SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ CZTEREMA FAZAMI DZIAŁANIA: WPŁYWU POWIETRZA LUB MIESZANKI PALIWOWEJ, SPRĘŻENIA, PRACY, WYDMUCHU SPALIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZTEROSUW to:

silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 9 lit.)CZTEROTAKT to:

silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 10 lit.)SILNIK CZTEROSUWOWY to:

silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 18 lit.)SILNIK CZTEROTAKTOWY to:

silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ CZTEREMA FAZAMI DZIAŁANIA: WPŁYWU POWIETRZA LUB MIESZANKI PALIWOWEJ, SPRĘŻENIA, PRACY, WYDMUCHU SPALIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.565

ROŚLINA NACZYNIOWA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, HARUSPIK, SŁUPISKO, BER, NORWESKI, OGNISKO, CHEMIA, SZAFUNEK, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, DWUDZIESTY, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, PASO DOBLE, KASTLER, OCHŁODZENIE, BAGIENNIK OBŁY, ŹRÓDŁO, GRZYBEK HERBACIANY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, LEJNOŚĆ, POLAROGRAFIA, FONDUE CZEKOLADOWE, ROSA MIODOWA, GRUPA WAROWNA, WIEK PRODUKCYJNY, WAŁ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, TYMPAN, MENNICA, PUNKT WYJŚCIA, WĄTEK, PRZYSPOSOBIENIE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, ZAPŁON, STRAŻ, DIZAJNER, ZŁOTODESZCZ, SOCJOPSYCHOLOGIA, WODODZIAŁ, WZMACNIACZ OPERACYJNY, FRAZA NOMINALNA, TEREN ZIELONY, POWSTRZYMANIE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, REDUKTOR, SIEĆ KOLEJOWA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, WARIATKA, NIEUCHWYTNOŚĆ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, PANCERNIK SZCZECINIASTY, HAMULEC LUZOWANY, PUSZCZYK, NAPAD, WATÓWKA, WODA, KOŃ TRAKEŃSKI, TRANSLOKACJA, SAGAN, BIJATYKA, SIZAL, CUMULONIMBUS, HOKEJ, DOMINATOR, FRASZKA, PAREMIOGRAF, PROCH BEZDYMNY, TARTINKA, DYSCYPLINA POKAZOWA, REKIN, NIBYPESTKOWIEC, WEŁNA, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, WAGA, RĘCZNOŚĆ, PRZEWIĄSŁO, OLEJARSTWO, METFORMINA, INFOMAT, SZMACIARZ, DOBRY DUCH, MIKROSILNIK, WŁÓCZĘGA, UMOWA KOMPENSACYJNA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, SADZAK, NADOBNOŚĆ, HISTORYK, ZARODNIKOWCE, EMOTIKON, DYWDYK, WARTOŚĆ, RURALISTYKA, SARKOFAG, DOZOROWIEC POGRANICZA, KULEBIAK, AGREGACJA, NOS, AZOLLA KAROLIŃSKA, AHISTORYCYZM, OBRÓT PIENIĘŻNY, KLAPKA, KURTYNA POWIETRZNA, TARADAJKA, RESET, POMNIK, MATKA CHRZESTNA, POMOCNIK, WAŻNIK, ANIOŁECZEK, GRAFIKA KOMPUTEROWA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, PIĘTA ACHILLESOWA, WIERTACZ, POLETKO DOŚWIADCZALNE, RYBA PO GRECKU, JUJUBA, NAWÓZ KATALITYCZNY, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, MONTOWNIA, TEST ATOMOWY, KOCHAŚ, WIERCIPIĘTKA, STOMIA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, SCHLUTER, PRZYJEZDNY, KAWA ZBOŻOWA, MAANAM, FIKNIĘCIE, GRANDA, KOMITET KOORDYNACYJNY, NAPRĘŻACZ, ALLEL RECESYWNY, ŻWAWOŚĆ, KOŚĆ NIEZGODY, GAZ, MATERIAŁ, RYBY DRAPIEŻNE, SZPANERSTWO, BOMBA WODOROWA, ANTENA REFLEKTOROWA, CIELICZKA, LICZKO, EPOKA INDUSTRIALNA, FRONT, MIĄŻSZ, CYFRA, DRUK ULOTNY, KALETA, STALLE, SIEDEMDZIESIĄTKA, JĘZOR OSUWISKOWY, KREPA, LITERATURA PIĘKNA, ENTOMOFAGI, GĄSKA ZDRADLIWA, KARKÓWKA, GHEE, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, SEMITOLOG, PRAWNICTWO, LINON, ASOCJACJA, SILNIK OBCOWZBUDNY, ADIANTUM DELIKATNE, TĘŻYCZKA, JĘZYK CHIŃSKI, KOSMETYK, MYKOLOGIA, NIEDOTYKALSKI, WĘZEŁ ZATOKOWY, KARTOFELEK, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, HACZYK, KRZYWA, CUGANT, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, MAIŻ, KAFLARZ, WYDRUK, MUSZLA KONCERTOWA, SALA, POGROBOWIEC, DISACHARYD, DUMA, LIST POLECONY, KALEKA UMYSŁOWY, KROWA, SZATA TYPOGRAFICZNA, HYBRYDALNOŚĆ, KŁOBUK, KOMPUTEROWIEC, OBAWA, STREETWORKER, ERPEG, PAŹDZIERZ, JEDENASTKA, AZDARCHY, KLARK, LIBELA, UMOWA ADHEZYJNA, BIDON, TEORIA CIAŁ, ROZBIERACZ, CUKRÓWKA, KOLCZAKOWATE, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, GAZETA, ROWER POZIOMY, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, DYWIZJON RAKIETOWY, DÓŁ, RODZINA PATCHWORKOWA, BAŁYK, CHODZĄCA DOBROĆ, KALIMBA, SAMOOCZYSZCZANIE, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KIERUNEK, ZASTRZAŁ, BAKTERIOLIZYNA, CZARODZIEJKA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, SZWADRON ŚMIERCI, WARSZTAT, MAK NIEBIESKI, JĘZYK ALEUCKI, OFICER, TRAP, WYSTRÓJ, WZGLĄD, ABERRACJA, BYSTROŚĆ, RÓW MELIORACYJNY, ZLEWNIA, PETRYFIKACJA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, TRANSMUTACJA, PERŁA, BURZYK SZARY, MEMBRANA, WŁADCZOŚĆ, FURUNKULOZA, NAUKI GEOLOGICZNE, DOSTATEK, STAŁA, LANGUR KSIĄŻĘCY, LINA RATUNKOWA, ZASADA PODCZEPIENIA, KIRPAN, LODOŁAM, PRĄTNIKOWCE, ROZWÓJ, CIEPŁE KRAJE, ANSAMBL, RETENCJA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, WŚCIEK DUPY, UZBECKI, REKOMENDACJA, NEANDERTALCZYK, SZTUCZNY SATELITA, MASA KAŁOWA, REKIN CHOCHLIK, HAJDUK, CYKL WEGETACYJNY, ALPAKA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, NEWTON, FALA DŹWIĘKOWA, WIADRO, SITCOM, KOPULACJA, PINGWIN RÓWNIKOWY, BOCIANIEC, RAFAŁ, SĄD KOLEŻEŃSKI, PSYCHOLOGIA, STÓJKA, CYMES, WOLUMEN OBROTÓW, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KURZYSKO, ŁUSKOSKÓRNE, ETOLOGIA, METAMORFIZM WSTECZNY, MAŁY FIAT, TECZKA PERSONALNA, MOTOR, RODZICIELSKOŚĆ, DERESZOWATY, MAŁPA, ŚNIEG, JEDEN, BUT, ANILANA, ?FEBRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ CZTEREMA FAZAMI DZIAŁANIA: WPŁYWU POWIETRZA LUB MIESZANKI PALIWOWEJ, SPRĘŻENIA, PRACY, WYDMUCHU SPALIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ CZTEREMA FAZAMI DZIAŁANIA: WPŁYWU POWIETRZA LUB MIESZANKI PALIWOWEJ, SPRĘŻENIA, PRACY, WYDMUCHU SPALIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZTEROSUW silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 9 lit.)
CZTEROTAKT silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 10 lit.)
SILNIK CZTEROSUWOWY silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 18 lit.)
SILNIK CZTEROTAKTOWY silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZTEROSUW
silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 9 lit.).
CZTEROTAKT
silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 10 lit.).
SILNIK CZTEROSUWOWY
silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 18 lit.).
SILNIK CZTEROTAKTOWY
silnik spalinowy tłokowy charakteryzujący się czterema fazami działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin (na 19 lit.).

Oprócz SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ CZTEREMA FAZAMI DZIAŁANIA: WPŁYWU POWIETRZA LUB MIESZANKI PALIWOWEJ, SPRĘŻENIA, PRACY, WYDMUCHU SPALIN sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ CZTEREMA FAZAMI DZIAŁANIA: WPŁYWU POWIETRZA LUB MIESZANKI PALIWOWEJ, SPRĘŻENIA, PRACY, WYDMUCHU SPALIN. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x