URZĄD LUB NARZĄD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGAN to:

urząd lub narząd (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORGAN

ORGAN to:

część organizmu wielokomórkowego o wyspecjalizowanej budowie i funkcji (na 5 lit.)ORGAN to:

wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot (osoba lub grupa osób), którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne); termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu (na 5 lit.)ORGAN to:

gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarządu i członków (na 5 lit.)ORGAN to:

dziennik partii (na 5 lit.)ORGAN to:

wątroba lub nerka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄD LUB NARZĄD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.478

ZEKS, RAGOUT, HAPTOBENTOS, ADAPTACYJNOŚĆ, GRUBOŚĆ, GALANTYNA, NOOBEK, ROBOTA, WODA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, FAWOREK, WOLUMEN OBROTÓW, DIADEM, SPADOCHRONIARKA, BAŃKA, WŁAŚCIWOŚĆ, BULAJ, POUSSIN, KSIĘGA METRYKALNA, WIDŁAK, ODMIANKA, FREGATA ŻAGLOWA, HEMOROID, MEDYCYNA SPORTOWA, PLEŚŃ, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, KAPITALISTKA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, USZKO, NEKROMANTA, BŁOTNIAK, BOLERO, SKŁADKA, PEŁNE MLEKO, LUMINATOR, OBŁĄKANIEC, AROMAT, PODATEK KOŚCIELNY, DŻINSY, PIĘTRO, PRZYDZIAŁ, KONTO DEPOZYTOWE, SOLISTA, AKROLIT, LARGO, SKRAJNIK, BARWNIK SPOŻYWCZY, MINERAŁ, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, OSZCZĘDNOŚĆ, ŁĄCZYNA, HISZPAŃSKOŚĆ, DYPTYK, JEDNOPŁAT, JEGO WYSOKOŚĆ, RENOMA, POLIETER, STEROWNIK URZĄDZENIA, DOLABELLA, KAPTUR, ETERYCZNOŚĆ, SZPETOTA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KOMOSA, OPĘTANIE, SZLACHAR, BOBOWATE WŁAŚCIWE, NEURON CZUCIOWY, KOSZT POŚREDNI, PLEWA, PUL, ZBIÓRKA, OSAD, BUŁAN, SOLANKA, ALLEGRO, TABUIZACJA, MAKARON, TUBULOPATIA, MAGNES, GAŁĘZATKA, JEDEN, CZŁONEK, KREDYT KONSOLIDACYJNY, RENESANSOWOŚĆ, PROMIEŃ, KONKURENCJA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, PRZEDROSTEK, BOMBIARZ, BRAK, BODOR, DIAFANOSKOPIA, DERYWAT, MAŁOPOLSKOŚĆ, OŚMIOKROTNOŚĆ, NAWALANKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KONTYNGENT CELNY, RÓW PRZECIWPANCERNY, RADIO, PIRAT, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KARP PO KRÓLEWSKU, LINA, NACISK, BADANIE JAKOŚCIOWE, ABAJA, KOTLET SCHABOWY, GĄBKA, PSEUDOMORFIZM, WYRĘBA, MITENKI, PŁOMYCZEK, LODOWIEC NORWESKI, CIPUSZKA, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, RESORT SIŁOWY, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, WEDETA, ORLICZKOWATE, SIECZKA, REŻIM, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, MARSZ, KROPLÓWKA, MASKOWANIE, KONOTATKA, MISTRZ, KARIN, GRUCZOŁ COWPERA, KOROZJA BIOLOGICZNA, POMPA OBIEGOWA, PRZECIER, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, FALA, ESTETYKA, PRĄTNIKI, TRANSMUTACJA, ZGĘSTEK, SKRZYPY, PASZTET, BOCIAN, REKOMENDACJA, POŁOŻENIE, MUŚLIN, PODSTAWA, PRAWO GŁOSOWE, MATNIA, GOL SAMOBÓJCZY, NACZYNIE OZDOBNE, TYCZKA, FORMACJA, DEMOBILIZACJA, ELEKTORAT, PAS, SPADOCHRON HAMUJĄCY, PODZIAŁKA, KRĄG POLARNY, LIDER, ZACIERKA, SPRAWA, NAMORDNIK, KAKEMONO, MASTYKS, ADALINA, POLICJA, SPUST, LĘDŹWIE, INWALIDA WOJSKOWY, PAROWIEC, RÓW, NACISK, MOSH, CUKIER WANILIOWY, ŚLIWA WĘGIERKA, KWIATEK, OCHRONA, SZORY, ZDANIE, MEMBRANA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, REWERENCJA, EKSPLOATACJA, ANTRESOLA, KATAFOREZA, KURWIARZ, MIŚ, PARK PRZEMYSŁOWY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SZCZOTKA, PRZYJEZDNY, DWÓJNIK, BLACKOUT, UMOWA ADHEZYJNA, CIUPAGA, ZŁODZIEJKA, DRĄG, CERATA, VOTUM, STATEK, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ODKOS, ZBROJA PEŁNA, OPARZENIE, WENTYL, PRZEPLOTNIA, IZOTERMIA, BLANK, MARŻA HANDLOWA, ŁUPEK WĘGLOWY, BOGACTWO, NAROST, BUŁA, BAGIETA, ALKOHOL, CENTRALA, BANDANKA, PROSUMENT, OGONEK, OPAR, PODDAŃCZOŚĆ, STAROWINA, POWAGA, IMAGE, PORĘCZ, KRUPA, MEMBRANOFON, ANTAGONISTA, DEMONSTRACJA, KOMISJA REWIZYJNA, AURA, AKRYL, CHWYTACZ, KAMIEŃ WĘGIELNY, AUTOMOBILKLUB, IMIGRACJA, RITA, LIST ZASTAWNY, IZOLATORIUM, KELOWEJ, KOLEJKA GÓRSKA, PROGRAM UŻYTKOWY, KOZAK, GAJ, CZWOROLIST, KUCHNIA, KRAKWA, KAPUŚCIANA GŁOWA, TRASA ŚREDNICOWA, SPADKOBIERCA, TRYTON, OLEJ LNIANY, KREMOGEN, ROZTOCZE, BLACHOWNIA, LUMBALIZACJA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, CZARNA KSIĘGA, GĘŚ, COŚ NA ZĄB, PERSPEKTYWA, MALINÓWKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PTASZYNA, LEK CYTOSTATYCZNY, DEPORTOWANY, DYSTRYBUTOR, CZYNNIK SYTUACYJNY, MAJORAT, NAJEM, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ŻORŻETA, FISKUS, DEKORTYKACJA, SKOPEK, OPAŁ, PIĘKNY WIEK, PORTFEL, DUJKERY, POŁĄCZENIE, KUM, LUZAK, WYSTAWCA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, BARWY, ALIANT ZACHODNI, KONDOMINIUM, CIAŁO, PUNKT WYJŚCIA, ZBRODNIA, ELEWATOR ZBOŻOWY, KOD IDENTYFIKACYJNY, PUNKT ROSY, SSAK, KOSMATOŚĆ, ERPEG, JEDNOŚĆ, ?CZARNINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.478 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄD LUB NARZĄD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄD LUB NARZĄD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGAN urząd lub narząd (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGAN
urząd lub narząd (na 5 lit.).

Oprócz URZĄD LUB NARZĄD sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - URZĄD LUB NARZĄD. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast