KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOC POZORNY to:

konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.)OWOC RZEKOMY to:

konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.449

CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, UCHWYT, ZAPOJKA, CYBORGIZACJA, ANTYLOPA KROWIA, BANDANKA, OZNAJMIENIE, BTV, TRZMIEL ŻÓŁTOPASY, SZCZELINA BRZEŻNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, WELON, GRZYB DĘBOWY, ODBÓJ, PORTAMENTO, ESPRINGOLA, CZERWONY, TYK, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, PALIWO GAZOWE, PIRANIA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SZYFON, NAPŁYW KORZENIOWY, POMOC, RUG, EFEKT DOPPLERA, CYGAN, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, DZIEŁO, EWOLUCJA, KLASA, TORBORAKI, CZEREŚNIA, WINIARZ, FALAKA, BIEG, LIBRA, OSPAŁOŚĆ, MADRAS, ŚWIATŁA DROGOWE, NEURON CZUCIOWY, TREND ROZWOJOWY, PIECZARKA ZIELONA, PILNOWACZ, CZARNA KSIĘGA, WYZWOLICIEL, WPADKA, WIRTUOZOSTWO, SAMOPAŁ, STREFA HEMIPELAGICZNA, UMOWA WIĄZANA, BATIAL, PARÓWKA, POSMAK, DOWCIPNIŚ, TERMOLUMINESCENCJA, SZCZUR ŚNIADY, SPEKTAKL, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, GŁOS PIERSIOWY, SZPILKA, SYMPTOM, USZAK, SAMOISTNOŚĆ, ORDA, ARMANIAK, RERECORDING, SKWAPLIWOŚĆ, REPUBLIKA PREZYDENCKA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, FACHOWIEC, KAFAR, PERYPATETYK, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, SERWIS, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, KANTAR, OGÓREK ROGATY, SAMPEL, ZŁOTOKWIAT, ROZGRZEWACZ, REDOWA, ZBOCZENIE ZAWODOWE, EWOLUCJA MOLEKULARNA, UNDEAD, KONSUMENT, BIEG DYSTANSOWY, LAS DZIEWICZY, MUTACJA, KATZENJAMMER, KLINIKA ODWYKOWA, DYNKS, JACHT ŻAGLOWY, DŻEM, GADŻET, OFENSYWA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, EPISJER, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, INTERFEJS, MNICH, OBRÓT, PROCES ODWRACALNY, ZJAWISKO SEEBECKA, BOLERO, BIURKO, RAK, ARGUMENT, NABŁOĆ, KROPLÓWKA, KOMIN PŁACOWY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, ANTYPETRARKIZM, ZAPYLENIE, OBŁOK SREBRZYSTY, POWIEŚĆ SCI-FI, WODA LECZNICZA, ACENA BUCHANANA, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, PALMA, CHAŁUPNIK, WIELOPESTKOWIEC, AGAR, CZAJ, WYRAKOWATE, JABŁKO NANERCZOWE, TYGIEL, POMOCNIK, WĘZEŁ, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, HUMOR, RÓWNOLATEK, KOZOJEBCA, MSZYCE, PORÓD RODZINNY, SUŁTANIT, KOCHMAN, MIŃSZCZANKA, MOCODAWCA, MISECZKA, POŁYKACZ, PRODUKCJA, LEJTNANT, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, SZALKA, STROP, POETA LAUREATUS, MATKA, DERP, JAPOŃCZYK, ŁOPATA, HODOWCA, SERWETKA, OPODATKOWANIE, MŁODY, HOTENTOT, ARAMEIZM, MŁODY GNIEWNY, SEGMENTACJA, ROZPISKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WODOPÓJKI, AUTOALARM, PLACÓWKA NAUKOWA, POWTÓRZENIE, ANTYKWARK, STRYJO, CZYN, ODMIANKA, INSTALACJA, GORCZYCZNIK, PŁYCINA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ZAKOŃCZENIE, KAPLERZ, PROTEST SONG, INERT, KAPITALISTKA, DIAGNOZA, ODRUCH, WARIACJA, UPRZĄŻ, WSPORNIK, CHLAJNA, KURZAWKA, PLOTER TERMICZNY, UGNIATARKA, FILM KOLOROWY, KONIEC ŚWIATA, OBSERWATORKA, EMERYTURA, ALABASTRON, DŁUGOSZ KRÓLEWSKI, CHLEBEK PSZCZELI, POPIELICOWATE, KOLEGA, WOLTAŻ, DYBUK, PRZEŻYCIE, KOZŁOWIEC, SER, LANGUSTA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, CHÓR, ŻAGIEW, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, PEPESZKA, KONWERTOR, MINISTRANT KADZIDŁA, KILOFEK, WIOŚLARKI, COŚ NA ZĄB, PŁOZY, DŁAWIK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, AKINEZJA, MŁODOŻENIEC, JURYSDYKCJA, ESKORTA, POWAŻNY WIEK, DYPTYCH, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, EKSPLOATACJA, OBSZCZYMUREK, NIEKROPIEŃ, ATREZJA JELITA GRUBEGO, SPADOCHRONIARZ, GASKOŃCZYK, CHWIEJNOŚĆ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, RZYMSKI, PRZEPŁYW, ASTROLOG, NEOGOTYK, ROŚLINA OZDOBNA, REGION WĘZŁOWY, PRZYWÓZ, SĄD POLOWY, ARSENAŁ, BALON PILOTOWY, TARPAN, EFFIGIA, PAROWIEC, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, AMERYKAŃSKOŚĆ, MAJĘTNOŚĆ, ESESMANKA, KRUCJATA, MECENAS, PROMIONEK, REZEDA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ANTYBIOZA, TRANSLOKACJA, RUBRYKATOR, MARSZ, CZAS PÓŁTRWANIA, ZGRUPOWANIE, GROŹBA BEZPRAWNA, KOŁOWRÓT, LASKA, PRYMITYW, CYPRYSOWCE, PÓŁCIEŃ, TANIEC BRZUCHA, FIZJOLOGIA, CEGIELNIK, TAWUŁOWIEC, PRZĘSŁO, PRZECIWIEŃSTWO, AMANT, CLERK, POZIOM, CIAŁO, EMIL, ŁOPIAN, PRZECIĘTNIACTWO, WOŁYNIAK, NESTOR, BIEG, GŁÓG, NASADZENIE, BLASK, PRZYLEPNOŚĆ, ABONAMENT, TŁO, GAZ SPALINOWY, NEANDERTALCZYK, KOLENDER, RAKUZY, NAZWA OBOCZNA, ŁAŃCUCH, SZPAGIETKA BAHAMSKA, PIANOGUMA, HURMA, KOMPARATYSTYKA, TRYCYKL, ?BEZDEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.449 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWOC POZORNY konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.)
OWOC RZEKOMY konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOC POZORNY
konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.).
OWOC RZEKOMY
konwencjonalna nazwa organu roślin okrytonasiennych zawierającego nasiona, który w odróżnieniu od owoców właściwych nie powstaje wyłącznie ze ścian zalążni słupka, lecz także innej części kwiatu (np. dna kwiatowego, okwiatu lub przysadki) (na 11 lit.).

Oprócz KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - KONWENCJONALNA NAZWA ORGANU ROŚLIN OKRYTONASIENNYCH ZAWIERAJĄCEGO NASIONA, KTÓRY W ODRÓŻNIENIU OD OWOCÓW WŁAŚCIWYCH NIE POWSTAJE WYŁĄCZNIE ZE ŚCIAN ZALĄŻNI SŁUPKA, LECZ TAKŻE INNEJ CZĘŚCI KWIATU (NP. DNA KWIATOWEGO, OKWIATU LUB PRZYSADKI). Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x