Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEC INDUKCYJNY to:

piec elektryczny, w którym wsad lub tygiel nagrzewa się skutkiem przepływu przez niego prądów wirowych wzbudzonych zgodnie ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.705

PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, LOTNISKO, TĘSKNOTA, OBRONA FRANCUSKA, STANICA, IMPULS, JĘZYK KIPCZACKI, RATOWNIK MEDYCZNY, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, LALKA, EOZYNOFIL, CYBERPANK, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, BESTIA, SYMULTANA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, TRZYMADŁO, KACZKA DZIENNIKARSKA, WIELORAK, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, MANEŻ, WYŁOŻENIE SIĘ, ŚWIETLIKI, GENERACJA ROZPROSZONA, ŁUT, SKŁAD CELNY, WYPADEK, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, PLANETOIDA, BASEN, RZYGACZ, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, RACHUNKI, AZYDEK, PINGLE, IRONSIDES, JEZIORO RELIKTOWE, WZIERNIK, LINIA, WIĄZANIE WIELOKROTNE, STROP GĘSTOŻEBROWY, POŁABSZCZYZNA, DUCHOWIEŃSTWO, BIOTRANSFORMACJA, MATEMATYKA, ANAL, RENTIER, SKRAJNOŚĆ, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ORŁORYB, DOCZEPA, FAGOCYTOZA, DEFICYT, TANGO, CHŁYST, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, POLIKRYSZTAŁ, ZACHOWANIE, RAKOWATOŚĆ, PUNKT, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SZKODNIK, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, ZACHOWAWCZOŚĆ, SEJMIK RELACYJNY, TEATR CIENI, ZIEMIA ŚWIĘTA, FILEMON CIEMNY, FENOMENOLOGIA, ANGELOLOGIA, SEMINARZYSTA, SZATA TYPOGRAFICZNA, PRZYSTRÓJ, AGRAFA, KĘDZIERZAWOŚĆ, MISIEK, ROŚLINA FIKCYJNA, TABLICA CAYLEYA, ETERYCZNOŚĆ, CYKL MENSTRUACYJNY, MANIACZKA, CIĘŻAREK, PŁYTA, ANGEOLOGIA, RAJDER, ORGANOLOGIA, WIECZNE NIEODDANIE, PRZESTAWNIA, GOŹDZIK, BLADA TWARZ, PAJACYK, BOBÓWKA, ANEROID, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, WIDMO SYGNAŁU, SKIP, CZWÓRKA, WALIDACJA KRZYŻOWA, DEROGACJA, ALMANACH, GASTRO, KOPS, TABULA RASA, CYKANIE, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, GÓRNICTWO OTWOROWE, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, RYCINA, KAPITULACJA, DUŃSKOŚĆ, KOMENDA, OSŁONKA RDZENNA, RUGBY, BUDKA, RELISH, SMERF, DIABLOTKA, GREGORIANKA, KLISZA, JABŁKO, FASOWANIE, PĘTLA, BAR SAŁATKOWY, ŁYK, GRYZIPIÓREK, BARABAN, BEZRADNOŚĆ, PRZESZUKANIE, BALDACHIM, STATEK KOSMICZNY, CUDOWRONKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, ERGOTERAPIA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, APERCEPCJA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, NAGOLENNIK, ANDRUS, BŁĄD, EMALIA, PIŁSUDCZYZNA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, SOS MUŚLINOWY, PIĘTNASTKA, KRĄG KULTUROWY, CENZOR, ZACHÓD, MINA, SINICA, KANONIERKA, ŚLIZGAWKA, DŻEM, ROZKŁAD, JELEŃ MILU, BALDACHIM, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ABONAMENT, ROLA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, PIASEK SANDROWY, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KOZA PIERWOTNA, SAPROFAG, AZYL, WINIAN, SEKTA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PIEC GRZEWCZY, ZLECENIE PŁATNICZE, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, HELMIOTOLOGIA, MONITOR, PARADOKS GRAWITACYJNY, WŚCIEK DUPY, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, BAŁAGULSZCZYZNA, HEMOSTAZA, TRIO, UŚMIECH LOSU, PIES STRÓŻUJĄCY, HAPTOBENTOS, BOCZEK, SSAK OWADOŻERNY, KORKI, KULTURA MAGDALEŃSKA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, EUTEKTOID, KNIAZIENIE, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, TYPOGRAFIA, ROZEJM, SKANER, VADEMECUM, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, CHMIELNICCZYZNA, DOWÓZ, SZTANGA, AMEBA, AMNEZJA, GILOSZ, CZERWONY, IRAŃSKI, KOZA SAANEŃSKA, STARY LIS, APANAŻ, CHLUBNOŚĆ, KATEGORIA PIÓRKOWA, KONURBACJA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, DARŃ, CYTRYNADA, POTIOMKIN, SERYJNY MORDERCA, PARAMAGNETYK, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, SYSTEM REPARTYCYJNY, KONSENSUALNOŚĆ, CYNK, ROGAINING, SZPIK, KALIBER, MIĄŻSZ, ZAPALENIEC, ANGEOLOGIA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, PIEC ŁUKOWY, SONDA, ZAKAZANY OWOC, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, SOLANKA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, WANIENECZKA, KREACJA, FOLIA, SIŁOWNIA JĄDROWA, ZACHWALACZ, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, ZNAK, SHOGUN, LAWINA PIROKLASTYCZNA, OBRZYD, JELEŃ AKSIS, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, BIEGUNKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, NEGATYW, PREPROCESOR, TRZECIE OKO, SKLEJACZ, KUCZBAJA, PRZEDROŚLE, POJAZD KOŁOWY, SZANIEC, BUŃCZUK, MIASTECZKO ROWEROWE, PRYSZCZARKI, WOLNY RODNIK, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ZAZDROŚĆ, FLAUSZ, INTERNACJONAŁ, KOGNITYWIZM, PARABOLA SZEŚCIENNA, SKRÓT, JASKINIA LODOWA, PAWILON, KLESZCZ, KIEŁZNO, BIEG DYSTANSOWY, CZŁON PODRZĘDNY, STRZELNICA, KADZIDŁO, NATRYSK, DENTYSTA, ORSZADA, PRZEPĘD, REGUŁA ALLENA, SZAMBELAN PAPIESKI, WARTOŚĆ NOMINALNA, SOCJALIZM REALNY, ILUZORYCZNOŚĆ, CHRYZMO, CZARNUCH, LORI, KUKLIK, OBSUW, DYSKIETKA INSTALACYJNA, HOMOGENIZACJA, FATAMORGANA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, ETYKIETKA, DZO, DROGA WOJEWÓDZKA, GARDEROBA, WYKŁAD, AWIZO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.705 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: piec elektryczny, w którym wsad lub tygiel nagrzewa się skutkiem przepływu przez niego prądów wirowych wzbudzonych zgodnie ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIEC ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM WSAD LUB TYGIEL NAGRZEWA SIĘ SKUTKIEM PRZEPŁYWU PRZEZ NIEGO PRĄDÓW WIROWYCH WZBUDZONYCH ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
piec indukcyjny, piec elektryczny, w którym wsad lub tygiel nagrzewa się skutkiem przepływu przez niego prądów wirowych wzbudzonych zgodnie ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEC INDUKCYJNY
piec elektryczny, w którym wsad lub tygiel nagrzewa się skutkiem przepływu przez niego prądów wirowych wzbudzonych zgodnie ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x