OKREŚLENIE MAŁEGO SAMOLOTU TURYSTYCZNEGO, SPORTOWEGO LUB DYSPOZYCYJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AWIONETKA to:

określenie małego samolotu turystycznego, sportowego lub dyspozycyjnego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE MAŁEGO SAMOLOTU TURYSTYCZNEGO, SPORTOWEGO LUB DYSPOZYCYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.049

IZOMER, CYPRZYN, DOMICYL, KAWALKATA, NOSZE, FASZYNA, MIELCUCH, SIEKANIEC, PRODUCENT, ROZPUSZCZALNIK, TRUNEK, ALTERNATYWA, WYMIAR, PEIRESKIA, LABIRYNT, SALOPA, LEJ KRASOWY, OKRZOS, GRANDA, LIFTING, WEDETA, WIEŻA KONTROLNA, MODERNA, TERMOSTAT, NIEMIEC, WITAMINKA, OBSESJA, GŁOWA KOŚCIOŁA, GŁÓG, NIDERLANDZKI, USTERKA, STADIONIK, TEMNODONTOZAUR, LIST PRZEWODNI, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, POLKA, JAPOŃSKOŚĆ, RELISZ, SINIAK, KORCZAK, PAJAC, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TORU, CHRYZOFITY, BITLES, MARSZ, GRANULACJA, SYMPOZJON, KLIKER, DETENCJA, KLAMRA, ZESTAWIK, BANNER, AKCENT, PŁOZA OGONOWA, KUSTOSZ, CACKO, GŁOSKA, PRÓBA GENERALNA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, NUROGĘŚ, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, BAJKA, ZAPRZĄG, OSTENTACYJNOŚĆ, AURA, CYTOKININA, BUŁA, FRANCUSKI, JĘZOR LODOWCOWY, HIPERWENTYLACJA, KLATKA SCHODOWA, ZAKWAS, ŚLIWKA, SZKARADA, NAWIETRZAK, FALA, TYŁÓWKA, WYPADEK JĄDROWY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, NIEREGULARNOŚĆ, KRATKA, DOM TOWAROWY, BĘBEN, OSTRY DYŻUR, CHIŃSZCZYZNA, NUKLEOZYD, PODWODA, DYSOCJACJA TERMICZNA, GRAB, INDEKS, PLOTER TNĄCY, CIEPLICA, SAKRALIZACJA, BUT, WIELKOROSJA, SIATKA, SIOSTRZYCZKA, ABFARAD, BOM, ALARM, ZEKS, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, NERWIAK, FUTRÓWKA, SERWETKA, ARENDA, RENA, DZIEDZICZNOŚĆ, BAGIENNIK OBŁY, CHŁODNIK, NIECHLUJ, NIEBO, BECZKA Z PROCHEM, DIATRYBA, JABŁOŃ KWIECISTA, JAZZ, JONI, SIEROTA ZUPEŁNY, KONIEC ŚWIATA, WIESŁAW, LICZMAN, POSZKODOWANY, FILM SCIENCE-FICTION, PIEŚŃ, CZASZA LODOWA, FIESTA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, LUWERS, USZKO, LUFA, KATAPULTA, TRYTON, EKIPA, MIŁOŚĆ, MADŻONG, REJESTR, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, CHWAST, PRZEBÓJ, BALUT, FRAKCJA, EGZORCYZM, WYKONAWCA, BULAJ, STRACH BIERNY, PIERWSZY OFICER, POŁYSK, SZLAUF, WIZA, OWOCNIK, ROZSADNIK, EPOS, KANOE, DZIERŻAWCZOŚĆ, WYPALENISKO, KOMBINEZON, DZIEWCZĘCOŚĆ, RUDI, ANTYKADENCJA, AKT, KLASA, ZRAZÓWKA, PRZYLEPNOŚĆ, CUGOWIEC, TELEFON, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, UCHWAŁA, KIA, FILTR POLARYZACYJNY, CENA DETALICZNA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KEYBOARD, ROGAINING, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, UJŚCIE, CHOŁODEĆ, PARALAKSA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, SKRZYNKA POCZTOWA, KOKTAJL KRABOWY, DELOKALIZACJA, PRZEKŁADNIA, MATAMATA, STATECZNIK POZIOMY, DOBRO POZYCJONALNE, MONOLOG WEWNĘTRZNY, HIPERMOCARSTWO, ROZSZCZEPIENIE, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, KATAPULTA, KURACJA SZOKOWA, RAMA, KAZAMATA, ZACIĘCIE, INDIANKA, AUTOTEMATYZM, SEKCJA RYTMICZNA, ZGŁĘBNIK, REWOKACJA, NALEWAK, METRYKA, REWITALIZACJA, PRÓBKA, MATERIAŁ BUDOWLANY, ARTROZA, METODA KARTOGRAMU, AGREGACJA, ŻABA LEOPARDOWA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, POMNIK, REKOMPILACJA, GURU, EKSTREMOFIL, SILNIK INDUKCYJNY, REGIONALISTYKA, FOTOGENICZNOŚĆ, SZÓSTY, SZPILKA, GIPSATURA, WSPÓŁŻYCIE, PIĘTNO, HORYZONT, SSAK, TIURMA, KEM, ALMA MATER, TRAŁ, GAŁĘZATKA, ABSYDA, ALIAS INTERNETOWY, KOLUMBARIUM, WYŻYNKA, TERMOLUMINESCENCJA, DACH, NEOROMANTYZM, DENDRODOA, HALO, PLAKAT, GOLONKA, MAPA TEMATYCZNA, DESKARZ, KABOTAŻ, ŁOŻYSKO, EDYCJA, WCINKA, POZYCJA RYGLOWA, BIAKS, BERCEUSE, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, DYKTATORSTWO, ZNAK PISARSKI, GÓRKA, RACJA, ZAKON MNISZY, OPERACJA, OCZOJEBKA, PRAWO, PARKIET, BACIK, CZYŻ ZWYCZAJNY, BILBIL CZERWONOBRODY, ZAKRĘTKA, PAPRYKARZ, MASZOPERIA, DZIESIĄTKA, PURUSZA, TIPI, KOZOJEBCA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MIASTO, KREW ŻYLNA, KUBRAK, REWERSAŁ, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KIJEK NARCIARSKI, DECEPCJA, KONWERTOR, SER PARMEŃSKI, PATOGEN, TECZKA PERSONALNA, SNAJPER WYBOROWY, KĄT PEŁNY, SŁONECZNIK, FORT, ODTWARZANIE, WIATR, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PRZYCHYLNOŚĆ, AKROBATYKA, REPETYTYWNOŚĆ, MARIO, ORSZADA, PIERWSZEŃSTWO, EUFORBIA, JEZIORO ZASTOISKOWE, RUSEK, ?WOKALIZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.049 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE MAŁEGO SAMOLOTU TURYSTYCZNEGO, SPORTOWEGO LUB DYSPOZYCYJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE MAŁEGO SAMOLOTU TURYSTYCZNEGO, SPORTOWEGO LUB DYSPOZYCYJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AWIONETKA określenie małego samolotu turystycznego, sportowego lub dyspozycyjnego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AWIONETKA
określenie małego samolotu turystycznego, sportowego lub dyspozycyjnego (na 9 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE MAŁEGO SAMOLOTU TURYSTYCZNEGO, SPORTOWEGO LUB DYSPOZYCYJNEGO sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - OKREŚLENIE MAŁEGO SAMOLOTU TURYSTYCZNEGO, SPORTOWEGO LUB DYSPOZYCYJNEGO. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x