WODA MINERALNA I LECZNICZA, KRZEPNIĘCIE KTÓREJ MA MIEJSCE W TEMPERATURZE PONIŻEJ -0,55 °C, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE ZAŚ JEST WYŻSZE OD 7,7*103 HPA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WODA HIPEROSMOTYCZNA to:

woda mineralna i lecznicza, krzepnięcie której ma miejsce w temperaturze poniżej -0,55 °C, ciśnienie osmotyczne zaś jest wyższe od 7,7*103 hPa (na 19 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WODA MINERALNA I LECZNICZA, KRZEPNIĘCIE KTÓREJ MA MIEJSCE W TEMPERATURZE PONIŻEJ -0,55 °C, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE ZAŚ JEST WYŻSZE OD 7,7*103 HPA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.403

PODEJŹRZON, DYSCYPLINA PARTYJNA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, KIERUNEK, USYTUOWANIE, MISKA OLEJOWA, PATAFIAN, ZAMKNIĘTOŚĆ, POKŁAD DOLNY, WIMBLEDON, OBROTNICA, DOKUMENT, ZASADA EKWIPARTYCJI, RACHUNEK SUMIENIA, PUŁAP TEORETYCZNY, FUNKCJA AKTYWACJI, NURKOWANIE TECHNICZNE, MIĘSO, INFIKS, GRAF MIESZANY, KOLEJNA WODA PO KISIELU, BARCZATKA, ANIOŁ STRÓŻ, MODRASZEK ADONIS, WSIUR, EISEGEZA, ZĘBNICA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, INSPEKTOR SZKOLNY, SPALENISKO, EKRAN, KUC CONNEMARA, MISTRZYNI, DWA OGNIE, GLINIASTOŚĆ, HARD CORE, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, GROMADA, WYPUKLINA, PROCES KARNY, POBUDKA, ENAMINA, ROZPACZLIWOŚĆ, PONCZ, BECZKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ASTER, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, SUPERMAN, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, MANDAT, TOPIALNIA, SZEOL, EWANIELIA, KOMPAKTOWOŚĆ, FRANCZYZA KONWERSYJNA, ROPNICA, PRAGMATYCZNOŚĆ, HYPOSTYL, MŁODY, GWIAZDA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, WATERLOO, KATASTROFIZM, WKLĘSŁODRUK, REGUŁA GLOGERA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, MUFLA, SYGNAŁ DYSKRETNY, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MATERIAŁ, CANTUS FIRMUS, CENA MINIMALNA, KOŚĆ GUZICZNA, FILM INTERAKTYWNY, PRAWO DŻUNGLI, LIMFOCYTOPENIA, ODCISK PALCA, GNIAZDKO, OPÓR DROGOWY, RZEKA SEZONOWA, GRA CYLINDRYCZNA, DESZCZÓWKA, KURSOR, TWIERDZENIE REESA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PRZEDSCENIE, CZEREMCHA, MIEJSCE KULTU, ZŁOTA KLATKA, NACZYNIE WIEŃCOWE, DROBNOUSTEK BECKFORDA, TWARDY OŁÓWEK, KISZKA STOLCOWA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, WODA SŁODKA, ŚMIESZKA, WYCINEK KULI, GŁÓWKA, MACIERZ STOCHASTYCZNA, STROLLER, GRANICA FUNKCJI, CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, STOPA, GARDZIEL, AFIRMACJA, TRUDNOŚĆ, EGZAMIN, BEZRĄBEK, PODWIECZÓR, TWINNING, ELIMINACJA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, PRZEWODNICZKA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KARMNIK AUTOMATYCZNY, NOŚNIK DANYCH, PERIOD, PLEBEJUSZ, OSTRA AMUNICJA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, PRAWO BLIŻSZOŚCI, BYŁY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, SPÓJNIK, ODSTĘP, ROZDZIALIK, IDENTYCZNOŚĆ, PSEUDOBIELICA, ROZKŁADOWOŚĆ, WPIERDOLKA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, POLE KARNE, HISTORYZM, MODELOWOŚĆ, CENOBIORCA, AKTOR, STOP NISKOTOPLIWY, MUŁOWCOWATE, SŁABEUSZ, NIEOKREŚLONOŚĆ, PASZTET, SKRYTOBÓJSTWO, MARYJNOŚĆ, WALOSZEK, UNISTA, PIEC MUFLOWY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, ZARZĄD, DWUKROTNOŚĆ, UKROP, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, GAL, PEDOFILIA, INWERT, LUZ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ROŚLINA BULWIASTA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, CIAPOWATOŚĆ, PRZESIEWACZ, POSTERUNEK, PUNKT ZLEWNY, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, DOŁEK, PLAN, OSZCZĘDNOŚĆ, DYCHAWICA, PORZĄDNIŚ, ZABAWOWOŚĆ, PALEOMAGNETYZM, POSTĘPACTWO, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WIEŻA, KARKOŁOMNOŚĆ, ETMALOZA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, JUNKIER, LÓD, TRYBUNA, MONTREAL, IN MEDIAS RES, DRENAŻ MÓZGÓW, BARBETA, ŁUK BLOCZKOWY, SFERA BIOTYCZNA, ZAKWAS, SYGNIFIKATOR, TEOLOGIA BIBLIJNA, KOPUŁKA, BALAST, KASTANIETY, CZŁOWIECZEK, WODA GEOTERMALNA, POWTARZALNOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, GREJ, BIEL, REDEMPTOR, FILOZOFIA RELIGII, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, SZACHY AKTYWNE, CÓRKA ŚMIECIARZA, FRANCZYZA, FISZBINOWCE, ZNAK KOREKTORSKI, WŁOSKOŚĆ, KORT, GRZYB ZŁOTAWY, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SUBSKRYBENT, NOTA PROTESTACYJNA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, KUBIZM ORFICZNY, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, MONOETANOLOAMINA, OSOBOGODZINA, MAŚLANY RYNEK, CIEMIERNIK, PUNKT APTECZNY, PRZYBYSZKA, BROŃ LUFOWA, FAJITA, ALFABET MIGANY, MASZT, NONSENSOWNOŚĆ, RAJZERKA, ANALITYKA MEDYCZNA, OPŁOMKA, FORMALIZACJA, RUMSZTYK, NASKALNIK, STRÓŻÓWKA, BULWA PĘDOWA, INSTRUMENT DĘTY, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, INTERNUNCJUSZ, CZEREŚNIAK, POSIADACZ ZALEŻNY, STYGOKSEN, PŁATNIK SKŁADEK, CHAMONIX, KSIĘGA AKCYJNA, TRANSPOZYCJA, LUFKA, KONCERT ŻYCZEŃ, WYRĘBA, BEZDUSZNOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, REMISIK, ARESZT, RZECZYWISTOŚĆ, WYDERKA, KULTURA LATEŃSKA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, HRABIĄTKO, CHOROBA CYWILIZACYJNA, KLISZA, SZKOLNOŚĆ, PORYWCZOŚĆ, CLEARING, PINGWIN CESARSKI, BOWLS, NIESKWAPLIWOŚĆ, SAKSOŃSKI, PIEZOELEKTRYK, KOD JĘZYKOWY, NEKROMANCJA, COLESLAW, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, TKANKA STAŁA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, NIESPODZIEWANOŚĆ, DOMINATOR, ROŚLINY NACZYNIOWE, BETAKSOLOL, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, BIMBROWNIA, ŻÓŁTY KARZEŁ, MODEL, PARAPETÓWA, KILLER, SZTURWAŁ, TERPEN, PROTEST SONG, KALORMEN, PASZA, KOZA, KREDKA OŁÓWKOWA, WIELORASOWOŚĆ, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, DEGRESJA PODATKOWA, SZAŁAŚNICTWO, AKADEMICKOŚĆ, MIESZAK, ?PRZEWÓD SĄDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.403 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WODA MINERALNA I LECZNICZA, KRZEPNIĘCIE KTÓREJ MA MIEJSCE W TEMPERATURZE PONIŻEJ -0,55 °C, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE ZAŚ JEST WYŻSZE OD 7,7*103 HPA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WODA MINERALNA I LECZNICZA, KRZEPNIĘCIE KTÓREJ MA MIEJSCE W TEMPERATURZE PONIŻEJ -0,55 °C, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE ZAŚ JEST WYŻSZE OD 7,7*103 HPA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WODA HIPEROSMOTYCZNA woda mineralna i lecznicza, krzepnięcie której ma miejsce w temperaturze poniżej -0,55 °C, ciśnienie osmotyczne zaś jest wyższe od 7,7*103 hPa (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WODA HIPEROSMOTYCZNA
woda mineralna i lecznicza, krzepnięcie której ma miejsce w temperaturze poniżej -0,55 °C, ciśnienie osmotyczne zaś jest wyższe od 7,7*103 hPa (na 19 lit.).

Oprócz WODA MINERALNA I LECZNICZA, KRZEPNIĘCIE KTÓREJ MA MIEJSCE W TEMPERATURZE PONIŻEJ -0,55 °C, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE ZAŚ JEST WYŻSZE OD 7,7*103 HPA sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - WODA MINERALNA I LECZNICZA, KRZEPNIĘCIE KTÓREJ MA MIEJSCE W TEMPERATURZE PONIŻEJ -0,55 °C, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE ZAŚ JEST WYŻSZE OD 7,7*103 HPA. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x