SUBSTANCJA, W KTÓREJ W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH (MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA); MATERIAŁ WYKAZUJĄCY WŁAŚCIWOŚCI FERRIMAGNETYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FERRIMAGNETYK to:

substancja, w której w temperaturach poniżej tzw. temperatury Néela pojawia się spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych (momenty te nie kompensują się wzajemnie do zera); materiał wykazujący właściwości ferrimagnetyczne (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, W KTÓREJ W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH (MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA); MATERIAŁ WYKAZUJĄCY WŁAŚCIWOŚCI FERRIMAGNETYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.767

HIPOTERAPEUTA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, KAZUISTYKA, KOMORNICA, KIESA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, MONTER, ROZBÓJNIK, SNOWIDZ, MAŹ PŁODOWA, METODA SCENARIUSZOWA, NIESKRĘPOWANIE, PRASA, ZAPCHANIE DZIURY, SSAK ŁOŻYSKOWY, PAJACYK, RYBA AMFIDROMICZNA, WZDĘCIE, TYRANIA, LICZBA ATOMOWA, WIZJER, SPOWINOWACONY, PLATFUS, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, SADÓWKA, FARMAKODYNAMIKA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, GARIBALDKA, TALMUDYSTKA, BROMOLEJ, APLIKACJA, BARIATRA, BUŁAT, PÓŁŚWIATEK, HELIKOPRION, SKOK, PUNICKI, GRZEBIEŃ, SAMOGŁOSKA NISKA, RYBY ŁAWICOWE, ŁADUNEK, ROZSTRZAŁ, ZWID, PROTEST SONG, MOWA ZALEŻNA, STABILIZATOR, CHRZAN, KNEBEL, MAKATKA, DRAMAT EPICKI, ŻYCIAN, BREZYLKA, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, PRZEGUB, HYPOSTYL, PARA MINIMALNA, PLAN OGÓLNY, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, BICIE POKŁONÓW, AUTONOMIA REGIONALNA, ROBEREK, DACH NAMIOTOWY, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, EGZOTERYCZNOŚĆ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, KOPERTA, ROZPAD SKAŁ, EDUKATORKA, BEZROBOCIE AGRARNE, PITU-PITU, SALA, ICHTIOSTEGOWCE, STABILIZACJA, SPŁYW BŁOTNY, PRZYBYTEK, ZAUROZUCH, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, WŁAZ, NEOTENIA, GRABBE, POMOCNIK, PAMIĘĆ LOGICZNA, OKRES AMAZOŃSKI, PAKA, KACZKA, FALKON, MALINA OMSZONA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, GEOELEKTRYKA, POCISK NADKALIBROWY, ZACHŁYST, MAG, RESPONDENT, HARMONIA, WŁÓKNO WĘGLOWE, LICHWIARSTWO, SÓL KWAŚNA, KANAŁ, WINNICKI, WYSIĘK, CZERWONA NOC, TEOLOGIA NATURALNA, TERAPIA BEHAWIORALNA, WIELKA ROSJA, DIAKON, WYKRÓJ, KRZYKACZ, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, WODOPÓJKI, PANNICA, BRYGADA, UKŁAD STACJONARNY, INFORMATYKA, OKRUSZYNA, KIELON, NATURA, ODRUCH RZEPKOWY, TERENOZNAWCA, KORBA, KANTONIERA, CYTOSTATYK, FIFKA, TAMA, POZA, PŁYTA KORKOWA, TEORIA CIAŁ, SZKŁO SPINOWE, ARCHAISTA, KARACENA, PARNOŚĆ, WYSPA, WZROST, WARTOŚĆ KATASTRALNA, ASTRONAUTYKA, REZYGNACJA, KONSERWATORNIA, UKŁAD DOKREWNY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ZATOPIONA DEPRESJA, STARUNEK, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, DOLAR FIDŻI, INDYKATOR, WATÓWKA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, TRAWERS, LICHWA, SPORT ZIMOWY, MASTYKS, POWTÓRZENIE, DŁOŃ, CYBERPANK, GARBATY ANIOŁ, KROK MILOWY, ZAINTERESOWANA, TRIAL ROWEROWY, TUŁACZ, JASŁO, TWIERDZENIE HARTOGSA, ZJAWISKO KERRA, MATRYCA LOGICZNA, NALEPA, STOLICA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, MACIERZ ALTERNUJĄCA, PLECY, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, KAZAMATA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, KĄT, PRZEDMORZE, POMPA STRUMIENIOWA, SARDANA, WIDLICZKA, CZIRLIDERKA, PEPTON, MODERATOR, HARMONIJKA, MOA, BEZROBOCIE SEZONOWE, PODZIELNIK, JEDNORAZOWOŚĆ, WYSKROBINA, FLUIDYZACJA, UKŁAD SAMODZIELNY, CIAŁKO BIAŁAWE, HARDOŚĆ, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, MUSZLA KONCERTOWA, RADIO TRANZYSTOROWE, LAJKONIK, JĘZYK LUKSEMBURSKI, JARZYNIAK, PLAMISTOŚĆ, NARZECZONA, GÓRA PODWODNA, PODŁOŻE MALARSKIE, AGRAFON, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, MANIERYZM, REAGINA, RYBA MASŁOWA, FUGA, WYRAŹNOŚĆ, WÓR, WIEWIÓRKA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, CASUAL, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, JURYDYKA, PROLETARIAT, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, LICEUM, DOWÓD ONTOLOGICZNY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, FECHTY, WZNIOS, POSTĘPOWANIE CYWILNE, LABORATORIUM, SHONEN-AI, AMORFIZM, MORESKA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, PRYMATOLOGIA, WYWÓZ, FRANIA, PARK SZTYWNYCH, WOLNE, PAKŁAK, KAPELUSZ, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, PLASTYKA, GRUSZKA, BLOK WULKANICZNY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, REGESTRATOR, AWIATYKA, PODUSZKA KURTYNOWA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, RADIOFARMECUTYK, TRZONKÓWKI, PIRYDOKSAL, STRAŻ OGNIOWA, ZALANIE SIĘ, SYLABA SŁABA, WYPRAWKA, FIRMAMENT, ASYRYJSKI, WESTERN, AMIDYZM, CIĄGOTY, SZKOŁA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PROMIENIOWANIE ALFA, OSTRĘŻYNA, WYŁAM, PISARZ POLNY, OBROSTNICA, MANIACZKA, WIEŻA, YAKALO, RATOWNICTWO, CZUBEK, PODOLOGIA, KLASTER, WŁÓKNIAK TWARDY, WCIĄGARKA, REPELENT, RZADKOŚĆ, MIŚ, MAGISTRALA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, TOR ODSTAWCZY, SPRZĘT MECHANICZNY, OBWINIONY, BODZIEC PROKSYMALNY, DIVA, TEREN, MINIMUM SOCJALNE, ŻUK, WYMÓG, NIEPALĄCY, NUMIZMATYKA, FANABERIA, BREK, WIADRO, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, KORPUS, ELOPSOPODOBNE, DIMER, MOD, SONAR, SAMORZĄD, MAKAK JAPOŃSKI, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, BALANSJER, ?ADDYCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.767 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, W KTÓREJ W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH (MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA); MATERIAŁ WYKAZUJĄCY WŁAŚCIWOŚCI FERRIMAGNETYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, W KTÓREJ W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH (MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA); MATERIAŁ WYKAZUJĄCY WŁAŚCIWOŚCI FERRIMAGNETYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FERRIMAGNETYK substancja, w której w temperaturach poniżej tzw. temperatury Néela pojawia się spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych (momenty te nie kompensują się wzajemnie do zera); materiał wykazujący właściwości ferrimagnetyczne (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FERRIMAGNETYK
substancja, w której w temperaturach poniżej tzw. temperatury Néela pojawia się spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie elementarnych momentów magnetycznych (momenty te nie kompensują się wzajemnie do zera); materiał wykazujący właściwości ferrimagnetyczne (na 13 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, W KTÓREJ W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH (MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA); MATERIAŁ WYKAZUJĄCY WŁAŚCIWOŚCI FERRIMAGNETYCZNE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SUBSTANCJA, W KTÓREJ W TEMPERATURACH PONIŻEJ TZW. TEMPERATURY NÉELA POJAWIA SIĘ SPONTANICZNE ANTYRÓWNOLEGŁE UPORZĄDKOWANIE ELEMENTARNYCH MOMENTÓW MAGNETYCZNYCH (MOMENTY TE NIE KOMPENSUJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO ZERA); MATERIAŁ WYKAZUJĄCY WŁAŚCIWOŚCI FERRIMAGNETYCZNE. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast