TRACHEOPHYTA - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACJI, CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) ROŚLIN NACZYNIOWYCH JEST WYKSZTAŁCENIE TKANKI PRZEWODZĄCEJ WODĘ, TZW. TKANKI NACZYNIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACZYNIOWE to:

Tracheophyta - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji, cechą charakterystyczną (synapomorficzną) roślin naczyniowych jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę, tzw. tkanki naczyniowej (na 10 lit.)ROŚLINY NACZYNIOWE to:

Tracheophyta - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji, cechą charakterystyczną (synapomorficzną) roślin naczyniowych jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę, tzw. tkanki naczyniowej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRACHEOPHYTA - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACJI, CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) ROŚLIN NACZYNIOWYCH JEST WYKSZTAŁCENIE TKANKI PRZEWODZĄCEJ WODĘ, TZW. TKANKI NACZYNIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.083

NAJDUCH, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, WSPÓLNOTA, ŁYCZOGA, ASNYKOWIEC, BEZBOLESNOŚĆ, SINGIEL, KLUB, KOLENDRA, MAKAKOKSZTAŁTNE, KAWON, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, WYDAJNOŚĆ, UNDERGROUND, NAPĘD TAŚMY, ANIOŁEK, FRAZA, BENETYT, METAFIZYCZNOŚĆ, ROZKŁADOWOŚĆ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, MAGIEL, ZARZEWIE, CHIMERA AMERYKAŃSKA, PIELGRZYMKA, KORZEŃ ODDECHOWY, BULANŻERIA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ZIEMIA, SMARKULA, CZYTANKA, ANTYHITLEROWIEC, MĄCZNIAK, OHAR, NIKCZEMNOŚĆ, IMPLIKATURA, PIEC ŁUKOWY, SKRZYPOWE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, TRAWY, START MASOWY, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, SKARB, WANIENKA, CHODZĄCY SZKIELET, LAWATERZ, CHIŃSKI, POSEŁ NIEZRZESZONY, PORAŻENIE MÓZGOWE, KRANIOTOMIA, FAŁD, FILEMON SĘPIOGŁOWY, POWTARZALNOŚĆ, USTONOGI, PODOBNOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SZEREG NEPTUNOWY, OTWARTOŚĆ, ATLANTYDA, LILIA VOODOO, DZIWNY ATRAKTOR, GRUPA CZASOWNIKOWA, ZMOWA, JEZIORO DYSTROFICZNE, PIANO, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, CZWARTY, WAZONKOWCOWATE, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZAGRANICZNOŚĆ, RZECZ, UKRAINISTYKA, TRANSAKCJA TERMINOWA, MELIT, CZAPKA SPORTOWA, PRAWO PRYWATNE, NEKTARNIK, WALUTA BAZOWA, ALABASTER, POWIEŚĆ MILICYJNA, WĘGLÓWKA, DONICA, NACHALNOŚĆ, TEINA, CZOŁÓWKA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, NIEPORZĄDNOŚĆ, KONTRAFAŁ, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, CZUJKA, PODŁOTA, MIĘSO, DOSIEBNOŚĆ, PLANETA OCEANICZNA, RZEKA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, LOGOWANIE, PALCZATKOWE, STAROŚWIECKOŚĆ, ZARZĄD, WĄTŁOŚĆ, OLEJ JADALNY, MAŚLAK, NIESPODZIEWANOŚĆ, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, RADA STARSZYCH, HEGEL, DIORAMA, WYCZUWALNOŚĆ, WEKTOR ZACZEPIONY, OBOZOWISKO, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KANAŁ ŻEGLOWNY, MEGALNEUZAUR, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, CZEREŚNIAK, MAGIERA, FORMIŚCI, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, REOSTAT, MUCHOMOR BULWIASTY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ZAPASY, WIMBLEDON, SPONDYLOSOMA, CIĘŻKA WODA, IKRA, KALINA, FAŁSZYWIEC, RAMA, PORZĄDNOŚĆ, GRUPA ROBOCZA, PAPROTNICA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, AZJATYCKI TYGRYS, MASYWNOŚĆ, EUGLENA ZIELONA, GRUPA, EKSTRAKLASA, DIAFTOREZA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, DERYWATYWA, JĘZYCZNIK, PRZETWÓRCZOŚĆ, OSZCZĘDNIŚ, CHEDDAR, PORTUGALSKOŚĆ, KLOSZ, WIRTUOZERIA, MARGINESOWOŚĆ, CHYBOTLIWOŚĆ, OSTROŚĆ, WIĄŚL, WINO LIKIEROWE, MARSZ, BEZIDEOWOŚĆ, OKRZYK, OSNOWA GEODEZYJNA, JĘZYK DUŃSKI, KOLUGO, FERRIMAGNETYZM, RAEBURN, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, HIPOSTYL, PIERDU-PIERDU, POWŁOKA, ŻYWIZNA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, PSIZĄB CZERWIENIEJĄCY, GAZ ŁZAWIĄCY, PODSIEĆ, DOBOSZKA, LEN, TELEFONIA KOMÓRKOWA, BOCZEŃ, SUMA WEKSLOWA, CZYN NIERZĄDNY, KWIATUSZEK, MOTOR, GRYZONIE, OSTANIEC KRASOWY, ARABICA, PIŁKA, KWINTA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, DANE SENSYTYWNE, MAKABRYCZNOŚĆ, ROZSOCHA, MELFALAN, FILM SF, JASNOTOWATE, POSPÓLNOŚĆ, MŁODZIK, KLOPS, HYDROLAT, CYPRYSIK GROSZKOWY, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, JĄDRO, WYTWÓRNIA, FEMINIZM, AUTOBUS CZŁONOWY, NUMER, PERŁÓWKA, COŚ NIECOŚ, PĘCHERZNICA, POBOŻNOŚĆ, DROGA ZBIORCZA, SOŚNIAK, JEŻOWIEC JADALNY, PODTRZYMKA, MALAJALAM, KARKOŁOMNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, DŻDŻYSTOŚĆ, KWIAT, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, CIĄGUTEK, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, KLON, GORYL NIZINNY, MAPA GEOLOGICZNA, KONEWKA, EGILOPS CYLINDRYCZNY, MENADŻER, SZALOTKA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, CZEPOTA GAMBIR, WIELORDZENIOWOŚĆ, MIELINA, NATARCZYWOŚĆ, ŚRODOWISKO, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, DIAGRAM VENNA, DROGA RZYMSKA, DRASTYCZNOŚĆ, ROZPRAWKA, NOTA PROTESTACYJNA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, NIEKONKRETNOŚĆ, KARCZOCH, KARPOLOGIA, PRZYMIOTNO KARPACKIE, INTEGRALNOŚĆ, PUŚLISKO, METYCYLINA, CELOWNICA, ANTYDEPRESANT, ZIARNOPŁON, RÓWNOSKRZYDŁE, JASNOTOWCE, WIRUS WŚCIEKLIZNY, POKRZYWA, BEZBOLESNOŚĆ, SYRENI ŚPIEW, SITWA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, SUFFOLK, WIDMO RENTGENOWSKIE, ARCHIPELAG, OPIEKA MEDYCZNA, HYPOSTYL, AKOLITA, JASION, TKANKA ROŚLINNA, HARAP, WANNA, TURYSTYKA KONNA, CZAS LAPUNOWA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ABFARAD, CIS POŚREDNI, OGINO, LEKSYKOSTATYSTYKA, KOSOGON, SPOWINOWACONY, RELIGIA MOJŻESZOWA, WYDMUSZKA, WIĆ, LIS MORSKI, FUNKCJA AKTYWACJI, APIKOMPLEKSY, POŻĄDLIWOŚĆ, WLAN, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, WIELKA PŁYTA, METYL, ULUBIENIEC, OŻWIOWATE, SKANER 3D, OBJAWIENIE PRYWATNE, OWOC SZUPINKOWY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, HERBATKA, TEMPERATURA, RODZINA KLANOWA, PRINSEPIA, ?BIOMETRYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRACHEOPHYTA - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACJI, CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) ROŚLIN NACZYNIOWYCH JEST WYKSZTAŁCENIE TKANKI PRZEWODZĄCEJ WODĘ, TZW. TKANKI NACZYNIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TRACHEOPHYTA - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACJI, CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) ROŚLIN NACZYNIOWYCH JEST WYKSZTAŁCENIE TKANKI PRZEWODZĄCEJ WODĘ, TZW. TKANKI NACZYNIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACZYNIOWE Tracheophyta - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji, cechą charakterystyczną (synapomorficzną) roślin naczyniowych jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę, tzw. tkanki naczyniowej (na 10 lit.)
ROŚLINY NACZYNIOWE Tracheophyta - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji, cechą charakterystyczną (synapomorficzną) roślin naczyniowych jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę, tzw. tkanki naczyniowej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACZYNIOWE
Tracheophyta - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji, cechą charakterystyczną (synapomorficzną) roślin naczyniowych jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę, tzw. tkanki naczyniowej (na 10 lit.).
ROŚLINY NACZYNIOWE
Tracheophyta - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji, cechą charakterystyczną (synapomorficzną) roślin naczyniowych jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę, tzw. tkanki naczyniowej (na 17 lit.).

Oprócz TRACHEOPHYTA - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACJI, CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) ROŚLIN NACZYNIOWYCH JEST WYKSZTAŁCENIE TKANKI PRZEWODZĄCEJ WODĘ, TZW. TKANKI NACZYNIOWEJ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - TRACHEOPHYTA - GRUPA ROŚLIN O RÓŻNEJ RANDZE SYSTEMATYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU KLASYFIKACJI, CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ (SYNAPOMORFICZNĄ) ROŚLIN NACZYNIOWYCH JEST WYKSZTAŁCENIE TKANKI PRZEWODZĄCEJ WODĘ, TZW. TKANKI NACZYNIOWEJ. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x