TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOCNIK to:

twór grzybniowy - zbita część grzybni, wytwarzana przez nią w formie charakterystycznej dla każdego gatunku, tworząca na zewnątrz lub wewnątrz zarodniki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.925

PAŁECZKI NAPIERA, ŁOŻE, DOBYTEK, WYLOT, KĄT OSTRY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, KLASTER, SŁOWIAŃSZCZYZNA, MARKGRAF, OMDLAŁOŚĆ, DENATURACJA BIAŁKA, PŁYTA, SUKNIA, OMDLAŁOŚĆ, BATYPELAGIAL, ARCHIDIAKONAT, METODA AGLOMERACYJNA, MARYNARCZYNA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, KONFRONTACJA, RZĄD KOALICYJNY, RARYTASIK, KIJ, OMER, REPREZENTACJA, PAZUR, KURS, ZEGAR ŚCIENNY, ETERY, ISKRA, MAJÓWKA, KROKODYL, DONIESIENIE, DZIAŁOBITNIA, POŁYSK, JAŚMIN, KOŃ KIŃSKI, NARKOTYK, AULA, WARIOMETR, DANIO, MEDGYES, WEWNĘTRZNY, ORKAN, GWIAZDKA, E, ROZETKA, SKÓRKA, LEP, OLEJ JADALNY, ZAKRĘT CZOŁOWY, KARABELA, DOBIEG, BECZKA BEZ DNA, DAWKA, APROBATA, ZESTAWIK, SANDAŁY, CZAS TERAŹNIEJSZY, ZAMEK, SSAK, FILIPINKA, PLATFORMA CYFROWA, ANTYLOPA KROWIA, KNECHT, RADA GABINETOWA, OSOWIAŁOŚĆ, KARETKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, RĄBEK, TĘPICIEL, ESENCJA, OSTROGA, WOŹNY, KOSZARNIAK, JANE, ŚMIAŁOŚĆ, SZCZUDŁO, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, WŚCIEKLICA USZATKA, MIESZAK, LUCERNA, DŹWIGNIA FINANSOWA, HIPOTEZA, LOT NURKOWY, KREACJA, CIOCIA, SHUTE, WYSYPKA, KUFF, KROPLIK, STAMPPOT, PASOŻYT, OMFALOMANCJA, BOCZNIK, CERES, TURANOWIE, BENIAMINEK, AFERA KOPERKOWA, DRUŻYNA, ZAKRES REAKCJI, PROSTOPADŁA, DNO, CZĘBOREK, CYKL, KAMIEŃ OBRAZY, MARUDERSTWO, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, CEBULARZ, NEOPOGANIZM, DYPTYK, BOJKA, SOCJALIZM REALNY, BENTO, PRZESIĄK, NANSUK, POLONISTYKA, HARENDA, MENISK, SKAŁA WAPIENNA, HALBA, FAŁSZYZM, NOOBEK, BATYMETRIA, PARÓWKA, OBŁĘK, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, DRESSING, MOC ZNAMIONOWA, MUSZKATELA SZAROSZYJA, PROPRIORECEPTOR, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, RURA KUNDTA, WYŁAWIACZ, ELIPSA, METATEKST, BZYGI, ABSYDA, BABESZJOZA OWIEC, MIEŃSZEWIZM, KLINKIER, UDAR, PROTROMBINA, TRAWERS, NISKOROSŁOŚĆ, SUŁTAN SUNDAJSKI, SKRAJNIK, STADO, ANALIZA, KOJEC, KASZTEL, MĄKA RAZOWA, FOLA, PRZYŁBICA, AKINEZJA, NAĆ, TRYSKAWKA, ANIMIZM, TEOGONIA, ŁOPATA, WODZIK, MANSZETA, BIOINDYKATOR, FIRMA ZWROTOWA, RANITYDYNA, CHODNIK MINOWY, NUROGĘŚ, EMIGRACYJNOŚĆ, DOBRA, MIOTEŁKA, PRZYSTRÓJ, RYTON, ATASZAT, RĄBEK, APARAT KRYTYCZNY, STONOGA MUROWA, SYGNAŁ, ANTROPOCENTRYZM, BOGUMIŁ, AZALIA, PATYCZAK, GOLIAT, INWENTARZ ŻYWY, MORA, POROST, EFEKT, PRZEWODNICZĄCY, KOLUR, LODOWIEC GRUZOWY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, LOTNICTWO, KANTATA, GATUNEK PARASOLOWY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SROGOŚĆ, DRYBLING, KAWAŁEK, HERMA, WSTĘGA MÖBIUSA, CZAJKA MIEDZIANA, BURGRABIA KRAKOWSKI, TARAN, KOMPLANACJA, FORMIŚCI, GŁOWACZ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, DANA, TRIADA, SZARPANKA, BARIERA ARCHITEKTONICZNA, GENERAŁ, CHELATACJA, OSTROWIANKA, MYSZOŁÓW KARAIBSKI, KAMERA, PETRYFIKACJA, GOLONKA, POLEPA, GROTESKA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, SUWAK LOGARYTMICZNY, LANGUSTA POSPOLITA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, WIEK POPRODUKCYJNY, POKŁAD GŁÓWNY, MOSTEK, LIŚCIEC, KLEJONKA, ROZBIEŻNOŚĆ, RDZEŃ KRĘGOWY, TRAGIZM, SZYFON, SIEĆ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, NIL, ARENDA, ODPRAWA POŚMIERTNA, BARONG, ĆWICZENIE, GTA, MANIPULATOR, TROSKA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PALEOLIT, RUPNIK, CHOINKA, WŁODZIMIERZ, ORZEŁ SAWANNOWY, WOLANIE, KONIAR, AWOKADO, SEKCJA, PODATEK OBROTOWY, KOREKTOR, EWANGELIA, DURIAN, CIASTO PIASKOWE, TELETECHNIKA, AŁYCZA, BIAŁA STREFA, KASSIL, GLORIA, LILA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, AUTOTOPAGNOZJA, GRANICA FUNKCJI, KILWATER, RDZEŃ, REJKA, MONOPOLISTA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, PILOTÓWKA, TANCERKA, PODCAST, OPONENT, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, DYSKOGRAFIA, CETNO, SIŁA, NÓŻ, MINY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, OBRAMIENIE, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, SHOGUN, TUNIKA, KROTNOŚĆ, KOMPRES, POWTÓRKA, GREGORIANKA, IMIR, STAW, ODPŁYW, RETORTA, ODWÓD, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ?SSANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWOCNIK twór grzybniowy - zbita część grzybni, wytwarzana przez nią w formie charakterystycznej dla każdego gatunku, tworząca na zewnątrz lub wewnątrz zarodniki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOCNIK
twór grzybniowy - zbita część grzybni, wytwarzana przez nią w formie charakterystycznej dla każdego gatunku, tworząca na zewnątrz lub wewnątrz zarodniki (na 7 lit.).

Oprócz TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - TWÓR GRZYBNIOWY - ZBITA CZĘŚĆ GRZYBNI, WYTWARZANA PRZEZ NIĄ W FORMIE CHARAKTERYSTYCZNEJ DLA KAŻDEGO GATUNKU, TWORZĄCA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ ZARODNIKI. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x