INFORMACJA NIEBĘDĄCA TAJEMNICĄ PAŃSTWOWĄ, Z KTÓRĄ ZAPOZNAJE SIĘ PRACOWNIK W ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ PRACĄ, NIE MOGĄC JEJ ZDRADZIĆ BEZ NARAŻENIA NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO BĄDŻ INTERESU PRZEDSIĘBIORSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAJEMNICA SŁUŻBOWA to:

informacja niebędąca tajemnicą państwową, z którą zapoznaje się pracownik w związku z wykonywaną pracą, nie mogąc jej zdradzić bez narażenia na szkodę interesu publicznego bądż interesu przedsiębiorstwa (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INFORMACJA NIEBĘDĄCA TAJEMNICĄ PAŃSTWOWĄ, Z KTÓRĄ ZAPOZNAJE SIĘ PRACOWNIK W ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ PRACĄ, NIE MOGĄC JEJ ZDRADZIĆ BEZ NARAŻENIA NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO BĄDŻ INTERESU PRZEDSIĘBIORSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.188

DECYMA, PODSADKA, MALAKOLOGIA, KOLEGIATA, B, WIRTUOZERIA, OFTALMOZAURY, PRZYNĘTA, POSYŁKA, CZEK, RAMIĘ, TRZON MACICY, SIEDMIOBÓJ, OŚLA CZAPKA, NIEMODNOŚĆ, SZUPINKA, IZBA, TFILIN, KLUCZ PARTYJNY, NIEŻYT, ANTYSOWIETYZM, HETYTA, RAMADAN, METAFRAZA, ŁUK, MIKROWELA, SPÓŁKA JAWNA, REAKCJA ORIENTACYJNA, FILM DROGI, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, OPERATOR KABLOWY, PRZEŁOM, TRZONEK, MEDYCYNA KOSMICZNA, SZTYWNA SPACJA, IMPLEMENTACJA, ANARCHISTA, LAKIER, USIŁOWANIE, ZŁOTÓWKA, ZWIERAK MIKROFALOWY, ARDEN, CZWÓRBÓJ, KONTRETYKIETA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, LAKKOLIT, RZEP, DYFUZJA, POSŁUSZNIK, TRANSWESTYTKA, NIEPYLAK MNEMOZYNA, STROLLER, ROŚLINA OKRYWOWA, BRZYDULA, ADAM SŁODOWY, CHUTLIWOŚĆ, GOTÓWKOMAT, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ALMAWIWA, WOLTYŻER, TACHION, MALKONTENCTWO, TARTALETKA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, MISIOLUB, PANAMA, JĘZYK INDIAŃSKI, TEŚCIK, KLIMAT KONTYNENTALNY, BREKOWY, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, CZARKA, SCHLANIE SIĘ, CHOROBA KENNEDY'EGO, OTWARCIE RÉTIEGO, HIPPISKA, ŚMIETANKA, FIRMAMENT, TELEMARK, WINNICA NABOTA, GESTAGEN, MISIAK, RENTGENOMETR, OSZCZĘDNOŚĆ, FRANCUZ, RAK, CHEMIA, ABNEGATKA, SIATECZKA, POEMAT HEROIKOMICZNY, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, CIOS PROSTY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, OSZUKANIEC, HEL, PARCIANKA, PODRYWKA WĘDKARSKA, ROZMIAR KĄTOWY, SKÓRNIK, PSTRYKACZ, BOOROOLA, WITRYNA, RAMA KOMUNIKACYJNA, SOCZEWKA, PRZEKŁADNIA CIERNA, POKÓJ LEKCYJNY, KOSTIUMERNIA, NIEWYPAŁ, WYPRZEDAŻ, FULMAR, KLUCZ, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, MOC, ERA MEZOZOICZNA, IDENTYFIKATOR, KOLARSTWO GÓRSKIE, AEROLOGIA, OGNISKO MAGMOWE, WIRTUOZERIA, JEDNOŻEŃSTWO, KOLEBKA, ELOPSOPODOBNE, WEGETARIANIN, BEZPIEŃKA, CYKL JAJNIKOWY, ZAPUSTY, BOBIK, NERKA WĘDRUJĄCA, ATOMISTYKA, ATAK, GIPS, PODEJŹRZON MARUNOWY, ZASZŁOŚĆ, MATMA, SOKOLE OKO, FIFKA, KREDYT KONSUMENCKI, UMOWA AGENCYJNA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, BELKA, ANALFABETA, PONĘTA, GRANICA KULTUR, TAJEMNICA ADWOKACKA, PUSZKA, ROZMODLENIE, ANGLISTYKA, OBUNOGI, KRUŻA, PANORAMA, PSYCHOHIGIENA, ŁASKA, CNOTA KARDYNALNA, RUCH KRZYWOLINIOWY, FIKCJA, WĘZEŁ KOLEJOWY, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, OSUTKA SOSEN, PLAC, TOŃ WODNA, JEDENASTKA, GŁADKOMÓZGOWIE, ŚLIZG STAWOWY, CAKE-WALK, FIZYK, KAZIRODCZOŚĆ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ALIGATOROWATE, KOMBINACJA, CHOROBA WRZODOWA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, FALA DŹWIĘKOWA, KORZENIE, PÓŁ CZARNEJ, SUGESTIA, SZPIEG, EKSPRESJA GENU, LAMPA NERNSTA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, JABŁKO ADAMA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, BIOMETRIA, SYNEKURZYSTA, SPRAWDZIAN, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DZIDA, PĘPEK ŚWIATA, OGÓR, LIST GRATULACYJNY, FILOLOGIA WŁOSKA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, ALUMN, PIASKOWNICA, EKONOMIA NORMATYWNA, BEZIDEOWOŚĆ, POSTERUNEK, FALA ODBITA, NOTOWANIE CIĄGŁE, OKRĘŻNOŚĆ, PĘCHERZ, OCEL, MAMIDŁO, BEZRUCH, SZAMOTANINA, BIEDOTA, SPOCZYNEK, RYBY MORSKIE, AKTYWISTA, GARDA, KAWALERIA, BEZWYZNANIOWIEC, MECHANIK SAMOCHODOWY, PLUJKA, WSIOWY FILOZOF, TRÓJKA, ZEW, NARZECZEŃSTWO, GRZYB NIEJADALNY, POZWANY, PRAWOZNAWCA, MOKASYNY, KREACJONIZM, MANIPULATOR, DWUKADŁUBOWIEC, KUFEL, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SINICA OBWODOWA, BRUTALIZM, AEROLIT, INDUKTOR, POMPA TŁOKOWA, WENEROLOGIA, STARA MALUTKA, SAMOWOLKA, LINIA ŚNIEGU, RESYNTEZA, ROZCZAROWANIE, NAWALANKA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, DYMISJA, PIERŚCIEŃ, MÓWNOŚĆ, CHŁOPAK DO BICIA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, IZOMER OPTYCZNY, ZŁOM, INKRUSTACJA, LEŚNIK, IDIOGRAFIZM, RYBA, SKOŚNY, MOTYW, BALERON, DIALOG KONKURENCYJNY, PODKATALOG, CHŁODZENIE ABLACYJNE, LARWA, STUDENT, STRATA BILANSOWA, ODWARSTWIENIE, PĄK, KRÓLIKARNIA, TECHNIKA KLASYCZNA, DRZEWO KAUCZUKOWE, TRANSSEKSUALISTKA, NOKDAUN, METEOR, GOBELINIARZ, SUBSTANCJA OBCA, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, LAS DZIEWICZY, STRUMIEŃ, PULPIT, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KANAPKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, BIKINIARZ, MAJÓWKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, TURANIEC, STYL CASUALOWY, PRUSKI DRYL, BRACTWO KURKOWE, MASALA DOSA, SKORUPA, STARTUP, BŁONICA KRTANI, KOMFORT CIEPLNY, DORADCZYNI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LITOSFERA, CZERWONA GWARDIA, RUMSZTYK, ANIMACJA, WIDZOWNIA, ZARZĄD, ?KASZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.188 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INFORMACJA NIEBĘDĄCA TAJEMNICĄ PAŃSTWOWĄ, Z KTÓRĄ ZAPOZNAJE SIĘ PRACOWNIK W ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ PRACĄ, NIE MOGĄC JEJ ZDRADZIĆ BEZ NARAŻENIA NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO BĄDŻ INTERESU PRZEDSIĘBIORSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INFORMACJA NIEBĘDĄCA TAJEMNICĄ PAŃSTWOWĄ, Z KTÓRĄ ZAPOZNAJE SIĘ PRACOWNIK W ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ PRACĄ, NIE MOGĄC JEJ ZDRADZIĆ BEZ NARAŻENIA NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO BĄDŻ INTERESU PRZEDSIĘBIORSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAJEMNICA SŁUŻBOWA informacja niebędąca tajemnicą państwową, z którą zapoznaje się pracownik w związku z wykonywaną pracą, nie mogąc jej zdradzić bez narażenia na szkodę interesu publicznego bądż interesu przedsiębiorstwa (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAJEMNICA SŁUŻBOWA
informacja niebędąca tajemnicą państwową, z którą zapoznaje się pracownik w związku z wykonywaną pracą, nie mogąc jej zdradzić bez narażenia na szkodę interesu publicznego bądż interesu przedsiębiorstwa (na 17 lit.).

Oprócz INFORMACJA NIEBĘDĄCA TAJEMNICĄ PAŃSTWOWĄ, Z KTÓRĄ ZAPOZNAJE SIĘ PRACOWNIK W ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ PRACĄ, NIE MOGĄC JEJ ZDRADZIĆ BEZ NARAŻENIA NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO BĄDŻ INTERESU PRZEDSIĘBIORSTWA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - INFORMACJA NIEBĘDĄCA TAJEMNICĄ PAŃSTWOWĄ, Z KTÓRĄ ZAPOZNAJE SIĘ PRACOWNIK W ZWIĄZKU Z WYKONYWANĄ PRACĄ, NIE MOGĄC JEJ ZDRADZIĆ BEZ NARAŻENIA NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO BĄDŻ INTERESU PRZEDSIĘBIORSTWA. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x