKA, ANTONI, FILM ANTYWOJENNY, CHEŁBIA MODRA, ŚLUZEK KRZACZKOWATY, ROŚLINNOŚĆ PIARGOWA, MECENASKA, MANGORA, DROBNIAK, PIERWSZEŃSTWO, BOROWIK MAŚLAK, ZASTRZALIN, CZERNICA OBROŻNA, MASŁOSZ, KASZTELANIA, LIMBA SYBERYJSKA, GEREZA SZATANKA, SZMATKA, DRABINA, NIEŻYWOŚĆ, OKO OPATRZNOŚCI, SKRĘTEK MIESZAŃCOWY, SZURPEK WYSMUKŁY, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, BABIMÓR, CZARNY FILM, PUSTKOWIK PLAMKOWANY, RESET, MISIEK, ORLODZIÓB, HUBA BIAŁAWA, KĘDZIERZAWKA ŻÓŁTOZIELONA, RAJGRAS NIEMIECKI, TRASZKA IBERYJSKA, PĘDRAK, AFGAŃSKI, OBROŻA, KOT DOMOWY, JESIOTR KRÓTKONOSY, STUDNICZEK TATRZAŃSKI, MISIÓWKA GOŁOTKA, DYDELF POŁUDNIOWY, UFNOŚĆ, CMOKIER, PŁOMYCZEK, TRANSFUZJA KRWI, KIBITKA, BATERIA, ENERGIA WIATROWA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, BOCIAN BIAŁOSZYI, PIEŚŃ, KORONA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, DRABIK, ZBROJÓWKI, PODSTAWA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, OLŚNIAK, ALARM SZALUPOWY, KURKA, MOCZARNIK, SKRZYDLIK CHUDY, MLECZAJ LEPKI, CHIŃSKI CHOMIK PRĘGOWANY, TORPEDÓWKA FALKLANDZKA, POWĄTPIEWANIE, ŻÓŁW OSTROGRZBIETY, KRÓTKODZIOBEK ŻÓŁTAWY, GORZKNIK, ZARODEK, SALA, JAŁOWIEC, SZAFIROLOTEK, STAŁOŚĆ, STRZYŻYK, DOM, PEDAGOG, SUCHAR, CIASTKO, SYLWETA, PULPIT STEROWNICZY, ARMIA, MARZANA, PRÓBKA, TRAGICZNOŚĆ, ZABYTEK RUCHOMY, KORMORAN ZIELONOLICY, MGŁA, PULWERYZATOR, SAMOODNOWA, NOGOLOTKA JAWAJSKA, ŚWIECA, LINIA ŚRUBOWA, DYDELF WIRGINIJSKI, SŁUPISKO, WYRAZ POCHODNY, MIODÓWKA CZERWONOKARKOWA, BOCIAN GARBATY, CIĘGNO KOTWICZE, LUWERS, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, KSIĘGA PARAFIALNA, EDAMMER, USTRÓJ, TYGIEL, AGENCJA, MIODOJADEK SZAROGARDŁY, WĘŻOWNICA, ŻÓŁTOOK ZŁOTOPLAMY, OSOWIAŁOŚĆ, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ŻÓŁTOPUZIK SMUKŁY, KONOTACJA, KÓŁKORODEK, PRAGNIENIE, SOSNA WYDMOWA, KRÓLOWA NAUK, TEST PŁATKOWY, MINERAŁ, CYNGIEL, MODRZEW LYALLA, EBA, GALAGO KARŁOWATY, NEKENZAUR, PRZYWROTNIK BOGUMIŁA, BUZA, PUNKT OKOSTNOWY, MALINÓWKA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, WIROSZYBOWIEC, PROWANSALSKI, KRUK, MIEJSCE KULTU, ZŁOTOUCH ŻÓŁTOSKRZYDŁY, JASZCZURKA PIERŚCIENIOWATA KALIFORNIJSKA, RZODKIEWNIK, NABIERACZ, JAGODZIAK CZARNY, TELEFON ZAUFANIA, ŁUPEK DACHOWY, PSIZĄB CZERWIENIEJĄCY, BUSZÓWKA ŻÓŁTORZYTNA, SERWETKA, PAPILOTKA, NISZCZUKA DŁUGONOSA, BISIOR, FASOLA SZABLASTA, WORCZAK, PRAWOMOCNOŚĆ, CAP, POJEDYNKA, JUBILEUSZ, KRZEWIK, ARABSKI, PRZEJRZYNKA SKALICA, PRZĘSŁO, ZAWÓR, NASTAWA, LULO, SENTYMENT, ARMARIA, ADADŻIO, PROMIENNIK, SPARRING, BEZPOWROTNOŚĆ, ŚMIETKA CEBULANKA, PORTER, DRONT, DRZEWIAK HUOŃSKI, KORUPCJA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, DŁUGOSZYJ FROELICHA, LINIA SPEKTRALNA, PIWONIA, MAKARON, EWOKACJA, SSANIE, PRĄTNICZEK KRZYWOSZYJKOWY, NOCEK BRANDTA, PRÓBA, AŁYCZA, ZACIERP WINTERA, POLE GOLFOWE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, CIEK, ?SZAMANKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.197 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PONCIRUS TRIFOLIATA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY RUTOWATYCH; W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACYJNEGO ZALICZANA DO RODZAJU CYTRUS LUB DO ODRĘBNEGO RODZAJU PONCYRIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PONCIRUS TRIFOLIATA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY RUTOWATYCH; W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACYJNEGO ZALICZANA DO RODZAJU CYTRUS LUB DO ODRĘBNEGO RODZAJU PONCYRIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA Poncirus trifoliata - gatunek rośliny z rodziny rutowatych; w zależności od systemu klasyfikacyjnego zaliczana do rodzaju cytrus lub do odrębnego rodzaju poncyria (na 22 lit.)
PONCYRIA TRÓJLISTKOWA Poncirus trifoliata - gatunek rośliny z rodziny rutowatych; w zależności od systemu klasyfikacyjnego zaliczana do rodzaju cytrus lub do odrębnego rodzaju poncyria (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA
Poncirus trifoliata - gatunek rośliny z rodziny rutowatych; w zależności od systemu klasyfikacyjnego zaliczana do rodzaju cytrus lub do odrębnego rodzaju poncyria (na 22 lit.).
PONCYRIA TRÓJLISTKOWA
Poncirus trifoliata - gatunek rośliny z rodziny rutowatych; w zależności od systemu klasyfikacyjnego zaliczana do rodzaju cytrus lub do odrębnego rodzaju poncyria (na 20 lit.).

Oprócz PONCIRUS TRIFOLIATA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY RUTOWATYCH; W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACYJNEGO ZALICZANA DO RODZAJU CYTRUS LUB DO ODRĘBNEGO RODZAJU PONCYRIA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PONCIRUS TRIFOLIATA - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY RUTOWATYCH; W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACYJNEGO ZALICZANA DO RODZAJU CYTRUS LUB DO ODRĘBNEGO RODZAJU PONCYRIA. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast