PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEC INDUKCYJNY to:

piec elektryczny, w którym wsad lub tygiel nagrzewa się skutkiem przepływu przez niego prądów wirowych wzbudzonych zgodnie ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.563

MEJLOWANIE, SKYLAB, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, WYNURT, ODCZYN ZAPALNY, RYBACZKA, PURUSZA, EMENTALER, DIAFTOREZA, KRATER, STRATA, GASTRONOMIK, DEWOCJONALIA, ZŁOŻENIE POKŁONU, PODWÓJ WIELKI, GRÓD, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, HUGENOCI, ELEGANCIK, KOMORA NABOJOWA, ARACHNOLOGIA, GRZYBICA CZARNA, KABINA, LORNETA NOŻYCOWA, UBOGI KREWNY, GULASZ IRLANDZKI, GLOBUS, ZAKŁADZINY, RUMPEL, DELEGACJA, KOCZKODAN ASKANIUS, POŁAWIACZ, APOSELENIUM, KONTROLING, FORSZLAK, MALATURA, POMOC STYPENDIALNA, SPRAWNOŚĆ, PAPROTKOWATE, BALET, POMIDOR DRZEWIASTY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, WĄTEK, CHAMEFIT, ZAKON ŻEBRZĄCY, ADMINISTRACJA SKARBOWA, RYGIEL, ZAMSZ, SNAJPER WYBOROWY, PIEC WANNOWY, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, JUJUBA, MATAMATA, KARMELITA, PORA, CANZONA, CZAIK JESIENNY, KANGUR OLBRZYMI, NAKAZ, GIMBOPATRIOTA, JĘZYK KENTUM, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, BLANKI, NICI, PLECHA, PŁAT, SPĘKANIE, TEMPLUM, POPYT ELASTYCZNY, STREFA PERYGLACJALNA, PUSTA STRUNA, BABINIEC, ROZKAZ PERSONALNY, BŁOTNIARKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, SAMOZAPŁON, BACIK, MAŹ PŁODOWA, KOZAK, KUMULACJA, CZECZOTKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, DRZEWO MAMUTOWE, LEGALIZACJA PONOWNA, KLASTER, SIECZKA, MILEW, MAŁŻ, SKÓRNIK, KIR, LODOŁAM, TRAGIZM, ASTROLOG, ZBOŻE, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, DOBROĆ, PŁUCZKA, KOLORYT, TABLICA OGŁOSZENIOWA, CYKL MENSTRUACYJNY, TRAŁ, OKRES ZALICZALNY, OZDOBNICA WIĘKSZA, SKRYPT, OBRZEŻEK, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, LIST KAPERSKI, TRASA, PŁASKI TALERZ, JARZYNIAK, PRZYSTAŃ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, MARTWIAK, WRAK CZŁOWIEKA, EKSPOZYCJA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KULIK MNIEJSZY, PIÓRO, WYŁAWIACZ TALENTÓW, PASO DOBLE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, TEMPERAMENCIK, GLINIAN, ANTYCYKLON, OCZKO POLODOWCOWE, ŁOŻYSKO SZTYWNE, LEGITYMACJA PROCESOWA, ANGLOSASKI, RZEŹ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, NIEGOŚCINNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, POKREWIEŃSTWO, PORTFEL, AEROGRAFIA, DROMONA, BÓBR AMERYKAŃSKI, KSIĘGOWOŚĆ, GOTHMOG, ROZŁUPNOGŁOWCE, PRZEJAZD KOLEJOWY, MEMBRANA, ELEWATOR, MEDYCYNA PALIATYWNA, DIAK, CIERNIOPLĄT, DOSTRZEGALNOŚĆ, AVENSIS, PLUWIAŁ, WOŹNY, NIEPRZYJACIEL, RYNEK PRACY, BÓR MIESZANY, ZĄB, GOTOWALNIA, GEOBOTANIKA, CROSSING-OVER, BLASTODERMA, SAKS, DEDUPLIKACJA, FARBOWANIE SIĘ, KOPROFAG, PIROGRAFIA, WODNICZKA, AUTOTEMATYZM, ZJAWISKO KURZAWKOWE, TĘCZA, ŁOPATA, PROSTOWNIK SELENOWY, SAMOODNOWA, PRZESUWNIK, NIECZUŁOŚĆ, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, MARKETING PARTNERSKI, KARTEL, NOTOWANIE CIĄGŁE, PORTUGALSKOŚĆ, OBERWANIE CHMURY, KAMIEŃ NAGROBNY, PULOWER, TECHNOKRACJA, WIR, PRZEBITKA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, NIEZDOLNOŚĆ, ADORACJA, RASZKA, FOSFATAZA ALKALICZNA, KRZYŻYK, OPŁATA SANKCYJNA, KOLUMNA MARYJNA, TRUSIA, CHOROBA DAVIDSONA, TOŃ, KWAS LIPONOWY, PŁATEW, FURGON, KOŁEK, SĄD WOJSKOWY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, TRYBRACH, NET, MOLINO, CEMENTOWE BUTY, STARTUP, IZOTROPOWOŚĆ, INFLACJA OTWARTA, KWASJA, BERŻERA, WYKROCZENIE SKARBOWE, CIEMNOBLASZEK, MATEMATYKA STOSOWANA, PAŃSTWO, MIKROWENTYLACJA, UWE, PRZYGOTOWANIE, SZYBOLET, SURF, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, PLAZMA, STARY WYŻERACZ, NARRACJA POLIFONICZNA, JĘZYK NAWAHO, ROTA, SKRZYDŁO, BITNOŚĆ, WIDZ, NAZWA DOMENOWA, HOLK, BODZIEC PROKSYMALNY, PRZYRODOZNAWCA, SZYP, REMITENT, MATIZ, KWAS ŻOŁĄDKOWY, DETERMINIZM, REFERENDUM GMINNE, SOS, RAGOUT, NADLEŚNICZÓWKA, KATSUDON, WIEK ROZRODCZY, RYBY MORSKIE, PŁASKLA ŁOSIOROGA, EFEKT, PILOT, ODPORNOŚĆ, MOPS, POWSTANIE WARSZAWSKIE, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, KLESZCZOWATE, BEZWODNIK, POŁOŻNICA, FILIPINKA, GRZYB SIARKOWY, TERMINAL, PREMIERA, KUKUŁCZE JAJO, FYKOLOGIA, BŁONA PŁYWNA, PRZEPIS, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ŹRÓDŁO, WŁAM, WYDAJNOŚĆ PRACY, RUGI, PRODUKT UBOCZNY, SWORZEŃ, PORÓD RODZINNY, TYTOŃ, BIUSTONOSZ, TOPIALNIA, WIELKI PIEC, ŚWIATŁA DROGOWE, RULETKA, MAKIJAŻYSTKA, JOAN, BOKS, PROZIAK, PATRON, KRZYWA, ZAPŁON, EKSTREMOFIL, OBRONA ROSYJSKA, GUZ, ELEGIJNOŚĆ, WYLICZANKA, TŁUMACZKA, ŁUSKOSKÓRNE, ODPADY STAŁE, BARKAN, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, SZMATKA, LABORKA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, WYŁAM, ?WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.563 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEC INDUKCYJNY piec elektryczny, w którym wsad lub tygiel nagrzewa się skutkiem przepływu przez niego prądów wirowych wzbudzonych zgodnie ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEC INDUKCYJNY
piec elektryczny, w którym wsad lub tygiel nagrzewa się skutkiem przepływu przez niego prądów wirowych wzbudzonych zgodnie ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej (na 14 lit.).

Oprócz PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x