CECHA CZEGOŚ, W CZYM DA SIĘ WYRÓŻNIĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY, CZEGOŚ, CO NIE JEST W KAŻDYM MIEJSCU TAKIE SAMO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEJEDNOLITOŚĆ to:

cecha czegoś, w czym da się wyróżnić poszczególne elementy, czegoś, co nie jest w każdym miejscu takie samo (na 14 lit.)NIEJEDNORODNOŚĆ to:

cecha czegoś, w czym da się wyróżnić poszczególne elementy, czegoś, co nie jest w każdym miejscu takie samo (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEJEDNOLITOŚĆ

NIEJEDNOLITOŚĆ to:

zróżnicowanie, brak spójności, współgrania między elementami (na 14 lit.)NIEJEDNOLITOŚĆ to:

cecha czegoś, w czym da się wyróżnić poszczególne elementy, czegoś, co nie jest w każdym miejscu takie samo (na 14 lit.)NIEJEDNOLITOŚĆ to:

różnorodność, zmienność (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, W CZYM DA SIĘ WYRÓŻNIĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY, CZEGOŚ, CO NIE JEST W KAŻDYM MIEJSCU TAKIE SAMO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.498

WINO LIKIEROWE, PASO PERUANO, STACJA NASŁUCHOWA, FRONT, KAMBIUM WASKULARNE, RYZYKO INWESTYCYJNE, WIDEOMAN, SZUM, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, SYRYNGA, CEREMONIA HERBACIANA, CIAŁO SZTYWNE, GRAF PLANARNY, KLESZCZE, WOŁOSKI, LOTOS, NIERELIGIJNOŚĆ, NITROBAKTERIA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, POJEDYNKA, BRAT POLSKI, DZIKA RÓŻA, BOBROWISKO, NARZĘDZIE, WIRUS, RACHUNEK CAŁKOWY, MALARSTWO, JĘZYK NAHUATL, PRZYDZIAŁ, CHRABĄSZCZ, WZMACNIACZ OPERACYJNY, CHRZĄSTKA, IPHONE, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, SROKOSZ, BATERIA GALWANICZNA, REZYDENT WYWIADU, CHWILÓWKA, BARIONYKS, TOREBKA, PRZESADNOŚĆ, SUKCES REPRODUKCYJNY, VERTIKAL, SPÓJNOŚĆ, CZARNE KINO, BEZROBOCIE AGRARNE, NOSIDŁO, ODCINEK, PŁEĆ, TWIERDZENIE, JEDYNY, REKLAMIARZ, FUNKCJA ACKERMANNA, REPETYCYJNOŚĆ, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, FERRIMAGNETYZM, CIEMNICA, KOMPLETNOŚĆ, OKUCIE, BUKIET, WZORNIK, RURALISTYKA, RESTAURATOR, USKOK, GEOMETRIA ANALITYCZNA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ISKRA ELEKTRYCZNA, GATUNEK CELOWY, KOŁO JEZDNE, ASYMETRIA, APOSELENIUM, ŚWINKA MORSKA, PARTIA KATALOŃSKA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, KIERZNIA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, FORMACJA, URUK-HAI, HISZPAŃSKOŚĆ, BUTERSZNYT, KOLEŃ, BIEG PŁASKI, WYPYCHACZ, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, ŁOWCA, FAZA, EKSKLUZYWIZM, CUKIERNIA, CZYRACZNOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, TOWARZYSTWO, WIEK ROZRODCZY, WELWET, ARCTG, PANNA NA WYDANIU, PRAWIDŁO, JUNKIER, ŻÓŁTLICZKA, TRZECIE OKO, ROZWÓZ, DOKUMENTARYZM, GARDA, PRAKTYCZNOŚĆ, KRYZA, OBRONA, SZYMPANS KARŁOWATY, DEADLINE, SKNERSTWO, BURAK POSPOLITY, NIEDBALSTWO, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, STRATEGIK, GUZ KULSZOWY, DZIKI ZACHÓD, TOŃ, KOMUNIZM, WALKA, ZDRADLIWOŚĆ, POŁOŻENIE, PASKUDNOŚĆ, GRAMATYK, MIĘSOŻERNOŚĆ, FORMA, OPUKIWANIE, MALARSKOŚĆ, MONOGENEZA, PRAWO BERNOULLIEGO, SMOK, SZMER, TURBINA AKCYJNA, SYSTEM POZYCYJNY, KREACJONIZM, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, TREND HORYZONTALNY, URODA, SYSTEMIK, METANOGENY, GE'EZ, MISTRZYNI, SOLARIUM, ARMIA, OKUCIE, ROZŁUPKA, NALEŹLINA POSPOLITA, POMORSKI, PORZĄDNOŚĆ, POTOP, KORYTARZ EKOLOGICZNY, SKRADANKA, BATYMETRIA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, JAJA, PAPILOT, JAGLANKA, STRZELANINA, NIEPODLEGŁOŚĆ, TUNICZKA, SIŁA SPOKOJU, NON-IRON, MASŁO, KRÓLIK, AGROWŁÓKNINA, PSZCZOŁA MIODNA, FUTURE PROGRESSIVE, NIENARUSZALNOŚĆ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, WIELKA CHOROBA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PALATOGRAFIA, PĘD ROŚLINNY, CYRKUMFLEKS, GIAUR, OBSCENICZNOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, LOG, UBYTEK, ZAWÓD, KAPUSTA, PANŚWINIZM, WRZÓD TWARDY, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PAMIĄTKA, WARTOŚĆ WŁASNA, KONFIRMACJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, PICA, AMATOR, DOSTĘPNOŚĆ, FATAMORGANA, CZAS, CHOROBA BERGERA, LABORANT, SZAMOTANINA, REGAL, GILOSZ, KOZA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, GEEK, INNSBRUCK, CZAS, KAJMAN KROKODYLOWY, KLAUZURA, SMAROWIDŁO, RYNEK PRACY, FUZJA JĄDROWA, MEDYCYNA PRACY, OGRANICZENIE, TOR WODNY, BIAŁA SALA, DOM STARCÓW, WEŁNISTOŚĆ, WYWIAD, BRZYDULA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, KICZ, TRAWA PASTEWNA, ORTOPTYSTA, OPOZYCJA, BLISKOZNACZNIK, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, RACHUNEK WEKTOROWY, RARYTASIK, KRÓTKOŚĆ, MANIPULACYJNOŚĆ, DZIWOŻONA, GAL, KOMÓRECZKA, BIDŁO, WIELORDZENIOWOŚĆ, COŚ, SZOK, OGI, CHOLEWKA, DEFINIOWALNOŚĆ, MANDALA, CENTRUM, KUGLARSTWO, CECHA RELEWANTNA, SYSTEM REPARTYCYJNY, KOZA PIERWOTNA, DONOŚNIK, ŁONO, ARCHITEKTURA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PELHAM, ŹDZIERSTWO, SOLARIUM, WĘZEŁ, BUTELKA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ANTAGONIZM, UKŁAD HORMONALNY, CECHA RUCHU, SARABANDA, MIKSTURA, MRÓWKA ŁĄKOWA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KURS STAŁY, UZNANIE, WIDZENIE SENNE, KOTLINA KŁODZKA, RUCHOMY PIASEK, NIECIERPLIWOŚĆ, CYPROHEPTADYNA, PATENA, CZARNY PIOTRUŚ, DYSTANS, ŻEGLAREK, KARTUSZ, ORLICZKA KRETEŃSKA, GĘSTOŚĆ, DUCH, NEUROCHEMIA, ELEKTROSTATYKA, ŚMIECISKO, PŁAWNOŚĆ, ZATOCZKA, SOFISTA, PARTER OGRODOWY, AGROFIZYKA, OPRYSZCZKA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, WSKAŹNIK, WSPOMNIENIE, BIAŁOCZÓŁKA, KOD ROZWINIĘTY, KYZYŁ, CHODZĄCA POWAGA, PLACEK PO WĘGIERSKU, CUD, MOKROŚĆ, RZODKIEWNIK, JASZCZUR, PASO PERUWIAŃSKI, ?KONTRETYKIETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.498 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, W CZYM DA SIĘ WYRÓŻNIĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY, CZEGOŚ, CO NIE JEST W KAŻDYM MIEJSCU TAKIE SAMO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, W CZYM DA SIĘ WYRÓŻNIĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY, CZEGOŚ, CO NIE JEST W KAŻDYM MIEJSCU TAKIE SAMO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEJEDNOLITOŚĆ cecha czegoś, w czym da się wyróżnić poszczególne elementy, czegoś, co nie jest w każdym miejscu takie samo (na 14 lit.)
NIEJEDNORODNOŚĆ cecha czegoś, w czym da się wyróżnić poszczególne elementy, czegoś, co nie jest w każdym miejscu takie samo (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEJEDNOLITOŚĆ
cecha czegoś, w czym da się wyróżnić poszczególne elementy, czegoś, co nie jest w każdym miejscu takie samo (na 14 lit.).
NIEJEDNORODNOŚĆ
cecha czegoś, w czym da się wyróżnić poszczególne elementy, czegoś, co nie jest w każdym miejscu takie samo (na 15 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, W CZYM DA SIĘ WYRÓŻNIĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY, CZEGOŚ, CO NIE JEST W KAŻDYM MIEJSCU TAKIE SAMO sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, W CZYM DA SIĘ WYRÓŻNIĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY, CZEGOŚ, CO NIE JEST W KAŻDYM MIEJSCU TAKIE SAMO. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x