JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMIL NADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMIL NADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK TAMILSKI to:

język z rodziny drawidyjskiej, z grupy południowej, którym posługuje się około 65 mln Tamilów, zamieszkujących głównie południowoindyjski stan Tamil Nadu (60 mln) oraz wyspę Cejlon (4 mln); jest językiem urzędowym Singapuru, Sri Lanki i stanu Tamil Nadu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMIL NADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMIL NADU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.341

WIELKI PIEC, KORONKARZ, CZĄSTKA ALFA, SŁUPEK, KOLEŃ WIELKOOKI, SHAMISEN, ZLEW, PROLIFERACJA, KORYTO RZEKI, PILOT, MÓWNICA, WYRĘB, MELDUNEK, LABIRYNT, URZĄD IMIGRACYJNY, MANIFEST LITERACKI, TEORIA GIER, STRUNA ŚCIĘGNISTA, RDEST PTASI, NABOJKA, OŚ LICZBOWA, PÓŁINTERNAT, JĘZYK TUARESKI, AWIZO, AMORY, TABLICA CAYLEYA, RUMIAN SZLACHETNY, PADEMELON RUDONOGI, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, IBIS PLAMISTY, SPRĘŻYK, ZBÓJNICA, NIEREGULARNOŚĆ, BEZCZELNOŚĆ, ZAUSZNIK, WYBIEG, BUSZÓWKA MYSIA, AŁMA ATA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, NARAMIENNICA SREBRNICA, SEKULARYZACJA, KILOFEK, MOTYW, LAK, NIEPORZĄDNOŚĆ, SPÓJNICA, GOLEM, WAŁEK, WRÓBEL MONGOLSKI, UKŁAD MOCZOWY, FREGATA ŚREDNIA, RZEKOTKA NOWOGWINEJSKA, PAŃSTWO ROŚLINNE, ETERYCZNOŚĆ, GRZYB DĘBOWY, SZURPEK NIERÓWNY, JEDENASTKA, ŻÓŁTAK, MOCZARNIK BŁOTNY, RONDO, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, ZAMEK KLINOWY, KIRGISKI, DELFIN KRZYŻOWATY, TĘPOLISTKA WODNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, NIMB, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, PĘTÓWKA, BROŃ CHEMICZNA, OBCIĄŻENIE, TUKOTUKO, ŚNIEŻKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ORZEŁ, KAMIONKA, IMPREGNAT, IROKEZKA, LANDTAG, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, TRASZKA ZWYCZAJNA, PROTEST, ASZKENAZI, KROKIEWKA, SHOJO-AI, ROCZNIKARZ, INWENTURA, NAZWA POZORNA, AUTOTELICZNOŚĆ, KORALCZYK MAURYTYJSKI, PĘCHERZ, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, KOŃ UKRAIŃSKI, DWOJARKI, OGOŃCZA, TORFOWIEC WULFA, MIODÓWKA KRASNOSZYJA, ZEBRA, KŁOPOTEK, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KULCZYK, ŻABA SZPONIASTA, COLUMBIA, TULIPAN DZIKI, UPRAWIACZ, ŚWIERK VEITCHA, SAMOOBRONA, DŁUGOSZPON MAŁY, OKRĘT FLAGOWY, KAPITALZAUR, POPĘDLIWOŚĆ, BRZANKA SIEDMIOPRĘGA, KANDYZ, PIELĘGNICA ELLIOTA, PLUJKA, SCHWANNOMA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, HODOSKOP, TANIEC BRZUCHA, PERLICZKA, GAGAUZKA, DIEFENBACHIA, KALECKI, IBIS ANDYJSKI, TWIERDZENIE COSINUSÓW, TYGRYSKA PAPUASKA, OSTNICA LESSINGA, KOPUŁKA WYSMUKŁA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, FORMA, PIĘCIORNIK SREBRNY, PEDOFILIA, KASZTANÓWKA PRĄŻKOWANA, SINOZAUR, DAGLEZJA SINA, PIEPRZYCA GĘSTOKWIATOWA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, JEOGRAFIA, FORUM, POKER DOBIERANY, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, POLIPTYCHODON, NADZORCA SĄDOWY, FAŁDOWNIK NASTROSZONY, STYL ARTYSTYCZNY, ZARZUTKA, SPARTANKA, REKINEK PLAMISTY, SZKŁO ORGANICZNE, KAPISTA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ZĘBY NOWORODKOWE, KROSNY, KACZKA MADAGASKARSKA, BOGATY, BRZYTWODZIOBY, BROWAR, REAKCJA SPRAWCZA, POGROBOWISKO, FOMALHANT, CHOROBA KUFSA, PANDRAK, DROŻDŻOWNIA, CIŚNIENIE STATYCZNE, BRODACZ WIELKODZIOBY, NAWAŁNIK DUŻY, OPERA, TRYNITARYZM, MIESIERKA, POCISK SMUGOWY, PIANOLA, OTWARTOPĘCHERZOWE, HOMARZEC, FILM S-F, KOSOLIMBA, MELINA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, ANOMIA, CZUBATY PAWIAN, MIAŁ, TRÓJLIST SKRĘCONY, RÓJKA, GŁODOMÓR, ODNOWA BIOLOGICZNA, KUSACZ KASZTANOWATY, DZIURA, GETTO TRANZYTOWE, FIGA Z MAKIEM, ŁAD, ILUZJONIZM, WIEWIÓRKA RUDA, KOMUNIKACJA, LINUX, FILOLOGIA POLSKA, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, OPTYK, TORBA, GERMAŃSKOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, TEREN ODKRYTY, KOŹLAK PSZENICZNY, KUGLARSKOŚĆ, SREBRNIK, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, ZATAR, DREDNOT, TARCZKA, DEFICYT BUDŻETOWY, KARAMBOLA, KRZAKÓWKA ŻÓŁTOGARDŁA, GRANDA, WSIOK, SZLAMIEC, SPAŁA, OWOCOŻER KRÓLEWSKI, PLATYCERIUM, OPUNCJA FIGOWA, MYŚLIWY Z TRYNIDADU, POZYTYWIZM LOGICZNY, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, BISIORKI, LEBERKA, ŁABĘDŹ BEWICKA, GAMBUZJA, CIĄG, HETEROATOM, REJESTRATOR, MÓWNOŚĆ, PIĘCIOBÓJ, ARNI, TYP ANTROPOLOGICZNY, JAŁOWIEC SKALNY, ROZKRUSZEK DROBNY, HIPOSTYL, ZWÓJKI, GRA W CIEMNO, NEOGEN, KONSENSUALNOŚĆ, PUNKT POMIAROWY, MAŁYSZOMANIA, IRANKA, WARSTWA KOLCZYSTA, RUBINEK, DYNIA, AJWAR, LANKIJKA, RYBONUKLEOZYD, TRWOŻNICA WAGLERA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, WYDRA, AUTOTEMATYZM, FIGHTER, KOŚĆ CZOŁOWA, JĘZYK KAUKASKI, ZWINNIK NADOBNY, ŁAWA, BONITO, DEFENSYWNOŚĆ, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, ZIMÓWKA, LINIJKA, KAPUSTA BIAŁA, RAMDYSK, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, TRAPER, URODYNAMIKA, KRĘG LĘDŹWIOWY, PIESZCZAK CYNAMONOWY, SKRZYDŁOSZPON, TANAGRYJKA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, OGONEK, CZĘŚĆ, KOLEŻANKA PO FACHU, GLINIANE RĘCE, TURKUĆ, PĘCHERZYK PŁUCNY, BANK INWESTYCYJNY, RAJA ZIMOWA AMERYKAŃSKA, ŁOWCA TALENTÓW, TANIEC, GALARETKA, TOPOLOGIA SZYNOWA, OSTATNI KRZYK MODY, OBERLANDER, ROPUCHA ROKOKO, LINA RATUNKOWA, SIEDZIBA, ALFABET ŁACIŃSKI, KAOLIN, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, TRZĘSIENIE ZIEMI, WNIEBOWSTĄPIENIE, RÓŻNOZĄB, STOŁÓWKA, ?KLAUZULA WYKONALNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMIL NADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMIL NADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMIL NADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMIL NADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK TAMILSKI język z rodziny drawidyjskiej, z grupy południowej, którym posługuje się około 65 mln Tamilów, zamieszkujących głównie południowoindyjski stan Tamil Nadu (60 mln) oraz wyspę Cejlon (4 mln); jest językiem urzędowym Singapuru, Sri Lanki i stanu Tamil Nadu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK TAMILSKI
język z rodziny drawidyjskiej, z grupy południowej, którym posługuje się około 65 mln Tamilów, zamieszkujących głównie południowoindyjski stan Tamil Nadu (60 mln) oraz wyspę Cejlon (4 mln); jest językiem urzędowym Singapuru, Sri Lanki i stanu Tamil Nadu (na 13 lit.).

Oprócz JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMIL NADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMIL NADU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JĘZYK Z RODZINY DRAWIDYJSKIEJ, Z GRUPY POŁUDNIOWEJ, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 65 MLN TAMILÓW, ZAMIESZKUJĄCYCH GŁÓWNIE POŁUDNIOWOINDYJSKI STAN TAMIL NADU (60 MLN) ORAZ WYSPĘ CEJLON (4 MLN); JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM SINGAPURU, SRI LANKI I STANU TAMIL NADU. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x