REKREACYJNA GRA W KOSZYKÓWKĘ O NIEPRECYZYJNYCH ZASADACH, NAJCZĘŚCIEJ ROZGRYWANA NA ASFALCIE, BRUKU, KOSTCE LUB NA HALI, Z UŻYCIEM JEDNEGO LUB DWÓCH KOSZÓW; POPULARNA WŚRÓD SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZYKÓWKA ULICZNA to:

rekreacyjna gra w koszykówkę o nieprecyzyjnych zasadach, najczęściej rozgrywana na asfalcie, bruku, kostce lub na hali, z użyciem jednego lub dwóch koszów; popularna wśród subkultur młodzieżowych (na 17 lit.)STREETBALL to:

rekreacyjna gra w koszykówkę o nieprecyzyjnych zasadach, najczęściej rozgrywana na asfalcie, bruku, kostce lub na hali, z użyciem jednego lub dwóch koszów; popularna wśród subkultur młodzieżowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REKREACYJNA GRA W KOSZYKÓWKĘ O NIEPRECYZYJNYCH ZASADACH, NAJCZĘŚCIEJ ROZGRYWANA NA ASFALCIE, BRUKU, KOSTCE LUB NA HALI, Z UŻYCIEM JEDNEGO LUB DWÓCH KOSZÓW; POPULARNA WŚRÓD SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.808

PAPILOTKA, STEROWANIE UKROTNIONE, PAJĘCZAK, PRZĘSŁO, PRZYLEPNOŚĆ, DIERA, KISZKA ZIEMNIACZANA, RĘKOSKRZYDŁE, TUMBA, PELAGIAL, UNIA, BRAMKA, GEOFIT KORZENIOWY, ECHIDNA OGNIWOWA, KOMÓRKA GLEJOWA, KATAPULTA, DZIABA, PAKLAK, KRAŃCOWOŚĆ, KIERKI, INWESTYCJA PORTFELOWA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, OCHRONNIK, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KOSZULKA, ŚWIATŁOCIEŃ, FAŁSZYZM, CZYTELNIA, OKRUTNOŚĆ, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, ODBIJACZ, GRZĘDA, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, DYPODIA, HASŁO, PAJĄCZEK, PILOT, DEMOBILIZACJA, JĄKANIE, WYPIS ŹRÓDŁOWY, PODZIAŁKA, SUCHA IGŁA, ZBIORÓWKA, DONACJA, REDAKTOR NACZELNA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, FRANCZYZA, SOS, OBRZĄDEK, CHOROBA, CEDUŁA, PESO KUBAŃSKIE WYMIENIALNE, GOBELIN, SAMOGON, DŻEMIK, CZARNINA, KIWI, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, MYRMEKOFIL, PIDŻIN, RAMA, CAŁKA PIERWSZA, TAMBUR, PAROWCZYK, CIAŁO, RADA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, PIANISTYKA, OCIOS, SPARRING, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, MULTIPLET, ŁYSAK, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GROŹBA KARALNA, ZACIERKA, REZYDENCJA, SPORT MOTOROWY, ŻYDOSTWO, KONTUAR, MACIERZ TRÓJKĄTNA, GĘSTE, POGODNOŚĆ, ASOCJATYWNOŚĆ, BAT, CZUJKA, SZÓSTKA, POLAR, SPUST, KAUKAZ, DMUCHAWA, ATRYBUCJA, OGÓREK, LIST OTWARTY, OSPA, BATAGURY, KANTONISTA, RANGA, PERŁOWIEC, POTWÓR, SPÓD, TEATR, WĄŻ, KODIEUM PSTRE, DZIKA KARTA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, GRA WSTĘPNA, ODRĘBNOŚĆ, ZUMA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, WIELONARODOWOŚĆ, KONWENT, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, PIRAMIDA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, DZIERŻAWCA, DRABINOWIEC MROCZNY, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, NIEŻYCIOWOŚĆ, KONDOMINIUM, OBROŻA, ZABURZENIE UROJENIOWE, KRAWAT, DAWCA ORGANÓW, KRZYŻ, DROGI, PODGATUNEK, ZACIESZ, GIERKA, MINOGOWATE, CZĄSTKA ALFA, ŻYDOWSKOŚĆ, OLEJ JADALNY, KOD GENETYCZNY, INSTYTUCJA PROCESOWA, ŁUSKOWIEC, INTERNAT, METFORMINA, KAPLERZ, NACZYNIE WIEŃCOWE, PREKURSOR, SZPEKUCHA, ODROŚL, JARZMO MOSTOWE, DRZEWO IGLASTE, TENISISTA STOŁOWY, CEL, SYMBOL, ŻEL, PAŁASZ, KLASTER REGIONALNY, LAUDA, WIELKI SZLEM, ZAKON KLERYCKI, HADŻ, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, TYNK, RAK, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ŻYWOT, PENTAPTYK, KSYLOFON, HASŁO, SYSTEM ZNAKOWY, CZAPRAK, DŁUGI WEEKEND, DEPORTOWANY, ILUMINATOR, PLAZMA, BYSTRZE, GŁOWA KOŚCIOŁA, SZNUR, WAGA, TARCZA, ELEKTRON, REPETYCYJNOŚĆ, LYCRA, HALBA, POJEDYNEK, BAŃKA, TELEGRAM, ODWAGA, KRĘG, KOMOSA, DRUGA POŁOWA, MIRLITON, GÓRKA, SZEKSPIR, KALWARIA, UKAZ, REŻYSER, KARTAUNA, SKAKUNY, POKŁAD, ORTOBENZOCHINON, DETAL, PRODUKT LECZNICZY, ZNACZENIE, GRA SIECIOWA, PLIK MULTIMEDIALNY, TYMPANON, RÓW IRYGACYJNY, HENOTEIZM, TAŚMOWY, WARUNEK, WOSK, WIOŚLARZ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, GORĄCY PIENIĄDZ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, CAPRICCIO, DOROBEK, ULOT, CHOROBA BRUGADÓW, TEORIA CIAŁ, DYSPEPSJA, PŁETWA STEROWA, DELIKATESOWOŚĆ, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, DESKA KLOZETOWA, ZAPONA, KRYPTODEPRESJA, CZWÓRKA, KOMÓRECZKA, OKUCIE, OSTROKRZEW, STAN POSIADANIA, ŁYKACZ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ETYKIETKA, PODGARDLANKA, EKSPANDER, IZOMORFICZNOŚĆ, ROZPIĘTOŚĆ, KOMBATANTKA, SŁUŻBA DYŻURNA, NASZELNIK, PROCH BEZDYMNY, ZAŁOŻENIE PARKOWE, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, WIOSŁO, SEN, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, REPREZENTACJA GRAFU, IZOMER KONFORMACYJNY, NIEWINNA KREW, ZABAWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, HORYZONT ZDARZEŃ, DYWANIK, WŁÓKNO, ADOPCJA, REZYDUUM, TĘTNICA WĄTROBOWA, SILNIK WIDLASTY, ORNAMENT, TRANSPORTEREK, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, MORA, OPIS, KABANOS, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PRECJOZA, PÓŁWEŁNA, PUNKT WĘZŁOWY, KASZKIET, LEPTOPLEURON, DRĄGAL, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, SOLANKA, BODOR, PELENG, KOMANDOR, AGAMA, KOŁO POLARNE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PANTALONY, KRUŻGANEK, DEKLAMACJA, FROTTE, WIATR KATABATYCZNY, PLAGA, PRZESTAWNIA, ISKIERNIK, SŁUGA BOŻA, SIEDLISKO, DOBRO PRAWNE, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, TRIDUUM, ŻEBERKA, FUZJA, MIRAŻ, QUADCOPTER, OPUS, BOKS GARAŻOWY, LUSTRO, ?BARIERA TECHNICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.808 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REKREACYJNA GRA W KOSZYKÓWKĘ O NIEPRECYZYJNYCH ZASADACH, NAJCZĘŚCIEJ ROZGRYWANA NA ASFALCIE, BRUKU, KOSTCE LUB NA HALI, Z UŻYCIEM JEDNEGO LUB DWÓCH KOSZÓW; POPULARNA WŚRÓD SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: REKREACYJNA GRA W KOSZYKÓWKĘ O NIEPRECYZYJNYCH ZASADACH, NAJCZĘŚCIEJ ROZGRYWANA NA ASFALCIE, BRUKU, KOSTCE LUB NA HALI, Z UŻYCIEM JEDNEGO LUB DWÓCH KOSZÓW; POPULARNA WŚRÓD SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZYKÓWKA ULICZNA rekreacyjna gra w koszykówkę o nieprecyzyjnych zasadach, najczęściej rozgrywana na asfalcie, bruku, kostce lub na hali, z użyciem jednego lub dwóch koszów; popularna wśród subkultur młodzieżowych (na 17 lit.)
STREETBALL rekreacyjna gra w koszykówkę o nieprecyzyjnych zasadach, najczęściej rozgrywana na asfalcie, bruku, kostce lub na hali, z użyciem jednego lub dwóch koszów; popularna wśród subkultur młodzieżowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZYKÓWKA ULICZNA
rekreacyjna gra w koszykówkę o nieprecyzyjnych zasadach, najczęściej rozgrywana na asfalcie, bruku, kostce lub na hali, z użyciem jednego lub dwóch koszów; popularna wśród subkultur młodzieżowych (na 17 lit.).
STREETBALL
rekreacyjna gra w koszykówkę o nieprecyzyjnych zasadach, najczęściej rozgrywana na asfalcie, bruku, kostce lub na hali, z użyciem jednego lub dwóch koszów; popularna wśród subkultur młodzieżowych (na 10 lit.).

Oprócz REKREACYJNA GRA W KOSZYKÓWKĘ O NIEPRECYZYJNYCH ZASADACH, NAJCZĘŚCIEJ ROZGRYWANA NA ASFALCIE, BRUKU, KOSTCE LUB NA HALI, Z UŻYCIEM JEDNEGO LUB DWÓCH KOSZÓW; POPULARNA WŚRÓD SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - REKREACYJNA GRA W KOSZYKÓWKĘ O NIEPRECYZYJNYCH ZASADACH, NAJCZĘŚCIEJ ROZGRYWANA NA ASFALCIE, BRUKU, KOSTCE LUB NA HALI, Z UŻYCIEM JEDNEGO LUB DWÓCH KOSZÓW; POPULARNA WŚRÓD SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x