Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOC POZORNY to:

konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.)OWOC RZEKOMY to:

konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.670

URLOP TACIERZYŃSKI, AJER, NATURA, BADANY, TALERZ, DELTA, SOS TATARSKI, FASOLA, PIZZER, BYLICA BOŻE DRZEWKO, SZALKA, SIKAWKA, WANIENECZKA, KLUCZNIK, LENIWIEC GRZYWIASTY, KRAJALNICA, ROZDZIAŁEK, WYŁADOWANIE KORONOWE, WYOMING, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, SATYRYCZNOŚĆ, PĘCHERZ, ANTYKWA, DIPLOPIA, STAROŚĆ, EGZEGETA, MEZOTERAPIA, NARCYZ SITOWATY, NASTROSZ, DACHÓWKA, KOZIOŁEK, KLASA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, SARASATE, KOMÓRKA INICJALNA, RAJSKIE JABŁKA, GIMBAZA, GLORIETA, DOBRO INWESTYCYJNE, BUŁKA Z MASŁEM, EGZOTERYCZNOŚĆ, GÓWNOZJAD, KOMEDIODRAMAT, HAMBURGER, EKSPARTNER, GOSPODARZ DOMU, KLASER, DIATRYBA, ODMIANKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, AMFITEATR MORENOWY, OCHOTNIK, KONDOMINIUM, GÓRY PIERŚCIENIOWE, PALEOBIOGEOGRAFIA, GLIF, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, GZIK, TAUTOLOGIA, REDAKTOR NACZELNA, RAKIETA, PERLICZKA, CIELĘ, KASZANKA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, ZUPAK, DOR, ŁUPEK HUMUSOWY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, RAMIENICOWE, FRYZ, PARALELIZM, MINISTRANT KSIĘGI, EKSTRUZJA, SAMOJEBKA, ŁUK ZĘBOWY, SPOJENIE, ODZYSK, ZNACZENIE, TRANSFORMACJA FALKOWA, PRZEKLEŃSTWO, KOLOKWIUM, EISEGEZA, PIJAWKA, FILM SF, ANODA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KOPANINA, ABSYDA, LOTOKOTOWATE, RUBASZNICA, SŁOBODA, DEWIZOWIEC, GRENADYNA, PURUSZA, SKÓRZAK, CIARKI, TRZMIEL ŻÓŁTY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, MARGINALNOŚĆ, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, LIŚCIONOGI, PILA, WAFELEK, JASZCZUR, BARCHAN, ARSENAŁ, SÓL, PLIK GRAFICZNY, SUWNICA BRAMOWA, ZAPŁADNIACZ, PIEC DYMARSKI, LAMBADA, BIEDOTA, WYKLUCZENIE, SALCESON, ODPRAWA POŚMIERTNA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, KONIEC, GŁĘBOKI TALERZ, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, SZCZURY WORKOWATE, MAJĄTEK OSOBISTY, KPINA, PIEPRZ CZERWONY, KISZKA, OBOWIĄZEK, HETERANTERA PASKOWANA, GIS, DZIADZIU, HARMONIA, BITWA, PATENT, JEŻYNA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, TRZMIEL KAMIENNIK, PARAGRAF, TORTURA, TENDENCJA, OBRONA GRÜNFELDA, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, PARWENIUSZ, NEOPOGANIZM, EKSPOZYCJA, PROJEKT TECHNICZNY, KRYZYS KATATYMICZNY, PUNKT DYMIENIA, NIEPOKALANOŚĆ, MIERZEJA, KOŃ KIŃSKI, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ANTAGONISTA, MIŚ, RADIOLARIA, PUSTY DŹWIĘK, WIBRATO, ZESPÓŁ, COMPLUVIUM, OKŁAD, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ANTEOZAUR, POWŁOKA, BAGAZJA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PARÓWKA, KOMORA NABOJOWA, PLATYNOWIEC, TUM, HABANERA, ZAPRAWA, MŁÓDKA, WINNY, OSTRZAŁ, RUMIENIAK, CHRYZOFITY, LEK, RZEKA EPIZODYCZNA, BICIE CZOŁEM, CZARNA DZIURA, DONICZKA, MAGNEZJA, HUNGARYSTYKA, KLIKALNOŚĆ, EGZEMPLARZ, DRUK, OKSYDAZA, REPUBLIKA WŁOSKA, SŁODOWNIK, WTYCZKA, IDENTYFIKACJA, PÓŁSAMOGŁOSKA, HUMOR, WDOWI GROSZ, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, OSTOJA, LAPONIA, NAPAŚĆ, BRANŻA, CHOMIK EVERSMANNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, CZARTER, PRÓBKA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, BĄBELEK, INDYWIDUALNOŚĆ, GIMNASTYKA MÓZGU, CHINE, KOREKTOR, MLECZNIK, OLENIOCKA, EPISKOPAT, SZNAPS, TYNK, PLUS, FILM 3D, OSŁONOWOŚĆ, LODOŁAM, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, LEMING OBROŻNY, NAMIESTNIK, KREMOGEN, FEERIA, POLE DRUMLINOWE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, PRZESMYK, SASZETKA, KUTIKULA, WISKOZA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ŁACINNIK, BLACKOUT, KOSTKA, ZAPRZĘG, AMBRAZURA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PISTACJA, ALEUCKI, GRĄD SUBATLANTYCKI, DRAMATYCZNOŚĆ, ZNACZEK, MUCHOŁÓWKA, GÓWNOZJAD, PODGŁÓWEK, FENOLOGIA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KONFRONTACJA, FLACHA, SKOK W BOK, WYCINEK, MAŚLACZEK, WON, KOTLET, ŚNIEŻNIK, STAŁOŚĆ, KREPA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, JĘZYK URZĘDOWY, KAFETERIA OTWARTA, WARMING, PAPROĆ WODNA, GWIAZDKA, WINA NIEUMYŚLNA, ŁAWRA, FIGHTER, JUDASZOWE SREBRNIKI, AMFIBIA, KORMORAN ROGATY, PCHEŁKI, MIKSER, SMREKUN, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, OBIELA, OSTRIA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, POSYBILIZM, WOJEWÓDZTWO, PLENNOŚĆ, CZERWONA KARTKA, FARMAKOKINETYKA, PÓŁSUROWIEC, OPARZENIE, PROEPIDEMICZKA, PRZEZIERNIK, FISKUS, UZYSK, JEDLICA SINA, ORGANISTA, KLUCZ WIOLINOWY, GALON, EKSKLUZYWIZM, TAKSYDERMIA, MIKSER PLANETARNY, ODSYP, OKALECZENIE, WEDUTA, GUJANA FRANCUSKA, INDEKS RZECZOWY, BERGAMOTA, GOLEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
owoc pozorny, konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.)
owoc rzekomy, konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOC POZORNY
konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.).
OWOC RZEKOMY
konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x