POWIEŚĆ, KTÓREJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST SZYBKA AKCJA I CZĘSTE JEJ ZWROTY, PRZEZ CO OGRANICZONE SĄ OPISY POSTACI I MIEJSC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIEŚĆ SENSACYJNA to:

powieść, której główną cechą jest szybka akcja i częste jej zwroty, przez co ograniczone są opisy postaci i miejsc (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIEŚĆ, KTÓREJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST SZYBKA AKCJA I CZĘSTE JEJ ZWROTY, PRZEZ CO OGRANICZONE SĄ OPISY POSTACI I MIEJSC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.959

FLINTPAS, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, POGODNOŚĆ, GRUŹLICA ZWIERZĄT, NOMINAŁ, DZIEŃ, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, HORROR, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, POLITYKA DYSKONTOWA, MARKETING SKOJARZENIOWY, KONSERWATORNIA, WZMACNIACZ, ADIANTUM KLINOWATE, SUWERENNOŚĆ, AMIOKSZTAŁTNE, NORMATYWISTA, POTRZEBA, ALFABET LORMA, ROLNIK, PIĘKNOŚĆ, MARIO BROS, GLINIANE RĘCE, PRZESTRZEŃ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SOS BESZAMELOWY, TRUP, PARAZYTOFIT, REKULTYWACJA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, NAMIOTNIKOWATE, HISTON ŁĄCZNIKOWY, GRZECH, ŚRODEK SPOŻYWCZY, TEORIA DESKRYPCJI, KOMUNALKA, CZARTER, PORTUGALSKI, RODELA, DOWCIPNOŚĆ, JADZICA, MODRZACZEK SINY, PRZEWÓD, CENA MINIMALNA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, SZALEŃSTWO, ORZESZEK ZIEMNY, DYSPLAZJA NEREK, MUNDANIA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, SYMPATYCZNOŚĆ, ROTOR FLETTNERA, LOT CZARTEROWY, PASTA CURRY, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, PATENA, KSYLOGRAFIA, HALUCYNACJA, ROZBIERANKA, NONSENSOWNOŚĆ, RAK KRAWIEC, LABIRYNT, PROMIEŃ ALFA, MIASTOWOŚĆ, SMARKATA, BEZSENSOWNOŚĆ, PRZEWODNIK, CZARNY PIOTRUŚ, GLACE, DYNAMIT, OPĘTANIE, JANCZAR, FOTOTROPIZM, MENNONITYZM, MATKA BOSKA GROMNICZNA, GRZYB STROJNY, BOGATE MEDIA, KOMANDYTARIUM, TYTUŁ NAUKOWY, JAŚMINOWIEC, OWOC, PŁASKOŚĆ, FLAK, PRZETRAWIANIE, TAKTYKA, KOŁO MAŁE, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, INGRES, SOCJALIZM REALNY, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, CECHA PODZIELNOŚCI, FRYBURG, PODATEK MAJĄTKOWY, NEGACJONIZM, ZAJĄKNIĘCIE, FORMA, ŚLUZ, DRABINKA SZNUROWA, PROPOLIS, CZEPIAKI, DESZCZ, LOKAJSTWO, DRĘTWOTA, MASZYNA TURINGA, POWŁOKA, ASTROWIEŻYCZKA, NADZÓR BANKOWY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SZKOŁA ŚREDNIA, CZWARTACZKA, PLASTYCZNOŚĆ, ROŻEK, TEATR, ŚWIATŁODRUK, SPÓŁKA-CÓRKA, KWARC MLECZNY, FALA HARMONICZNA, KRZYŻAK ROGATY, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, PROSIACZEK, PRZEBUDOWA, WLEW, STAŁA KOSMOLOGICZNA, SZNUR HACZYKOWY, MOSTEK, WIEŻA KOŚCIELNA, SPACHACZ ZIELONAWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, FAJITA, ABONAMENT, ŚWIATŁO, CANCA, TEATR, TYSIĘCZNIK, KRĘTKOWICA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, NIEKULTURALNOŚĆ, KUCHNIA WOJSKOWA, PROCH, MĄCZNIAK RZEKOMY, GRADUACJA, PUSZKARSTWO, GAŚNICA PROSZKOWA, ERPEG, PASSE-PARTOUT, STAGNACJA LODOWCA, BAKTERIE METANOGENICZNE, KROKODYLOWATE, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, OPRYCHÓWKA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, RODZIMOŚĆ, ROZPACZLIWOŚĆ, ZBAWICIEL, CZEPEK, NIEDOZWOLONOŚĆ, HERMA, COMBER, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PRINCESSA, DUSZA TOWARZYSTWA, GATUNEK, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, ADAMÓW, ZSYPKA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, FRA, SFERA DYSONA, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, KULTURA LATEŃSKA, TRIAL ROWEROWY, PŁONINA, ŻAGIEW, MEREŻKA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, FASETA, KOPARKA PODPOZIOMOWA, BREST, BIURO SPISOWE, INSTRUMENT SZARPANY, ŁAPA, ALFABET FIKCYJNY, PIEKŁO, PRZYGODÓWKA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, RZEKA AUTOCHTONICZNA, DYREKCJA, PRZYCZYNA FORMALNA, GILOTYNA HUME'A, KWAS LIZERGOWY, MIEJSCE, PUNK, ROZRZĄD, NIEDOKŁADNOŚĆ, NAZWA RZETELNA, ZBIORNIK, ANGLOARAB SHAGYA, INGRESJA MORSKA, MISKA, STWARDNIENIE ROZSIANE, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, KLON, ZŁOTA PŁYTA, WSZECHMOCNOŚĆ, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, RAK RZECZNY, TAYLORYZM, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, POLE, PLURALIZM, GITARA KLASYCZNA, JĘZYKI MUNDAJSKIE, MIANOWNIK, PRZYWÓDZTWO CENOWE, FARMAKOEKONOMIKA, TELAMON, MÓWNICA, CHOROBA WODUNKOWA, GŁAZ NARZUTOWY, LUFKA, ZACHYŁKA, KAJDANY SKEFFINGTONA, ŻYWIEC, ROZDZIALIK, WIRTUOZOSTWO, HRABIANKA, BURKA, ŚWINKA MORSKA, PRACOWNIK, DELTA WSTECZNA, NAPA, LAKONIZM, AKATALEKSA, SPEKTAKL, NIEODZOWNOŚĆ, LICENCJA OTWARTA, PARABOLA SZEŚCIENNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, CYWILNOŚĆ, POBIAŁKA, UDŹWIG, CHOROBA KŁUSOWA, ARENDA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ZAPYLACZ, ZAKRĘT, CIENKA SKÓRA, GRODŹ, TRZĘSIDŁO, PROFESJA, STANLEY, OSTANIEC KRASOWY, CHLUBNOŚĆ, ZIARNO, JAGODNIK, GLEJT, CZĄSTKOWOŚĆ, ŚLEPY NABÓJ, LOT GODOWY, KARP KRÓLEWSKI, DYNAMIZM, TANCERZ, LEMUR KARŁOWATY, OSTRYGA, TOLERASTIA, KONIK, SARABANDA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, NIEGUSTOWNOŚĆ, MAKROSKŁADNIK, BAKTEROID, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, AJDUKIEWICZ, OGNIWO MOKRE, STUDIUM, ARENGA PIERZASTA, ESPADON, GOŁĘBIE SERCE, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, EKONOMIA NORMATYWNA, FIKCJA, SALAMANDROWATE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, EUROCENT, WIECZORÓWKA, BERGAMOTKA, LENINÓWKA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, CHROPAWOŚĆ, ZBROJA NIEMIECKA, FLAGRUM, MENEDŻER, JEZIORO WYDMOWE, SZKARADZIEŃSTWO, ?PAKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIEŚĆ, KTÓREJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST SZYBKA AKCJA I CZĘSTE JEJ ZWROTY, PRZEZ CO OGRANICZONE SĄ OPISY POSTACI I MIEJSC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIEŚĆ, KTÓREJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST SZYBKA AKCJA I CZĘSTE JEJ ZWROTY, PRZEZ CO OGRANICZONE SĄ OPISY POSTACI I MIEJSC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIEŚĆ SENSACYJNA powieść, której główną cechą jest szybka akcja i częste jej zwroty, przez co ograniczone są opisy postaci i miejsc (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIEŚĆ SENSACYJNA
powieść, której główną cechą jest szybka akcja i częste jej zwroty, przez co ograniczone są opisy postaci i miejsc (na 17 lit.).

Oprócz POWIEŚĆ, KTÓREJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST SZYBKA AKCJA I CZĘSTE JEJ ZWROTY, PRZEZ CO OGRANICZONE SĄ OPISY POSTACI I MIEJSC sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - POWIEŚĆ, KTÓREJ GŁÓWNĄ CECHĄ JEST SZYBKA AKCJA I CZĘSTE JEJ ZWROTY, PRZEZ CO OGRANICZONE SĄ OPISY POSTACI I MIEJSC. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast