PRZEDMIOT SŁUŻĄCY DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI, ZWYKLE POMIAROWYCH LUB WYMAGAJĄCYCH PRECYZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYRZĄD to:

przedmiot służący do wykonywania określonych czynności, zwykle pomiarowych lub wymagających precyzji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SŁUŻĄCY DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI, ZWYKLE POMIAROWYCH LUB WYMAGAJĄCYCH PRECYZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.640

TWEED, GLIF, TRĄBKA SYGNAŁOWA, RYNNA, ZWIAD, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, SAMOCHODZIARZ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, BAN, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ULGA PODATKOWA, DŹWIGACZ DACHOWY, FLOTA, BUDKA, AKCJONARIUSZ, PLATYKLADUS, PĘTLICA, DINAR, PRZYJEMNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, MANIFESTACJA, CHOREG, KLEJNOT, DESNOYER, KAWALERIA, KSIĘGA METRYKALNA, MISTRZ, TORAKOSKOP, LUPA, HARMONOGRAM, MIŃSZCZANKA, OPASŁOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, MUR OPOROWY, KAMIEŃ, RUDI, ALKOHOL, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, OFICJAŁ, BÓR BAGIENNY, GRUNT, AKRYL, BANER REKLAMOWY, SFERA ARMILARNA, BALDACHIM, BĘBEN, GLOBUS, AULA, STATYKA, ALAN, KIEŁBACHA, DRUGIE DNO, OPASKA SYRYJSKA, KASETKA, KWADRAT, ZAMSZ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, LEGENDA, RUBEL, ŁAŃCUCH, GĄBKA, FIOLET GENCJANOWY, KOSTKA, SEKSIZM, DIABEŁEK, JEDENASTY, FARMAKOGENETYKA, NIEOKRZESANIEC, SECESJONISTA, DYSTRYBUTOR, DRWINA, DZIEŁO, JEGO WYSOKOŚĆ, GIGANT, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KOSZARKA, ALFABET MORSE'A, RUBASZKA, JUJUBA, FARBA, ROZJAZD, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, DUET, ZŁORZECZENIE, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, TRZMIELINA, GUMBAD, SZTURMAK, FILOGENEZA, KWAS NAFTENOWY, NATURALNY SATELITA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, TRĄBKA, PEPIK, ARCHEONY, STOPIEŃ, ZARODEK, BOMBA TERMOJĄDROWA, PACHOŁ, BAT, TRANSMISJA, KONTUR MELODYCZNY, ZAWORA, ZOONOZA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, DZIUPLA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, POINT AND CLICK, KONCERN, ANGLIK, MEGAFON, SZCZYT, POLIFONIA, OKTANT, STOPA NARZUTU, MURARKA, RAPTULARZ, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, SZNUR, AEDICULA, WYŻYNA, ANTOCYJANIDYN, MARKGRAF, NASADA, CHRANCUSKI, ZLEW, KIERAT, VASARELY, BEZGŁOWOŚĆ, SOFCIK, PROMIEŃ, DYMA, FORSZLAK, GWAREK, JEDNOKROTNOŚĆ, ROŚLINA OLEJKODAJNA, TUBA, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, WRZUTA, OBIEKT KUBATUROWY, SPUST, STROBILANT, CZYSTKA ETNICZNA, JAZDA, MOKIET, KONFEDERACJA WOJSKOWA, ROZMODLENIE, ABORCJA, WANIENKA, KUFF, PODZBIÓR, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, FILAR PRZYPOROWY, ROD, KALIBRACJA, NEKTAR, RADAR, TRANSPORTER OPANCERZONY, KANTOR, BAKTERIOLIZYNA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, MAKATKA, PERILLA ZWYCZAJNA, ABAKUS, INTERLUDIUM, MATA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ŁAWNIK, CYCUŚ, WŁODZIMIERZ, INFORMACJA, SPOJLER, WEŁNIAK, DELIKT KONSTYTUCYJNY, ZAPITA, PROCES INWESTYCYJNY, PRZYSTAŃ MORSKA, BUGAJ, PANTOGRAF, MOHRG, PIEC INDUKCYJNY, KANTATA, RUGI, NERWIAK, BER, SKANER, KWIAT, SOSRĘB, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, ADIUSTACJA, WSPOMINKI, KASZUBSKOŚĆ, KOŁO, MAJSTERSZTYK, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, CHOROBA ALPERSA, RACHUNEK ZDAŃ, TRYMER, SADOWISKO, RURA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, MOTOR, PRZERYWACZ, WODNIAK, USKOK, KOZAK, UMIEJĘTNOŚĆ, PROSIAK, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, PRZEDNÓWEK, DYSONANS, NIESPORCZAKI, ROZTWÓR KOLOIDALNY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, OLEFINA, OSTOJA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PLAMA WĄTROBOWA, KURATOR, ABLACJA, CURRY, KURT, GRA KOMPUTEROWA, NIERÓWNOŚĆ, MECHANIZM CHWYTAKOWY, SUKIENKO, LAMPA ELEKTRONOWA, WIZYTÓWKA, KATAR, ZAPORA, CZTEROKROTNOŚĆ, BRUZDKOWANIE, PARAROTACYZM, RAMY FINANSOWE, PODATEK DOCHODOWY, TYRALIERZY, KATASTROFA BUDOWLANA, PIECZYWO, SŁODYCZ, KLINIEC, TEMPO, VIP, ORGAN, MARUDA, KONTROLA DOSTĘPU, WROTA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, NÓŻ BOJOWY, SONG, RANA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PRZERWANIE CIĄŻY, ŁYK, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, TEMAT, TINGEL-TANGEL, KIJ, MIRLITON, NACZYNIE WIEŃCOWE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, RENATA, REJESTR, SATELITA, STANIK, RIKSZA, PAŃCIA, AMULET, NOSIDŁO, SEGARS, PARAPECIK, SZPATUŁKA, FAJKA, KORONA, ĆWICZENIE, PAKA, JARZĘBINÓWKA, PAWĘŻ, HALOGENOALKAN, PODKŁAD, DROBIAZG, MARTWE POLE, VAT, ĆWIEK, SEZON, DYSKRETKA, ANEMOMETR, KĄT PROSTY, POROZUMIENIE, SZNYCEL, IVAN, PROTEZA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, ŁABĘDZI ŚPIEW, ANTYKADENCJA, PREIMPLANTACJA, KWIATUSZEK, FILM S-F, ?MENEDŻER PLIKÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.640 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SŁUŻĄCY DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI, ZWYKLE POMIAROWYCH LUB WYMAGAJĄCYCH PRECYZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SŁUŻĄCY DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI, ZWYKLE POMIAROWYCH LUB WYMAGAJĄCYCH PRECYZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYRZĄD przedmiot służący do wykonywania określonych czynności, zwykle pomiarowych lub wymagających precyzji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYRZĄD
przedmiot służący do wykonywania określonych czynności, zwykle pomiarowych lub wymagających precyzji (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SŁUŻĄCY DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI, ZWYKLE POMIAROWYCH LUB WYMAGAJĄCYCH PRECYZJI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZEDMIOT SŁUŻĄCY DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI, ZWYKLE POMIAROWYCH LUB WYMAGAJĄCYCH PRECYZJI. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x