TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOCNIK to:

twór grzybniowy - zbita część grzybni, wytwarzana przez nią w formie charakterystycznej dla każdego gatunku, tworząca na zewnątrz lub wewnątrz zarodniki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.925

ŚRODKOWOŚĆ, GŁOS SUMIENIA, KREM, ODBOJNICA, RABARBAR, WÓZEK INWALIDZKI, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, ADIDAS, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, FITOEKDYSON, PACHWINA, ŁUŻYCKI, JĘZYK OBCY, RETENCJA, ORGAN, WANIENKA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SKRZELOTCHAWKI, REALIZM, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, WSPÓŁWŁADCA, ROZUM, GWAŁT, LORDOSTWO, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ALKOHOL ROLNICZY, KONTRGAMBIT PHILIDORA, PROCES FIZYCZNY, DŻOLER, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ODSYP, DIVA, HUMORESKA, BOMBARDON, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KAMIEŃ, ZGRUPOWANIE, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, OBWÓD REZONANSOWY, KAULIKARPIA, BROŃ BIAŁA, HONOROWY GOL, IMPREZA TURYSTYCZNA, GÓRA, MANIFESTACJA, OBWIĄZKA, LEMIESZ, ZAGÓRZANIN, MEGARON, PASTYŁA, TWARDY RESET, EUROPA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, SKRZYDŁO, PRZYSWAJANIE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, LÓD, RUBELIT, OBWÓJ, THRASH, BYDLĘ, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, OJCIEC, GĘŚ BIAŁOCZELNA, ODDYCHANIE, ŁUSKOWIEC, RABSZTYN, NOODLE, ŻEBRO, ALAN, CASCO, PIKAIA, PISEMKO, NAĆ, PRZEKAZ, STEREOTYPIA RUCHOWA, KRAN, BURZA DZIEJOWA, KONOTATKA, ŚMIERCIOŻERCA, FLOTA, MAŁA GASTRONOMIA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, KAJMAKAM, PRZĄŚLICA, GALICYJSKOŚĆ, JEDENASTY, ZWIERCIADŁO, POŁUDNIE, WYRÓB TYTONIOWY, NAPINACZ, SMREK, ŚLEPY PUŁAP, KLARYSKI, WRZASKLIWOŚĆ, PANTALONY, PRYMITYW, SYGNAŁ, DIPLOTOMODON, GRODŹ, NOOSFERA, PISIA, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, SZEW, OBYWATEL, CZŁOWIEK, NAGIEL, CZESKI, PIGWA, PISTOLET, PRZYLEPNOŚĆ, ZAKON ŚWIECKI, KŁUSAK FRANCUSKI, RABA, CŁO WYRÓWNAWCZE, DŻINSY, PRZYPAŁ, PACZKA, NOKAUT TECHNICZNY, POLIANDRIA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, TERMOS, UKŁAD DYSKRETNY, KANAR, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, PRAWICA, ŁUNA, WELON, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ROZGRZEWACZ, LICZBA KWANTOWA, PONCHO, KAZAMATA, LIDO, LIŚĆ ODZIOMKOWY, LUMBALIZACJA, DZIELNIK, FONIATRIA, MASZTÓWKA, WYBRANIEC, KWARTAŁ, ZIARNO, TEOKRACJA, WARMIŃSKI, KARAWAN, SZENILA, WADA WZROKU, CIRTH, PIERWSZY, GETTO ŁAWKOWE, BUDYŃ, OLEJ RĄCZNIKOWY, KONWERSJA , POIDŁO, ARYBALLOS, ZATOKA, TELEROTAMETR, ŻURNALISTA, DRESZCZE, WYPALANKA, BIUROKRACJA, SMAK, PIEPRZ GWINEJSKI, OPIEKA SPOŁECZNA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PRZYWODZICIEL WIELKI, ROZWORA, PODSIEĆ, PATOGENNOŚĆ, ARKABALISTA, OBRAZA MAJESTATU, ANAMORFOZA, HAZARD, BUSZEL ANGIELSKI, PEŁZAK, RYBITWA ŚNIEŻNA, ASYNCHRONIZM, ŚWIĘTO, SKOK TŁOKA, KACZKA, HIERARCHIA, BASEN, POCHODZENIE, DZIKÓW, DACH POGRĄŻONY, CYNK, BŁYSZCZYK, HIPOTROFIA, WIELOPESTKOWIEC, FUNKCJA JEDNORODNA, ODMIERZANIE, BITWA, ZWIERCIADŁO, POGROM, DOZYMETR, MIESZADŁO, SCENA ROZBIERANA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PRZECHÓW, MÓZGOWIE, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, PIENIĄDZ LOKALNY, KRATKA ŚCIEKOWA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, PRYMITYW, MORESKA, PANNA, BURGRABIA KRAKOWSKI, SZCZAW, DRAM, KAPONIERA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ZAGROŻENIE, FUTRO, DUPKA, WILKI WORKOWATE, SPÓŁKA PARTNERSKA, REGIMENTARZ, INWESTYCJA, SNICKERS, FALA, RYZYKO KURSOWE, REZERWA WALUTOWA, DEASEMBLER, STRĄGA, LANE KLUSKI, DYSCYPLINA SPORTOWA, BIELMO, FUNKCJA, RAKIETA, PIEC, MASZYNOWNIA, REGIONALISTYKA, DROBNICA, KULT, AZJA, WERTYKULACJA, TEMPO, ZNAK JAKOŚCI, DEPRYWACJA POLITYCZNA, DUPLIKA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, PRZEDZIAŁ, MASZOPERIA, WYGŁAD LODOWCOWY, AEROZOL, TRUMNA, SUPERKUTER, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, OMDLAŁOŚĆ, CHEDER, PREFORMACJA, KONTYNGENT CELNY, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, BANIECZKA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, CELOZJA, SKAŁA ILASTA, DROMOS, NABIEŻNIK, SZPILKA, PRAWO MAJĄTKOWE, NIEŻYWOTNOŚĆ, PRODUKT LECZNICZY, PRZYKRYCIE, BAŁAGULSZCZYZNA, RYT, EKRAN, AULA, MELINA, ALARM POŻAROWY, SUROWOŚĆ, PRZEISTOCZENIE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SEKCIARSTWO, TOREBKA BOWMANA, MIKSTURA, TRANSPARENTNOŚĆ, POJAW MASOWY, TĘSKNOTA, SYNAPIZM, GRZĘDA, SALSA, MANTY, ZJAWISKO ZENERA, NERW, POŁYSK, OBIEKTYWNOŚĆ, GACEK SZARY, ANOMALIA UHLA, CZĘŚĆ, PIKIETA, DEPESZA EMSKA, ABSOLUCJA, LATARNIA, ?BESKIDNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWOCNIK twór grzybniowy - zbita część grzybni, wytwarzana przez nią w formie charakterystycznej dla każdego gatunku, tworząca na zewnątrz lub wewnątrz zarodniki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOCNIK
twór grzybniowy - zbita część grzybni, wytwarzana przez nią w formie charakterystycznej dla każdego gatunku, tworząca na zewnątrz lub wewnątrz zarodniki (na 7 lit.).

Oprócz TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast