Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PHYLLITIS - RODZAJ PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH; POSIADA POJEDYNCZE I NIEPODZIELONE LIŚCIE, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCE JĘZYKI, STĄD TEŻ NAZWA, W DOTYKU SĄ SKÓRZASTE, Z WIERZCHU POŁYSKUJĄCE, CHARAKTERYSTYCZNĄ ICH CECHĄ SĄ KUPKI ZARODNI NA SPODZIE LIŚCI USTAWIONE LINIOWO W RÓWNOLEGŁYCH SZEREGACH; W WIELU SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH NIE JEST WYRÓŻNIANY RODZAJ PHYLLITIS, LECZ UWAŻANY ON JEST ZA SYNONIM RODZAJU ZANOKCICA (ASPLENIUM)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYCZNIK to:

Phyllitis - rodzaj paproci z rodziny zanokcicowatych; posiada pojedyncze i niepodzielone liście, kształtem przypominające języki, stąd też nazwa, w dotyku są skórzaste, z wierzchu połyskujące, charakterystyczną ich cechą są kupki zarodni na spodzie liści ustawione liniowo w równoległych szeregach; w wielu systemach klasyfikacyjnych nie jest wyróżniany rodzaj Phyllitis, lecz uważany on jest za synonim rodzaju zanokcica (Asplenium) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JĘZYCZNIK

JĘZYCZNIK to:

paproć o językowatych, zimotrwałych liściach; Sudety, Karpaty; uprawiany jako ozdobny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PHYLLITIS - RODZAJ PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH; POSIADA POJEDYNCZE I NIEPODZIELONE LIŚCIE, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCE JĘZYKI, STĄD TEŻ NAZWA, W DOTYKU SĄ SKÓRZASTE, Z WIERZCHU POŁYSKUJĄCE, CHARAKTERYSTYCZNĄ ICH CECHĄ SĄ KUPKI ZARODNI NA SPODZIE LIŚCI USTAWIONE LINIOWO W RÓWNOLEGŁYCH SZEREGACH; W WIELU SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH NIE JEST WYRÓŻNIANY RODZAJ PHYLLITIS, LECZ UWAŻANY ON JEST ZA SYNONIM RODZAJU ZANOKCICA (ASPLENIUM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.023

NIEPŁYNNOŚĆ, TERRINA, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, SPIROCHET, UPGRADE, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ZIOMKOSTWO, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, PRZYCIĄGARKA, JODŁA FRASERA, POLIMAT, IDIOMAT, DZIKI RYDZ, ANDÓWKA SZAROPIERŚNA, ŚCIÓŁKOWANIE, BŁĘDNIK KOSTNY, MIODOPOIK BIAŁOGARDŁY, PAPROTEK RDZAWY, LOPOLIT, IDEALIZACJA, NOMADA, LANCETOGŁÓW KORALOWY, COŚ NIECOŚ, GRZYB TWARDZIOSZEK, FINITYZM, FUNKCJA ACKERMANNA, GŻEGŻÓŁKA, WŁADZA SUWERENNA, OKRĄGŁOŚĆ, SZURPEK ROGERA, ZAPIS, FICZER, POSTÓJ LODOWCA, BAGNIAK ZDROJOWY, NIDERLANDY, KLAUZULA DUALNA, IDIOFON, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, ASTENKA GĘSIÓWKA, KARP KRÓLEWSKI, DELFIN CZARNOGŁOWY, WULKAN TARCZOWY, JEDNOŻEŃSTWO, GEKON, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, KINKAŻU, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ODPRYSK, WŁAŚCIWOŚĆ, SPEKTROMETRIA MAS, KRAKAUER, PARMA, POSMACZ, SZYSZKA, TUTKARZ, KAPUSTA, SALWINIOWATE, RAJA PLAMISTA, HAPTOBENTOS, PREKURSOR, CHOMIK MANDŻUGARSKI, ZNAK, AMORFOFALUS, NOCEK ORZĘSIONY, UNKWILLOZAUR, WKRĘTKA, WORKOWIEC, PIĘCIORNIK ZŁOTY, HIPOWENTYLACJA, STRZĘPIAK, MERZYK, ALBAŃSKOŚĆ, ANTAGONISTA, PĘDZLICZEK ZIELONAWY, DUJKER CZARNOCZELNY, SKOLOPENDRIUM, BICZOGON AFRYKAŃSKI, CHRANCUSKI, KANTYLENA, CYPRYS WŁOSKI, ASESOR SĄDOWY, ŻYRYTWA, IRANKA, PETREL POŁUDNIOWY, KUSOŃ ANDYJSKI, NAZWA PATRONIMICZNA, RODZAJ NIJAKI, SYSTEM RZYMSKI, UNISTA, KOROŁAZ RUDOBREWY, SARNA, DRAKON, CENTURIA NADBRZEŻNA, WOBLER, PROCYNOZUCH, BROŃ KLASYCZNA, HOTENTOTKA, STRZAŁKA, KUROCZUB, SZCZOTKA, ZACZESKA, EKSKREMENTY, ANYŻ GWIAŹDZISTY, ŚMIECIOWISKO, SKALA, ANOLIS WODNY, BOROWIK DUPAINA, SIAOZAUR, GOLDEN, DŻUNGLA, LAMPA CROOKESA, FAJANS, BYSTRZYK PEREZA, AUSTRALORZEKOTKA DELIKATNA, MANIERYSTA, POCZUCIE WINY, WADA DREWNA, RZĄDNOŚĆ, PĘD, KRYPTONIM, PIĘĆSETKA, WZORNIK, METASEKWOJA, MODYFIKACJA, SIFAKA, MIŁEK NIEBIESKOBRZUCHY, EPKA, STRYJ, BYSTRZYK DŁUGOPŁETWY, TARCZYCA, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, PATRON, ŻÓŁTAK, ROZTWÓR KOLOIDALNY, SOSNA OŚCISTA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, RÓWNIACZ, KANARYJKA MNIEJSZA, PODOKARP WIELKOLISTNY, JELEŃ ELDA, FUKS, KOKORYCZKA, MECHANIZM KORBOWY, PRZYZWOITOŚĆ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, OWSICA, PIĘCIORNIK SREBRNY, ZDROJEK, ŚLEPOWRON MAURYTYJSKI, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, FERGANOCEFAL, WRÓBEL CYNAMONOWY, RZEKOTKA WYLĘGARKA, TABAKIERA, WYBIERAK, CIĄGUTKA, KARBUNKUŁ, PRZAŚNOŚĆ, GOŁYSZEK CHIŃSKI, GRA KOMPUTEROWA, CYWIL, ROKIET, BEDŁKA MUCHOMOR, KILKA, OCEANNIK CZARNOBRZUCHY, PIEC HUTNICZY, ŻÓŁW ZATOKOWY, NIEDYSPONOWANIE, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, WOJEWODA, KUMKA, STUKACZ, FLAKON, PASSE-PARTOUT, KARZEŁ, ZŁOTLIN JAPOŃSKI, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, CZERWONKA, ZŁOTORZYTKA, JUNKERS, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KANARKOWA TRAWA, DELFIN CZARNY, POWIEŚĆ S-F, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, TARNINA, PIJAWKA KOŃSKA, MASZYNA INFORMACYJNA, ROZMIAR, RENIFER, PLĄDROWNIK OSOBLIWY, LENIWIEC, MARTWY, CIEMIENIEC KĘDZIERZAWNY, KOD PRZEDROSTKOWY, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, DZIĘCIOŁ RÓWNIKOWY, PISMO IDEOGRAFICZNE, MALOWNICZOŚĆ, BRZESZCZOT, POWIEŚĆ MILICYJNA, POWAGA, TANIKOLAGREZ, KOLBA, PLAN, DIUSZESA, UŁANKA, NIEZNAJOMY, SPORTÓWKA, MIODOJADEK OLIWKOWY, LIS RUDY, WAHADŁO, TRACICIEL, GIBON SREBRZYSTY, MANAT AFRYKAŃSKI, MAGIEL, SYMETRALNA, DAGOBA, MUZA, DEFICYT CYKLICZNY, CZYŚCIEC, BOĆWINKA, OZDOBNIK, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, DZIERZBA, BUKSA, NAGRODA POCIESZENIA, STRADIVARIUS, MIESZANKA STUDENCKA, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, FELERNOŚĆ, PAGI, WILGA ZIELONAWA, WOŁOSZKA, GŁOWNIA, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, KÓZKA, MUCHOMOR BULWIASTY, POLITYKA DYSKONTOWA, SILNIK PRZELOTOWY, KUKAWKA OBROŻNA, WYBITNOŚĆ, SZYMPANS, KROWIA WARGA, SALAMANDRA CZERWONOPOLICZKOWA, INDYK, JODŁA NUMIDYJSKA, EMERYTURA, RYGIEL, UDAR, ŻYRAFA, GWINT STOŻKOWY, ŻÓŁW PŁASKOOGONOWY, KECALKOATL, ZIELENINA, OWOC POZORNY, ZATRZASK, WIDŁOZĄB PŁOWY, KOSTRZEWA MURAWOWA, SARNA SYBERYJSKA, CZWOROLIST NIEPEŁNY, ZŁĄCZE, LICZBA DOSKONAŁA, PACYNKA, POSŁUCH, EUKALIPTUS, OSTEOLOGIA, TRASZKA NADDUNAJSKA, POWYWRACANIE, STERBRAMSEL, CZERWONA LANGUSTA, DAGA, HONORARIUM, LATANIA, VIOLA DI BORDONE, FILANDER KOSMATY, MONTAŻYSTA, DELFIN WYSMUKŁY, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, CYNGIEL, ADAPTOR, RACJONAŁ, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, WELUR, CENT, DOUBLE DUTCH, BATYPELAGIAL, DYKTATOR, SMUKLUCH, PIĄTKA, PANGOLIN, FAŁDÓWKA ZWĘŻYNKA, ZAWISAK, DZIERZYK JEDNOBARWNY, OPOSUM, TARANIEC, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.023 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Phyllitis - rodzaj paproci z rodziny zanokcicowatych; posiada pojedyncze i niepodzielone liście, kształtem przypominające języki, stąd też nazwa, w dotyku są skórzaste, z wierzchu połyskujące, charakterystyczną ich cechą są kupki zarodni na spodzie liści ustawione liniowo w równoległych szeregach; w wielu systemach klasyfikacyjnych nie jest wyróżniany rodzaj Phyllitis, lecz uważany on jest za synonim rodzaju zanokcica (Asplenium), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PHYLLITIS - RODZAJ PAPROCI Z RODZINY ZANOKCICOWATYCH; POSIADA POJEDYNCZE I NIEPODZIELONE LIŚCIE, KSZTAŁTEM PRZYPOMINAJĄCE JĘZYKI, STĄD TEŻ NAZWA, W DOTYKU SĄ SKÓRZASTE, Z WIERZCHU POŁYSKUJĄCE, CHARAKTERYSTYCZNĄ ICH CECHĄ SĄ KUPKI ZARODNI NA SPODZIE LIŚCI USTAWIONE LINIOWO W RÓWNOLEGŁYCH SZEREGACH; W WIELU SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH NIE JEST WYRÓŻNIANY RODZAJ PHYLLITIS, LECZ UWAŻANY ON JEST ZA SYNONIM RODZAJU ZANOKCICA (ASPLENIUM) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
języcznik, Phyllitis - rodzaj paproci z rodziny zanokcicowatych; posiada pojedyncze i niepodzielone liście, kształtem przypominające języki, stąd też nazwa, w dotyku są skórzaste, z wierzchu połyskujące, charakterystyczną ich cechą są kupki zarodni na spodzie liści ustawione liniowo w równoległych szeregach; w wielu systemach klasyfikacyjnych nie jest wyróżniany rodzaj Phyllitis, lecz uważany on jest za synonim rodzaju zanokcica (Asplenium) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYCZNIK
Phyllitis - rodzaj paproci z rodziny zanokcicowatych; posiada pojedyncze i niepodzielone liście, kształtem przypominające języki, stąd też nazwa, w dotyku są skórzaste, z wierzchu połyskujące, charakterystyczną ich cechą są kupki zarodni na spodzie liści ustawione liniowo w równoległych szeregach; w wielu systemach klasyfikacyjnych nie jest wyróżniany rodzaj Phyllitis, lecz uważany on jest za synonim rodzaju zanokcica (Asplenium) (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x