TO, ŻE COŚ MA POZYTYWNY WPŁYW NA COŚ LUB KOGOŚ INNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORZYSTNOŚĆ to:

to, że coś ma pozytywny wpływ na coś lub kogoś innego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORZYSTNOŚĆ

KORZYSTNOŚĆ to:

to, że coś ma pozytywny wpływ pod względem materialnym, finansowym; np. wątpliwa korzystność kredytu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ MA POZYTYWNY WPŁYW NA COŚ LUB KOGOŚ INNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.468

ZABEZPIECZENIE, NAWIS, TERMA, MIĘTÓWKA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, GALASÓWKA, HAZARD, POZYCJA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KUTER, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, BROKATELA, OPROWADZACZKA, KRUŻGANEK, KONTROLA SKARBOWA, PODTYP, KOMIK, KONTYNGENT, NIEOBYCZAJNOŚĆ, DOBRA, REJESTR, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KUDŁACZ, PRAWORZĄDNOŚĆ, ZATRUCIE, NOMINACJA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PISEMNOŚĆ, DEWOLUCJA, MROZOODPORNOŚĆ, ENTEROKOK, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, JAD PSZCZELI, PROKSEN, KRETYŃSTWO, MOBIL, KANAŁ ENERGETYCZNY, CZARODZIEJ, GERMAŃSKI, SPRZĘŻAJ, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, TRASA WYLOTOWA, BARWA, ŻÓŁW NATATOR, PREFORMACJA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, OGROM, SEKSTET, SZMAT, MOBBING, FILOKAKTUS, DYBUK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, DŻDŻYSTOŚĆ, PISIOR, TEKA, DROBINA, KOMPRADOR, OLEJ JADALNY, BITUMIZACJA, MAPA NUMERYCZNA, GANC EGAL, UKRZYWDZONY, SPYCHOTECHNIKA, ETEZJA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, KORDYLINA, TAPETA, UWŁOSIENIE, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, MONTOWNIA, OBIEKT KUBATUROWY, PANIER, CENZUS MAJĄTKOWY, WARSTWA, WILCZUR, FUTRO, KROKIET, RÓG, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, WISIOREK, KOLUMBARIUM, PIĘTNASTKA, HASZTAG, HIPODROM, LAMPA WYŁADOWCZA, AKINEZJA, ROBOTA, NAZWA HANDLOWA, NIELITOŚCIWOŚĆ, SZKARADA, PRZECHOWANIE, ROZWIĄZŁOŚĆ, KOALICYJNOŚĆ, KOŁPAK, PAROBEK, PARA, AGRESOR, ZAŻYŁOŚĆ, ROZJAZD, KLASZTOR, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, TAŚMOWY, ROŚLINA DWUPIENNA, KULCZYBA WRONIE OKO, ZEŚWIECCZENIE, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, PROCH BEZDYMNY, OC, STATEK, SMALEC, KARA ŁĄCZNA, ZARZUT, ALT, INŻYNIERIA TKANKOWA, ZŁOTKO, KANAPA, CUDZOŁOŻNICA, PACJENT URAZOWY, PRĄD BŁĄDZĄCY, MASŁO, MAGNES, KADZIDŁOWIEC, LAMA, BAŁAMUTNICA, PRZEWÓD, DEMENTI, NIESAMOWITOŚĆ, ZOONOZA, SCENKA, SŁUPISKO, MIKOZA, PODMIANKA, FILM SF, ŁOTEWSKOŚĆ, SŁÓWKO, OLIWA, LISTA PROSKRYPCYJNA, LATARNIA UMARŁYCH, LANGUSTA POSPOLITA, ŻONISKO, SŁONIOWATE, HRABINA, POTWARCA, MALTA, KARA, MAŚLANKA, FIKOŁEK, ZAĆMIENIE, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, SZKLARKA, FROTKA, STYPENDIUM, DYFUZJA CHEMICZNA, DRABINKA, CYBORIUM, PROSTOŚĆ, KARAWANA, STÓJKA, ANALOG, MARGINESOWOŚĆ, ZIOŁO, ZAGOŃCZYK, PODGLĄD, SIŁA WYŻSZA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, BIAŁA SZKOŁA, KONTROLER, PRZETWÓR, POZYTYWIK, REMITENT, SKRZYNKA POCZTOWA, ŻARTOWNIŚ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PRASA, BLOKHAUZ, BARYKADA, TETRAMER, KRECIK, NERWICA SPOŁECZNA, SKŁADAK, KREDKA, GRECKOŚĆ, ADAPTACJA, BENEFICJUM, TRAMWAJ, PRZYDAWKA, ARSENAŁ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, BYK, POMNIK, WYROCZNICA, POMOC STYPENDIALNA, KORZYŚĆ, PASEK, SUBSTANCJA CZYNNA, OBUSTRONNOŚĆ, KLON, KLERODENDRON, TĘPICIEL, PION, WEKTOR KLONUJĄCY, ZAŁOŻENIE, HANKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, ZACHŁYŚNIĘCIE, WAFEL, ZŁOCISZ, AKRONIM, MATURKA, CZYREŃ, ABANDON, KARIN, KARABINEK PNEUMATYCZNY, BAKAS, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ROZGRZEWACZ, WIEŻA KOŚCIELNA, AZOTAN, ZAKĄSKA, DRUGIE DNO, LIZANIE , SKARB, MONOPOL NATURALNY, BEZAN MASZT, BECZKA Z PROCHEM, FROTTOLA, MARKIZA, RODZAJ, DYFERENCJA, GIRLANDA, DŻINSY, STRZAŁA, PRZYRODNI BRAT, KRÓTKOSZ SZORSTKI, KALUMNIA, CHRUST, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, SZUM, KABOTAŻ, PIEPRZ, ADALINA, SUCHORYT, KARTKA, PROMIENNIK, WATOLINA, EDYKUŁA, REAKCJA PODSTAWIANIA, SUMA, JARZĄB, STROIK, REGUŁA, ZAPŁON, AMATOR, TRZPIEŃ, WIZYTOWNIK, ROZETKA, MAMAŁYGA, KŁOBUK, SKRZELOTCHAWKI, FISZUTKA, ELEWATOR, FASOLKA MUNG, MELINA, BROKER, ALKOHOL ROLNICZY, ZATOR, SALSA, POKRZYWDZONA, PIĘKNOŚĆ, CARL, PIKIETA, CIAŁO, POGODNOŚĆ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WISZNICA, SŁOBODA, SŁUŻEBNIK, ACHTERPIK, JAMRAJ, SUCHOWIEJ, ALARM BOJOWY, MIODNIK, WĘDRÓWKA, WYŻYNY, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, PUCH KIELICHOWY, ZŁOTOGŁÓW, DYSPOZYTURA, RUSEK, ZEWŁOK, TRANSPORTÓWKA, NEUROMEDIATOR, CHIŃSKI, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, TSUNAMI, ?WARSZTAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ MA POZYTYWNY WPŁYW NA COŚ LUB KOGOŚ INNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ MA POZYTYWNY WPŁYW NA COŚ LUB KOGOŚ INNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORZYSTNOŚĆ to, że coś ma pozytywny wpływ na coś lub kogoś innego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORZYSTNOŚĆ
to, że coś ma pozytywny wpływ na coś lub kogoś innego (na 11 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ MA POZYTYWNY WPŁYW NA COŚ LUB KOGOŚ INNEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO, ŻE COŚ MA POZYTYWNY WPŁYW NA COŚ LUB KOGOŚ INNEGO. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast