ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RDZEŃ to:

środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RDZEŃ

RDZEŃ to:

część ośrodkowego układu nerwowego, przewodząca bodźce pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym (na 5 lit.)RDZEŃ to:

istota, treść, jądro czegoś (na 5 lit.)RDZEŃ to:

główny morfem wyrazu, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów (na 5 lit.)RDZEŃ to:

zasadnicza część reaktora, w której następują przemiany jądrowe, będące źródłem energii w formie promieniowania oraz ciepła (na 5 lit.)RDZEŃ to:

środek, wnętrze przedmiotów, które posiadają przekrój cylindryczny, np. kabli, lin itp (na 5 lit.)RDZEŃ to:

część formy odlewniczej (na 5 lit.)RDZEŃ to:

włókno; tkanka miękiszowa w łodygach roślin i drzew (na 5 lit.)RDZEŃ to:

w archeologii: surowiak, z którego oddzielono co najmniej jeden odłupek (na 5 lit.)RDZEŃ to:

fizyczna częśc procesora odpowiedzialna za wykonywanie operacji obliczeniowych (na 5 lit.)RDZEŃ to:

środek pocisku, który po zetknięciu z celem wnika z dużą siłą w jego strukturę (na 5 lit.)RDZEŃ to:

część składowa formy odlewniczej odwzorująca wewnętrzne kształty odlewu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.087

OBSYPISKO, OGRÓD ZOOLOGICZNY, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, POLE GOLFOWE, ŻÓŁW PROMIENISTY, FERROMAGNETYCZNOŚĆ, ZAKOŃCZENIE SIECI, WIATRAK HOLENDERSKI, UKŁAD REGULARNY, RODZINA NUKLEARNA, FLAWONOID, MOIETA, ZŁOŻENIE UKŁONU, STOCZNIA ZŁOMOWA, OMLET NORWESKI, RUCH PRZYSPIESZONY, PRZEDMIOT, LOTNOŚĆ, PINGWIN ADELI, DRES, OBÓZ KONDYCYJNY, PODUSZKA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DRAMAT EPICKI, DANIE, NIECKA, TEATR LALEK, BRĄZOWY PODKARZEŁ, RZEŹBIARNIA, CHOROBA SCHILDERA, KOŁEK, WOODSTOCK, ORDYNACJA, KUBECZEK, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, LAKIER DO PAZNOKCI, ŚWIETLISTOŚĆ, SEMINARIUM, GRAMATYKA GENERATYWNA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, CWAJNOS, WSPÓŁUCZEŃ, SLALOM RÓWNOLEGŁY, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, SYRENA ALARMOWA, SĄD OPIEKUŃCZY, SORABISTYKA, AEROFON, ZABAWA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, PRZYLEPKA, DIAGNOSTA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, IMMUNOGENETYKA, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, WSPOMNIENIE, OSTOJA, UCHO ZEWNĘTRZNE, KOPUŁA LAWOWA, WŁÓKNIAK TWARDY, JĘZYK KENTUMOWY, LINIA KOLEJOWA, DISNEY, OTWÓR KIERUNKOWY, WARZYWNIAK, SEPARACJONIZM, RYNEK KASOWY, DIECEZJA, CELNOŚĆ, SAD, TARŁO, SEMITOLOG, BEZGŁOWOŚĆ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, MATEMATYKA STOSOWANA, ZAPASY, DÉJA VU, WAŻNIAK, PILARZE, WALCOWNIA ZIMNA, RUGBY, LEGAR, TIOMERSAL, DEKLINACJA NIJAKA, PODSEKTOR, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, ALLEL RECESYWNY, LINIA BRZEGOWA, HALOGENOWODÓR, UŻYTEK, TUBA, MUSZLOWCE, KONTRAMARKARNIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, SILNIK GAŹNIKOWY, PRZEWIELEBNOŚĆ, SILIKON, SILNIK INDUKCYJNY, MANEŻ, STRÓJ WIECZOROWY, KONCERT, PARK PRZEMYSŁOWY, AMORY, BIAŁY DZIEŃ, RAMA KOMUNIKACYJNA, KROK DOSTAWNY, RYNEK PODSTAWOWY, CHIŃSKA TORTURA WODNA, SZMALEC, CZASZA, TALERZ, AKT, KNAJPA, KONWERGENCJA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KORPUS NAWOWY, BOMBA KOBALTOWA, MOLOSOWATE, SEMANTYKA LEKSYKALNA, PLAZMA, DRZWI WAHADŁOWE, OBOZOWISKO, KOŁATANINA, PIRACTWO, MIŚ, ZAKRES ZNACZENIOWY, ISLANDZKI, KANAŁ PRZERZUTOWY, INDIAŃSKI, OBRONA BAŁTYCKA, ANUSZKIEWICZ, FANDANGO, SIŁA WYŻSZA, KUCHTA, SERWER, BICZ SZKOCKI, ZAKON ŻEBRZĄCY, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, DAMKA, KAPLICA CHRZCIELNA, LAWINA DESKOWA, RUSEK, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, LETARG, WARAN BEZUCHY, ANONEK, RDZEŃ, SZERMIERZ, GETTO, BUCHALTERIA, KOSTIUMERNIA, KRYZYS OTOLITOWY, TARCZKA, WYLĘGARNIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ALLOCHTON, FREE JAZZ, SĄD GRODZKI, ABORDAŻ, BUDOWNICTWO, MONARCHIA ELEKCYJNA, KLĘK PROSTY, CEDET, ARENGA, KRZTUSIEC, REGRESJA MORZA, WSCHÓD, BIOLOG, DEISTA, ASTRONOM, GONIEC BIAŁOPOLOWY, ROZPRAWA HABILITACYJNA, TAMANDUA, STARY, TEATR, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, AUSTRIACKI, PORNOGRAFIA TWARDA, SAMOWOLKA, OSTROKÓŁ, WŁAŚCIWOŚĆ, ŁOWCA, WIR POWIETRZNY, ASTROFOTOMETRIA, PETREL, ZARYCIE NOSEM, DZBANEK DO ŚMIETANY, SOSNA CZERWONA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KĄPIEL, PRZEZNACZENIE, SROKOSZ, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, KARCYNOGEN, ARCYDIAKON, BĄBEL SPEKULACYJNY, UNIWERSYTUTKA, MASTYKS ASFALTOWY, KRAKELURA, CHONDRYT WĘGLISTY, BIEG, CYJANOŻELAZIAN(III), REGRESJA PROBITOWA, HAMERNIA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, DRINK-BAR, RZEŹNIK, IDIOGRAFIZM, GMERK, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, TRZECIE OKO, NAGAR, TUŁACTWO, TEŚCIK, JUBILER, NEUROCHEMIA, CHART, AKTYWISTA, KAMIEŃ WĘGIELNY, KLUSKA KŁADZIONA, ZAKŁADNIK, ORANT, PAS DROGOWY, REGRESJA LODOWCA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, LOG, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, PŁYWACZEK, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, INDYWIDUALNOŚĆ, DEBIUT ZAMKNIĘTY, ZGRUBIENIE, HOMOSEKSUALIZM, PODYPLOMÓWKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, CZĘŚĆ, POPŁÓD, PINGWIN, ODLEWNIA, BIZNESWOMAN, ALKIN, POKER ROZBIERANY, IMIESŁÓW BIERNY, ROŚLINA EGZOTYCZNA, ŁADOWNIK, FLAGOWIEC, CIELĘCE LATA, DOBROĆ, NOC POLARNA, NAWÓJ, LANDRYNKA, E-LIQUID, SKANER, METODOLOGIA, ZJAWISKO SEEBECKA, GŁÓWKA, GRAMATYK, KOŃ PRZEWALSKIEGO, NEWSROOM, TRZON MACICY, DZIKUS, WEKTOR WAHADŁOWY, STREFA RYFTU, MATKA-POLKA, LAMPA OBRAZOWA, TELEKOMUTACJA, ŚREDNIA KWADRATOWA, CZAPKA SPORTOWA, HISZPAŃSKI, ROK KOŚCIELNY, CZYRACZNOŚĆ, REALISTA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, MEFLOCHINA, PRUSAK, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, D, PORZĄDEK PUBLICZNY, ZBROJENIE SIĘ, OFENSYWA, SETKA, DAMULA, PEPERONI, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, MERZYK OBRZEŻONY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, HOL MIĘKKI, PRAGERMAŃSKI, DESYKANT, MASELNICZKA, EP, FONDUE CZEKOLADOWE, DOJŚCIE, CIASTO SKALNE, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, BACIK, ?STREFA EKONOMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.087 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RDZEŃ środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RDZEŃ
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy (na 5 lit.).

Oprócz ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast