ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RDZEŃ to:

środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RDZEŃ

RDZEŃ to:

część ośrodkowego układu nerwowego, przewodząca bodźce pomiędzy mózgowiem a układem obwodowym (na 5 lit.)RDZEŃ to:

istota, treść, jądro czegoś (na 5 lit.)RDZEŃ to:

główny morfem wyrazu, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów (na 5 lit.)RDZEŃ to:

zasadnicza część reaktora, w której następują przemiany jądrowe, będące źródłem energii w formie promieniowania oraz ciepła (na 5 lit.)RDZEŃ to:

środek, wnętrze przedmiotów, które posiadają przekrój cylindryczny, np. kabli, lin itp (na 5 lit.)RDZEŃ to:

część formy odlewniczej (na 5 lit.)RDZEŃ to:

włókno; tkanka miękiszowa w łodygach roślin i drzew (na 5 lit.)RDZEŃ to:

w archeologii: surowiak, z którego oddzielono co najmniej jeden odłupek (na 5 lit.)RDZEŃ to:

fizyczna częśc procesora odpowiedzialna za wykonywanie operacji obliczeniowych (na 5 lit.)RDZEŃ to:

środek pocisku, który po zetknięciu z celem wnika z dużą siłą w jego strukturę (na 5 lit.)RDZEŃ to:

część składowa formy odlewniczej odwzorująca wewnętrzne kształty odlewu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.087

ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, PASIECZYSKO, NAPŁYW, RYBA AMFIDROMICZNA, DIETA KOPENHASKA, ABNEGAT, KUŹNICA, SKARBNIK, STYL GRZBIETOWY, SAD, KOLEJKA GONDOLOWA, PISUM, ROZRABIACZ, TRÓJKĄT EULEROWSKI, TORBACZE, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, ROZCZAROWANIE, BĘBEN, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, PUNKT OKOSTNOWY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, PRZYBYTEK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, WIKIPEDYSTKA, PRZEMYSŁ, WSTECZNICTWO, HAJDUK, AFRYKANISTYKA, POWIJAKI, SZMALCÓWKA, ŻYŁA, GAROWNIA, SŁUGA BOŻY, CIUPAGA, ADAT, NIEBOGA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, REKIN, GRZYB PLEŚNIOWY, PONTICELLO, WSKAŹNIK, FILOLOGIA NIEMIECKA, INFOBOKS, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WIZA IMIGRACYJNA, WATA CUKROWA, EPIZOOTIOLOGIA, GENOMIKA TEORETYCZNA, ARYTMETYKA, PRACOWNIK LEŚNY, LEPKOŚĆ CEN, OLEJOWIEC, POST, TROJACZEK, WZGLĄD, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KULA, SZTORMLINA, RÓŻOWA LANDRYNKA, WYŚCIG, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, ANARCHIZM, LOGIKA DEONTYCZNA, ROZPAD SKAŁ, CZWÓRKA, TUNDRA, EKONOMIA POZYTYWNA, CHRONOLOGIA, IMPULSYWNOŚĆ, ŁYDKA, ZBIORÓWKA, ŚREDNIA WAŻONA, NUMIZMATYKA, CUDOTWÓRCA, SENTYMENT, OBSZAR ALIMENTACYJNY, HERBACIARKA, DEKAL, CIERNIOPLĄT, FIGURA RETORYCZNA, KONSENSUALNOŚĆ, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, CHOROBA SCHILDERA, KORONA, CIEMNOTA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, ŻURFIKS, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, CZUJNIK INDUKCYJNY, AREOGRAFIA, MOLOSOWATE, LETARG, WURŚCIK, KANAPKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, SAMORZUTNOŚĆ, PLAC, POLE BEZŹRÓDŁOWE, ŚNIEG, LENIUCH, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, KUFA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, DZIENNIK, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, MACZANKA KRAKOWSKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ŁOKIEĆ TENISISTY, ŚRODEK PRAWNY, POWIEŚĆ Z TEZĄ, KONTRAST, SZAFIARKA, LOJALIZM, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ILUZORYCZNOŚĆ, PIEKARNIA, ŁAD, OBÓZ WĘDROWNY, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, MALARSTWO TABLICOWE, NAWIS, KĄPIEL, MONARCHIANIZM, MŁYNEK DO ODPADKÓW, DYSTANS, SKRYPTORIUM, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, MISIEK, JĄKANIE TONICZNE, SIEDLISKO, PARASZKA, EPKA, FILEMON BRĄZOWY, GEREZA KRÓLEWSKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SZŁYK, BALANTIDIOZA, MENISK, WYPAŁ, BYT ABSOLUTNY, BARIERA JĘZYKOWA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, NASIENIE, JEDENASTKA, KARETKA REANIMACYJNA, KONKURENCJA, ŻAKINADA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, BIOMETRIA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, PRZEBITKA, ZABIEG LECZNICZY, FIZYKA JĄDROWA, UPRAWA, WYMÓG, HOLENDER, PODKŁAD, KOSZT KOMPARATYWNY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, CHAOS, GWAJAK, LUGIER, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, NIEPOKALANEK MNISI, TRAFUNEK, NIEODPORNOŚĆ, DEKANAT, OBSZAR WIEJSKI, ROPOMACICZE, BATSZEBA, PODKŁAD KOLEJOWY, NIECHLUJNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, MULTILATERALIZM, STADION, KAWA ROZPUSZCZALNA, CHAŁTURSZCZYK, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KOSZYKÓWKA, POLECANKA, AMORY, MECHANIKA KONSTRUKCJI, START ZATRZYMANY, MYSZ DOMOWA, EDYKUŁA, OFLAG, POLE, LINA RATUNKOWA, ŻUŻLOBETON, PINGWIN ADELI, CEWKA INDUKCYJNA, KOLIBER, KONTAKCIK, PARABOLA SZEŚCIENNA, RESPONDENT, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, POPRZEDNICA, PIAST, SIŁA SPOKOJU, AGONIA, KABOTYŃSTWO, SSE, NIEKAPEK, DEWALUACJA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, INŻYNIERIA CHEMICZNA, PŁYTA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, TRÓJBÓJ, POLIP, GRANICA KULTUR, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, KRATA, SŁAWIANKA, ZMIANA, WIDZENIE PERYFERYJNE, JEZIORO ENDOREICZNE, SZARA MYSZ, PEJZAŻ, DOJŚCIE, NAKŁADKA, KLUSKA KŁADZIONA, KRENELAŻ, OSTRYGOJAD, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, INSTAGRAMERKA, MAGISTRALA, GHOUL, NAJEM OKAZJONALNY, FARSZ, KONTRAPUNKT, MEANDER, POKÓJ ŚNIADANIOWY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, MAMUT WŁAŚCIWY, ŻONGLERKA, BELWEDER, PARTIA HISZPAŃSKA, PASTERSKOŚĆ, AWARYJNOŚĆ, GENOMIKA FUNKCJONALNA, AMINOKWAS BIOGENNY, JAZDA, BUJDA NA RESORACH, PIASKOWY DZIADEK, RYNEK PRACY, PIASTUN, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, FEMTOCHEMIA, PARKIET, IDENTYFIKACJA, IDENTYFIKACJA, CASUAL, KOŁO SEGNERA, EKONOMIK, KONWENCJONALIZM, ROJSTONA KRÓLEWSKA, ENKLAWA, SĄD APODYKTYCZNY, RÓŻDŻKARZ, MIŚ, BACHMISTRZ, KOPUŁA LAWOWA, HIEROGLIFY, OSTRA REAKCJA NA STRES, FELOPLASTYKA, UKŁAD HETEROGENICZNY, KRIONIKA, TREN, SZAFARZ, PISMO, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, HAITAŃSKI, STENOGRAF, WĘDROWNOŚĆ, WIEDŹMA, ANIMACJA, ALANKARA, ROCZNIK, CZAPKA NIEWIDKA, TLENOCHLOREK, REFLUKS, POKOLENIE, BOKS, AEROFOBIA, SILNIK INDUKCYJNY, ŚWIADECTWO, ZAWARTOŚĆ, WF, NAPRĘŻACZ, DŁUGI RÓG, KONSERWATOR ZABYTKÓW, BICIE CZOŁEM, JĄKANIE, MARIMBA, ZEGAR ATOMOWY, TELEGRAFIA, ?ODDZIAŁ SEPTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.087 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RDZEŃ środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RDZEŃ
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy (na 5 lit.).

Oprócz ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ŚRODEK MAGNESU, W KTÓRYM POLE MAGNETYCZNE SIĘ RÓWNOWAŻY. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x